Jak zarejestrować się do VAT w Niemczech?

Warto pamiętać, że dla polskich firm sprzedających towary do Niemiec lub świadczących usługi na rzecz niemieckich firm nie powstaje obowiązek rejestracji do VAT w Niemczech. Dostawa towarów jest rozliczana w tym wypadku jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Świadczenie usług natomiast rozliczane jest jako odwrotne obciążenie reverse charge. VAT jest podatkiem terytorialnym. Istnieją więc czynności, w ramach których miejscem opodatkowania będzie właśnie terytorium Niemiec.

Czynności opodatkowane na terenie Niemiec

W ramach powyższych czynności należy wymienić w pierwszej kolejności transport. Zasadą jest, że jest opodatkowywany zawsze w miejscu, gdzie się odbywa. Uwzględnia się w tym wypadku pokonane odległości. Co więcej, rozlicza się go proporcjonalnie do ogólnie pokonanej odległości, czyli całego przewozu. Kolejną branżą rozliczaną podatkiem VAT w Niemczech jest szeroko pojęta branża nieruchomości w tym również usługi budowlane. Należy wymienić w tym miejscu również sprzedaż wysyłkową na terytorium Niemiec powyżej rodznego limitu 100 tysięcy euro. Import towarów z odprawą celną na terenie Niemiec to kolejna opodatkowania czynność.

W powyższych przypadkach polska firma zobowiązana jest do rejestracji do VAT w Niemczech. Automatycznie zaczyna podlegać niemieckiej ustawie o VAT, a co za tym idzie, musi składać wstępne miesięczne lub kwartalne deklaracje podatkowe Umsatzsteuer-Voranmeldungen lub deklarację roczną Umsatzsteuererklärung.

Numery w celach podatkowych w Niemczech

W polskich realiach wygląda to tak, że firma otrzymuje wyłącznie numer NIP. Ten sam numer służy do celów podatkowych. W przypadku, gdy firma dokonuje wewnątrzunijnych transakcji, musi posługiwać się numerem zwany VAT-UE. Jest to numer NIP z przedrostkiem PL.

Na terytorium Niemiec posługiwać trzeba się dwoma różnymi numerami dla celów podatkowych. Pierwszym z nich jest Steuernummer (St.-Nr.). To numer do identyfikacji transakcji wewnątrzkrajowych – transakcji stricte niemieckich. Drugim numerem jest Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (Ust-IdNr.) służący podatnikom niemieckim do dokonywania wcześniej wspomnianych transakcji wewnątrzunijnych.

Steuernummer

Jeśli dokonujemy czynności, w ramach których uznani zostaniemy niemieckim podatnikiem VAT, musimy się zarejestrować we właściwym Urzędzie Skarbowym. Dla firm, które nie mają siedziby w Niemczech odpowiednie są 3 urzędy skarbowe Finanzamt: Urząd Skarbowy w Oranienburgu, Urząd Skarbowy w Cottbus oraz Urząd Skarbowy w Hameln.

Jak przebiega rejestracja do VAT w Niemczech?

Rejestracja do VAT w Niemczech w głównej mierze przebiega drogą elektroniczną. Należy pamiętać jednak, że przedsiębiorcy budowlani muszą wypełnić odpowiedni kwestionariusz oraz dostarczyć kopię wyciągu z rejestru KRS oraz certyfikat rezydencji. Pozostałe firmy muszą wysłać zgłoszenie na email danego urzędu skarbowego. W odpowiedzi firmy dostają odpowiednie dokumenty do przesłania.

Jak zarejestrować się do VAT w Niemczech?

Jeśli chodzi o czas trwania rejestracji do VAT w Niemczech, to jest on uzależniony od tego, jak szybko złożymy komplet dokumentów. Właśnie z tego powodu warto skorzystać z fachowej pomocy profesjonalistów, którzy pomogą dokonać rejestracji w relatywnie krótkim czasie. W ramach rejestracji do VAT w Niemczech należy liczyć się z czasem 4-6 tygodni trwania procedury.

O czym warto pamiętać w ramach rozliczeń podatkowych? Na pewno fakt, że rozliczenia podatkowe (deklaracje VAT) składa się w Niemczech wyłącznie w formie elektronicznej. W tym wypadku należy skorzystać ze specjalnej aplikacji ElsterFormular, do której trzeba się zarejestrować na stronie www.elster.de. Rejestracja na portalu jest darmowa.

USt-IdNr.

Jeśli będziemy chcieli dokonywać wewnątrzwspólnotowych transakcji, będziemy potrzebowali drugiego niemieckiego numeru VAT Ust-IdNr. Wniosek o nadanie tego numeru należy złożyć do Centralnego Federalnego Urzędu Podatkowego (Bundeszentralamt für Steuern). Wnioskować można również za pośrednictwem strony internetowej www.formulare-bfinv.de.

Czy samodzielna rejestracja do VAT w Niemczech jest prosta?

Rejestracja do VAT w Niemczech niestety wymaga znajomości języka niemieckiego. Nie każde bowiem informacje dostępne są w języku polskim, co sprawić może pewną trudność. Właśnie z tego powodu warto skorzystać z pomocy polskiego doradcy podatkowego, który specjalizuje się w sprawach polsko-niemieckich. W ten sposób z całą pewnością unikniemy niechcianych nieprawidłowości, a tym bardziej kosztów z popełnieniem istotnych błędów.

Koniecznie należy pamiętać, że czynności dokonane w Niemczech muszą współgrać z obowiązkami podatkowymi w Polsce. Na rynku znajdziemy szeroki wybór firm świadczących kompleksowe wsparcie podatkowe dla dla przedsiębiorców rejestrujących się do VAT w Niemczech. Pomoc specjalistów, prawników jest koniecznością, ponieważ błędy, jakie możemy popełnić w czasie procedury rejestracji mogą nas słono kosztować.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here