Firma jednoosobowa w Niemczech

Jeśli chodzi o założenie własnej działalności gospodarczej w Niemczech, procedura nie jest skomplikowana. Zasady funkcjonowania są poza tym bardzo zbliżone do polskich. Różnica tkwi w rozliczeniach, które są u naszych zachodnich sąsiadów o wiele korzystniejsze, co przekłada się na dochodowość rozwiązania.

Dane Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Z danych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej wynika, że polscy przedsiębiorcy założyli w Niemczech około 100 tysięcy firm. Co więcej, aż 90 procent to jednoosobowe działalności gospodarcze. Największy procent stanowią firmy z branży remontowo-budowlanej, branży handlowej, gastronomicznej, fryzjerskiej oraz gastronomicznej. Kolejnymi branżami jest opieka nad osobami chorymi i starszymi. Należy jednak zwrócić uwagę, że coraz więcej jednoosobowych działalności gospodarczych pojawia się również w branżach: informatycznej, elektronicznej, dziennikarskiej, reklamowej, graficznej oraz promocyjnej.

Zakładamy działalność gospodarczą w Niemczech – co warto wiedzieć?

Zakładanie działalności gospodarczej odstrasza nowych potencjalnych przedsiębiorców. Obawami są oczywiście wszelkie formalności oraz biurokracja. W przypadku naszego zachodniego sąsiada okazuje się jednak, że sprawy mogą być załatwione nawet przez jednego urzędnika. W pierwszej kolejności należy wypełnić wniosek Gewerbe-Anmeldung. Czym jest dokładnie ten dokument? To nic innego jak dokument, w którym wpisujemy dane firmy, adres zameldowania, branżę, określenie wielkości naszego przedsiębiorstwa, jak również w przypadku większych firm ilość pracowników jakich będziemy zatrudniać. Dokument ten należy złożyć w odpowiednim miejscu, a dokładnie zanieść do Gewerbeamtu. Jest to urząd do spraw gospodarczych właściwy dla danego regionu.

Koszt rejestracji działalności gospodarczej w Niemczech

Koszt rejestracji firmy jest uzależniony od regionu, w którym chcemy założyć działalność gospodarczą. Jest to od 30 do 60 euro w zależności od ustaleń landu. Przy rejestracji firmy musimy posiadać dowód osobisty, dokument Gewerbekarte, który otrzymamy w urzędzie gospodarczym, ale też potrzebna nam będzie kopia umowy wynajmu bądź użyczenia lokalu w celu prowadzenia danej działalności gospodarczej.

Firma jednoosobowa w Niemczech

Rzemieślnicy muszą przedstawić podczas rejestracji działalności wszelkie certyfikaty i świadectwa, które upoważniają ich do prowadzenia działalności. Jeśli jednak do wykonywania pracy nie potrzebujemy konkretnego miejsca, wystarczające będzie przedstawienie umowy najmu mieszkania.

Numer identyfikacji podatkowej

Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej przedsiębiorcy otrzymują podobnie jak w polskich realiach numer identyfikacji podatkowej. Zostaje on zwykle przesłany pocztą na adres naszej firmy. Jeśli mamy czas, po numer identyfikacji podatkowej możemy udać się osobiście do urzędu skarbowego właściwego dla danego regionu. To z całą pewnością skróci czas oczekiwania.

Formularz rejestracji działalności gospodarczej

Przedsiębiorca zobowiązany będzie wypełnić w urzędzie skarbowym formularz rejestracji działalności. Wypełnia się w nim dane osobowe oraz wszelkie informacje, które dotyczą działalności gospodarczej. Są to między innymi: data rejestracji firmy, ale też przewidywania co do zysku i obrotu za okres pierwszych 12 miesięcy. Jest to potrzebne, aby urząd skarbowy ustalił, czy firma będzie płatnikiem podatku obrotowego. W Niemczech firmy uzyskujące roczny obrót nieprzekraczający 17,5 tysiąca euro zwolnione są z naliczania podatku.

Należy pamiętać, że przedsiębiorca może wystawiać rachunki za wykonane usługi dopiero po uzyskaniu numeru identyfikacji podatkowej. Wymagane jest też założenie konta bankowego oraz prowadzenie rachunkowości podatkowej, którą można zlecić Steuerberaterowi, czyli doradcy podatkowemu. W momencie rejestracji firmy przedsiębiorstwo zostaje automatycznie zgłoszone także do Urzędu Statystycznego.

Działalność gospodarcza w Niemczech – co powinni wiedzieć rzemieślnicy?

Rzemieślnicy chcący pracować na własny rachunek, potrzebują posiadać specjalne potwierdzenia o dopuszczeniu do prowadzenia działalności gospodarczej. Te wydawane są przez izby rzemieślnicze tzw. Handwerksammer. W tym przypadku niezbędne będzie zlecenie tłumaczowi przysięgłemu tłumaczeń dyplomów, certyfikatów oraz świadectw.

W Niemczech funkcjonuje ustawa o rzemiośle. Określa ona uprawnienia wykonywania działalności gospodarczej dotyczące większości zawodów rzemieślniczych między innymi zawody wymagające tytułu mistrzowskiego Meisterbrief: ślusarz, mechanik precyzyjny, elektryk, blacharz, tapicer, stolarz, brukarz, zegarmistrz czy technolog robót wykończeniowych. Warto pamiętać, że w ramach samozatrudnienia rzemieślnicy nie mogą prowadzić własnej działalności w zawodach wymienionych w dodatku A do niemieckiej ustawy o rzemiośle bez odpowiedniego poświadczenia, jakie wydaje niemiecka izba rzemieślnicza.

Jakie dokumenty są potrzebne do założenia działalności gospodarczej w Niemczech?

  • wniosek o założeniu działalności Gewerbeanmeldung
  • poświadczenie zameldowania
  • dowód osobisty
  • umowa kupna, najmu lub dzierżawy lokalu, który jest wykorzystywany w ramach prowadzenia firmy
  • koncesje
  • zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej w izbie rzemieślniczej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here