Spółka w Niemczech

Dzięki temu, że Niemcy odznaczają się mocno rozwiniętą gospodarką, coraz więcej Polaków decyduje się na działalność gospodarczą w tym kraju. Nasi zachodni sąsiedzi są bardzo pozytywnie nastawieni do nowych polskich firm. Co więcej, na rynku niemieckim znajdziemy szeroki wybór usługodawców świadczących dla polskich przedsiębiorców usługi pomocy w założeniu firmy, usługi księgowe, podatkowe i rachunkowe.

Niemieckie prawo rzeczywiście może odstraszać Polaków. Podjęcie decyzji nie powinno być jednak przez nas oddalane w nieskończoność, ponieważ na szczęście mamy w przypadku państwa niemieckiego szeroki wybór pomocy. Najważniejsze i priorytetowe jest rozważenie formy prawnej działalności gospodarczej. Niewątpliwie najprostsze będzie otwarcie jednoosobowej działalności. Jest to też rozwiązanie niskonakładowe. Jeśli jednak w planach pojawi się pomysł otwarcia spółki, każdemu przydadzą się poniższe informacje na temat tej formy prawnej. Zachęcamy do przydatnej lektury.

Jakie są rodzaje spółek w Niemczech?

Zacznijmy od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością GmbH. W jej przypadku musimy liczyć się z kapitałem zakładowym wynoszącym 25 tysięcy euro. Do zgłoszenia oraz wpisu spółki do rejestru potrzebna jest wpłata co najmniej połowy kapitału – 12,5 tysiąca euro.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GmbH

Na szczególną uwagę zasługuje w przypadku niemieckich realiów pewien wariat spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli dokładnie spółka UG (Unternehmergesellschaft). Jest ona nadal spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, ale z ograniczonym kapitałem zakładowym. Ten może w jej przypadku wynieść nawet 1 euro. Spółka UG określana jest jako spółka Mini GmbH lub 1 Euro GmbH. Należy pamiętać, że w przypadku tej formy spółek odpowiadają one za zobowiązania własnym majątkiem, a odpowiedzialność wspólników jest ograniczona do wysokości wkładów.

Spółka akcyjna AG

Spółką akcyjną nazywa się spółkę kapitałową, która posiada odrębną osobowość prawną. W jej przypadku mamy do czynienia z kapitałem zakładowym 50 tysięcy euro, a dodatkowo z minimalną wartością akcji 1 euro. Spółka AG odpowiada wyłącznie z majątku spółki, jak również z rozszczepionego w akcjach kapitału zakładowego. Spółka AG wymaga wpisu do rejestru handlowego. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Ponoszą jedynie ryzyko do wysokości wniesionego kapitału.

Spółka komandytowa KG

Spółkę komandytową tworzą dwie lub więcej osób fizycznych albo prawnych. Jedną z nich jest komplementariusz, drugą komandytariusz. W przypadku spółki komandytowej w Niemczech nie jest wymagany kapitał minimalny. Jeśli chodzi o odpowiedzialność komandytariusza, jest ona ograniczona do wysokości wkładu. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.

Spółka komandytowo-akcyjna KGaA

Wspólnikami powyższej spółki są komplementariusze i akcjonariusze. Pierwsi odpowiadają za zobowiązania spółki osobiście lub w sposób nieograniczony. Akcjonariusze natomiast odpowiadają za zobowiązania spółki swoimi wkładami. Spółka komandytowo-akcyjna wymaga minimalnego kapitału zakładowego wynoszącego 50 tysięcy euro.

Spółka cywilna GbR

Spółka cywilna w Niemczech wymaga co najmniej dwóch osób do jej stworzenia. Prowadzić spółkę cywilną mogą wszyscy wspólnicy łącznie. Szczególną zaletą spółki cywilnej jest możliwość przyjmowania zdecydowanie większych zleceń. Jedynym słabym punktem tego rozwiązania jest kwestia formalna, jak również rozliczeniowa, jeśli dojdzie do zmian w składzie osobowym. Spółka cywilna obciążona jest wyższym podatkiem od działalności gospodarczej. Przysługuje jej bowiem wyłącznie jednak kwota wolna od podatku, która wynosi tyle samo co w przypadku firmy jednoosobowej. Nad spółką cywilną nie ciąży obowiązek prowadzenia ksiąg. Jeśli chodzi o obowiązek zbilansowania, to pojawia się on dopiero wówczas, gdy roczny obrót danej spółki cywilnej przekroczy próg 500 tysięcy złotych. Podział zysku lub straty dokonywany jest w spółce cywilnej w równych częściach między wspólnikami, chyba że inaczej przewiduje umowa spółki.

Spółka partnerska (Partnerschaft)

Spółka partnerska nie wymaga minimalnego wkładu zakładowego. Jeśli chodzi o umowę spółki, to koniecznie musi być ona zawarta w formie pisemnej. Spółkę partnerską mogą reprezentować wszyscy wspólnicy. Za zobowiązania spółki odpowiadają wszyscy wspólnicy osobiście. Można ograniczyć tę odpowiedzialność, ale w tym wypadku potrzebne jest określenie ograniczeń w umowie spółki.

Spółka jawna OHG

Spółkę jawną tworzą w Niemczech co najmniej dwie osoby. Jeśli chodzi o kapitał początkowy, to nie jest on wymagany, jednak może zostać wniesiony w postaci pieniężnej, rzeczowej lub usług, ale ta kwestia koniecznie musi zostać określona w umowie. Spółkę jawną prowadzą wszyscy wspólnicy, chyba że jest to inaczej określone w umowie. Za zobowiązania odpowiadają całym swoim majątkiem wspólnicy nawet wtedy, gdy wspólnik odstąpił od spółki. W takiej sytuacji odpowiada wyłącznie za zobowiązania podjęte do tego czasu i przez 5 lat. W ramach nowych wspólników, którzy dołączają do spółki, obowiązuje zasada, że odpowiadają oni za zobowiązania spółki już istniejące od samego początku dołączeni do niej.

Jednoosobowa działalność gospodarcza Gewerbe

Jeśli chodzi o jednoosobową działalność gospodarczą, to jej zasady są zbliżone do polskich regulacji. Ta forma prawna działalności występuje w dwóch formach Gewerbe lub GbR Gesellschaft bürgerlichen Rechts, gdzie można zarejestrować więcej osób. W GbR mamy do czynienia ze wspólnym rachunkiem bankowym, a jego założyciele ponoszą wspólną odpowiedzialność.

Spółka w Niemczech

Podstawą istnienia tej formy prawnej jest konieczny wpis do rejestru działalności gospodarczej. Do rejestracji wymagany jest dowód oraz kilka innych właściwych dokumentów. Biorąc pod uwagę jednoosobową działalność, właściciel firmy może decydować samodzielnie o firmie.

O niemieckim systemie podatkowym

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w Niemczech zagraniczni inwestorzy mogą liczyć na szereg przysługujących ulg podatkowych. Do popularnych należą dotacje i pożyczki na atrakcyjnych warunkach. Ich wysokość, jak również dostępność uzależniona jest od danego profilu spółki, jak i lokalizacji. W niektórych regionach dotacja może sięgać nawet 50%.

Niemieckie spółki zobowiązane są do przedstawienia oświadczenia o dochodach oraz do przedstawienia bilansu. Oto główne podatki, jakie obowiązują osoby prawne: podatek dochodowy od osób prawnych, lokalny podatek od działalności gospodarczej, podatek solidarnościowy, VAT, opłaty celne.

