Spółka UG w Niemczech jest szczególną formą spółki GmbH – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka UG (Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt), czyli niemiecka spółka przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością funkcjonuje na rynku od 2008 roku. Do jej utworzenia, jak również funkcjonowania stosuje się regulacje niemieckiej ustawy o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Sprawdźmy, czym różnią się te spółki od siebie.

Założenie spółki UG w Niemczech

Z uwagi na mniejszy minimalny wkład kapitałowy spółka UG jest zdecydowanie łatwiejsza w założeniu niż spółka GmbH. W przypadku spółek UG kapitał zakładowy może wynosić jedynie 1 euro. Przy okazji warto przypomnieć, że dla spółek GmbH kwota ta wynosi co najmniej 25 tysięcy euro.

Spółka UG w Niemczech

Istotą różnicą jest również fakt, że zamiast dopisku GmbH w ramach spółki UG musi znaleźć się dopisek „Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)” lub „UG (haftungsbeschränkt)”.

Spółka UG w Niemczech – co jeszcze warto wiedzieć?

Na szczególną uwagę zasługuje sprawa utworzenia rezerwy w wysokości minimum 25% rocznej nadwyżki, która wynika z bilansu końcowego. W przypadku spółek GmbH nie ma takich wymogów. Jeśli w spółce UG rezerwy wraz z kapitałem zakładowym wyniosą 25 tysięcy euro, spółka przekształci się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Może wówczas korzystać z dopisku GmbH. