Podatek VAT w Niemczech

W związku, że coraz więcej Polaków decyduje się na firmę w Niemczech, przygotowaliśmy obszerny artykuł na temat podatku VAT w tym kraju. Sprawdzimy, jakie są obowiązki w związku z posiadaniem statusu niemieckiego podatnika VAT. Podpowiemy, jak dokładnie wygląda procedura rejestracji do VAT w Niemczech. Ten praktyczny przewodnik zawierający mnóstwo wskazówek, informacji i podpowiedzi przyda się każdemu, kto planuje działalność gospodarczą u naszych zachodnich sąsiadów.

Należy pamiętać, że rejestracja do VAT w Niemczech jest pierwszym krokiem, aby prowadzić opodatkowaną działalność gospodarczą w tym państwie. Kolejnym krokiem jest uzyskanie niemieckiego numeru VAT-UE, ale też spełnienie szeregu innych obowiązków, które są ściśle związane z rozliczeniem niemieckiego podatku VAT. Zachęcamy do przydatnej lektury.

O deklaracjach w niemieckim podatku VAT

Warto wiedzieć, że niemiecki podatek VAT rozlicza się rocznie. W polskich realiach mamy rozliczenia miesięczne lub kwartalne. W Niemczech należy złożyć roczną deklarację Umsatzsteuerjahreserklärung, ale też wstępne deklaracje Umsatzsteuervoranmeldung.

Wstępne niemieckie deklaracje są podobne do polskich deklaracji VAT-7 oraz VAT-7k. To właśnie w nich wykazać należy transakcje wymagane z punktu widzenia podatku VAT. Na ich podstawie uiszcza się należny podatek w postaci zaliczki Vorauszahlung. Od tego podatku odlicza się podatek naliczony Vorsteuer. Jeśli chodzi o rozliczenie podatku, to wygląda ono podobnie jak w przypadku naszych polskich realiów.

Jako podstawowym okres rozliczeniowym w Niemczech przyjmuje się kwartał. Jeśli kwota należnego podatku w poprzednim roku jest wyższa niż 7,5 tysiąca euro, okresem rozliczeniowym staje się wówczas miesiąc.

W przypadku gdyby okazało się, że kwota podatku za zeszły rok wyniosła mniej niż 1 tysiąc euro, urząd skarbowy może podjąć decyzję o zwolnieniu podatnika ze składania wstępnych deklaracji, a jednocześnie z uiszczania zaliczek.

Na szczególną uwagę zasługuje sytuacja, gdy w poprzednim roku kalendarzowym podatnik miał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, a dokładnie w kwocie, która przewyższała 7,5 tysiąca euro. Wówczas podatnicy podatnicy mogą zrezygnować z rozliczeń kwartalnych i zdecydować się na comiesięczne rozliczenia.

Podatek VAT w Niemczech

Każdy nowy przedsiębiorca rejestrujący się do VAT w Niemczech w pierwszym roku działalności oraz w roku następnym musi składać wstępne miesięczne deklaracje. Nie może korzystać z kwartalnych deklaracji. Wstępne deklaracje składa się do 10 dnia następnego miesiąca. To również obowiązujący termin do uiszczenia zaliczki.

Deklaracje podatkowe w Niemczech składa się drogą elektroniczną. W tym wypadku podatnicy korzystają z portalu Elster www.elster.de. Wyłącznie z uwagi na uzasadniony wniosek, niemiecki urząd skarbowy może zwolnić podatnika z obowiązku składania deklaracji w formie elektronicznej.

Podatkowa deklaracja roczna Umsatzsteuerjahreserklärung

Oprócz wstępnych deklaracji podatkowych (miesięcznych, kwartalnych) w Niemczech obowiązkiem jest złożenie deklaracji rocznej. Roczna deklaracja jest sumą wstępnych deklaracji, które zostały złożone w danym roku. W tym wypadku nie można wykazać większych odchyleń. Roczna deklaracja musi zostać złożona do 31 maja następnego roku. Jeśli jednak nasza firma jest obsługiwana przez doradcę podatkowego, co jest oczywiście niezwykle rozsądne i korzystne rozwiązanie, termin złożenia rocznej deklaracji zostaje wydłużony do końca roku.