O niemieckiej księgowości

Biorąc pod uwagę duże oraz średnie spółki, to są one zobowiązane do przygotowania sprawozdania finansowego w ciągu trzech miesięcy od końca końca roku obrotowego. Małe spółki natomiast w ciągu pół roku od końca roku podatkowego. Spółki osobowe (Einzelkaufleute, OHG, KG) zobligowane są do przedstawienia formalnego sprawozdania wraz z rachunkiem zysków i strat. Spółki te oprócz KG nie mają obowiązku publikowania sprawozdań ani też poddawania ich kontroli biegłego rewidenta. Spółki GmbH oraz AG oprócz wymienionych powyżej dokumentów zobowiązane są do dostarczenia załączników i sprawozdań z zarządzania.

Podsumowanie o niemieckich spółkach

Jak widać w ranach podjęcia decyzji o otwarciu spółki w Niemczech, możemy zdecydować się na ich naprawdę różną formę. Decyzja z całą pewnością musi być uzależniona od możliwości finansowych na początku przedsięwzięcia, ale też od ilości wspólników i od profilu działalności, który ma wpływ na wybór formy.

Każda spółka w Niemczech wymagać będzie dopełnienia innych formalności, posiadania innych dokumentów, ale też innego jej prowadzenia w zakresie podatków, księgowości i rachunkowości. Właśnie z tego powodu warto zdecydować się na kompleksową pomoc firm, które świadczą usługi w tym zakresie. Najpierw firma doradza klientowi, jaka forma prawna działalności gospodarczej będzie najodpowiedniejsza, a kolejno podpowiada najlepsze rozwiązania w ramach jej prowadzenia. Co więcej, decydują się na pomoc ze strony firm współpracujących z renomowanymi kancelariami unikniemy nieprawidłowości pod kątem prowadzenia ksiąg, ale też pilnowania istotnych w obowiązującym niemieckim prawie terminów.

Oto tylko przykładowe z usług firm, z których można skorzystać, decydując się na biznes w Niemczech:

 • założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w tym także bez zameldowania na terenie Niemiec
 • udostępnienie adresu do rejestracji firmy
 • przygotowanie dokumentów potrzebnych do otwarcia firmy w Niemczech
 • obsługa korespondencji urzędowej
 • obsługa tradycyjnej korespondencji oraz korespondencji elektronicznej
 • wystawianie rachunków
 • kontrola nad dokumentacją
 • tłumaczenia dokumentów oraz pism
 • pomoc w założeniu konta bankowego
 • pomoc w uzyskaniu świadczeń na dzieci
 • tłumaczenia

Jak widać trudno bez tego rodzaju pomocy poradzić sobie w gąszczu zupełnie dla nas nowych niemieckich przepisów. Warto więc dokładnie prześledzić oferty biur, kancelarii oraz kompleksowo działających firm, dzięki czemu będziemy mieli porównanie, która z nich najbardziej spełnia nasze oczekiwania. W tym wypadku należy kierować się doświadczeniem usługodawcy, jak również opiniami innych klientów, którzy korzystają z usług firmy. Ci najlepiej będą w stanie ocenić jakość oferty.

Niemcy należą do najbardziej rozwiniętych państw świata. Nietrudno domyślić się, dlaczego tak wielu młodych przedsiębiorców decyduje się na emigrację i biznes właśnie u naszych zachodnich sąsiadów. Sama rejestracja firmy w Niemczech nie jest trudniejsza niż w Polsce. Utrudnieniem może być jednak brak znajomości języka niemieckiego. Z tego powodu warto zdecydować się na pomoc profesjonalistów, którzy zapewnią kompleksowe usługi. Otwarty rynek niemiecki na nowych zagranicznych przedsiębiorców to szerokie perspektyw dla Polaków, którzy chcą zarabiać zdecydowanie większe pieniądze niż w naszym kraju. Co więcej, niektórzy z nich decydują się na przeprowadzkę do tego kraju wraz z rodziną, dlatego pomoc fachowców od spraw rodzinnych w tym świadczeń będzie w takich przypadkach oczywiście jak najbardziej wskazana.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here