Wraz z nadchodzącym 2018 rokiem okresy rozliczeniowe ogólnie zostaną wydłużone. W przypadku podatników, którzy nie będą obsługiwani przez doradców podatkowych okres wydłuży się do 31 lipca roku następnego, a do końca lutego drugiego roku po końcu okresu rozliczeniowego w przypadku firm obsługiwanych przez doradcę podatkowego.

Jeśli chodzi o formę złożenia deklaracji rocznej pozostaje ona taka sama, jak w przypadku wstępnych deklaracji. Konieczne jest w tym przypadku złożenie jej również w formie elektronicznej. Podatnik wyłącznie w uzasadnionych przypadkach może zostać zwolniony z obowiązku.

Informacje podsumowujące (Zusammenfassende Meldung)

Podobnie jak w Polsce w Niemczech podatnicy VAT zobowiązani są do składania informacji podsumowujących, które dotyczą wewnątrzwspólnotowych transakcji. W Niemczech informacje te składane są miesięcznie do 25 dnia następnego miesiąca.

Inaczej sytuacja wygląda, jeśli chodzi o podatników, którzy w bieżącym oraz w ostatnich czterech kwartałach nie przekroczyli kwoty 5 tysięcy euro w stosunku do transakcji, jakie podlegają informacjom podsumowującym. W tym wypadku istnieje możliwość składania informacji kwartalnie. Terminem nadal pozostaje 25 dzień miesiąca tu jednak miesiąca następnego po zakończeniu kwartału.

Istnieje jeszcze inna sytuacja, w której możliwe jest złożenie wyłącznie rocznej podsumowującej informacji do 25 stycznia roku następnego. Sytuacja ta dotyczy podatników, którzy zostali zwolnienie z obowiązku składania wstępnych deklaracji oraz tych podatników, których obrót w poprzednim roku nie przekroczył 200 tysięcy euro, a suma wewnątrzwspólnotowych transakcji nie byłą wyższa niż 15 tysięcy euro. W tym wypadku podobnie jak w Polsce niewymagane jest składanie informacji zerowych. Jeśli więc w danym miesiącu nie miała miejsca żadna unijna transakcja, niepotrzebne jest przygotowanie podsumowującej informacji. Informacje podsumowujące składa się drogą elektroniczną.

Zgłoszenia Intrastat

Do spełnienia obowiązków statystycznych zobowiązane są te firmy zarejestrowane do VAT w Niemczech, które dokonują w ramach transakcji wywozu lub przywozu towarów na terytorium Niemiec. W tym wypadku konieczne złożenie zgłoszenia Intrastat, które należy składać miesięcznie do 10 dnia następnego miesiąca. Intrastat składa się drogą elektroniczną.

W myśl przepisów niemieckich wprowadzone zostały progi wartościowe, po których obowiązkiem jest złożenie zgłoszeń Intrastat. W przypadku przywozu towarów na teren Niemiec obowiązuje próg 8 tysięcy euro za poprzedni rok kalendarzowy. Jeśli w bieżącym roku próg nie jest przekroczony, obowiązek powstaje od miesiąca, w którym przekroczono próg. Pod uwagę brana jest wartość transakcji.

Usługi budowlane w Niemczech – co z VAT?

Brak obowiązku rejestracji do VAT

Miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, do których przypisane są usługi budowlane, jest miejsce położenia nieruchomości. Ustalenie miejsca świadczenia niezależne jest od tego, czy strony są podatnikami VAT. Jeśli więc polska firma świadczy usługi budowlane w Niemczech na rzecz innej niemieckiej firmy, miejsce świadczenia usług będą Niemcy, a co za tym idzie, usługi budowlane będą opodatkowane w Niemczech. Kiedy więc dla polskiej firmy nie powstanie obowiązek rejestracji do VAT? Nastąpi to w przypadku, gdy wykona daną usługę w ramach eksportu usług i przerzuci ciężar rozliczenia (reverse charge) na odbiorcę usług, czyli niemieckiego podatnika VAT.

Obowiązek rejestracji do VAT w Niemczech

Z obowiązkiem rejestracji do VAT w Niemczech będziemy mieli do czynienia w przypadku firmy budowlanej wtedy, gdy nie przerzuci ona obowiązku rozliczenia podatku na odbiorcę usługi. Rejestracja do VAT w Niemczech jest wymagana również wtedy, gdy powyższy obowiązek przejdzie na polską firmę. O rejestracji do VAT będziemy mówili więc wtedy, gdy usługi budowlane będą świadczone w Niemczech na rzecz osoby prywatnej, która nie jest podatnikiem VAT oraz wtedy, gdy będą one wykonywane w Niemczech za pośrednictwem podwykonawców. Należy pamiętać, że usługi budowlane świadczone na rzecz osób prywatnych nie zapewniają możliwości przerzucenia obowiązku rozliczenia podatku VAT. Osoby prywatne nie są podatnikami tego podatku.

W sytuacji, gdy polska firma świadczy usługi budowlane w Niemczech i korzysta z podwykonawców, musi liczyć się z obowiązkiem rejestracji do VAT w Niemczech. Obowiązek wynika z faktu, że polska firma otrzymuje od każdego z podwykonawców fakturę w ramach odwrotnego obciążenia (reverse charge). W tym wypadku na polską firmę zostaje przeniesiony obowiązek rozliczenia podatku VAT w Niemczech i nie może ona przerzucić kolejno tego obowiązku na zamawiającego.

VAT w Niemczech – podsumowanie

Jeśli chodzi o rozliczenia VAT i sam podatek w Niemczech, to sprawy jak widać mogą okazać się dla osób, które nie mają doświadczenia z przepisami niemieckimi dość skomplikowane. Aby nie dopuścić do pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości, warto zdecydować się na profesjonalne wsparcie doradczych firm zapewniających jednocześnie świadczenie usług. Te współpracują z renomowanymi kancelariami, dlatego zapewniają naprawdę właściwą pomoc.

Początki prowadzenia biznesu zarówno w naszym kraju, jak i w Niemczech są trudne. Z uwagi na fakt, że na co dzień nie zajmujemy się śledzeniem przepisów podatkowych, jak również z innych dziedzin prawa, prawidłowe prowadzenie księgowości, rozliczenia podatkowe firmy oraz wiele innych kwestii mogą stanowić problem. Właśnie z tych powodów warto udać się po pomoc do biura rachunkowego, które zapewnia kompleksowe usługi od A do Z. To usługi doradztwa prawnego i podatkowego, które stanowią niezastąpioną pomoc dla każdego młodego przedsiębiorcy.

Na rynku niemieckim znajduje się szeroki wybór takich biur, dlatego bez problemu każdy z potrzebujących znajdzie dla siebie odpowiednią ofertę. W ramach wyboru warto kierować się kryteriami doświadczenia firm, jak i opiniami innych klientów, którzy już korzystają z usług i mogą wypowiedzieć się na temat ich jakości. Dzięki pomocy profesjonalistów młodzi przedsiębiorcy będą ponadto dobrze przygotowani do kontroli niemieckiego urzędu skarbowego, jak również zapewnioną będą mieli odpowiednią archiwizację dokumentów, które wymagane są przy tego typu kontrolach. Niejednokrotnie firmy świadczące usługi prawne zapewniają klientom także reprezentowanie przed urzędami, co jest kolejnym powodem, aby skorzystać z ich usług i być w 100% pewnym prawidłowego dopełniania wszelkich formalności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here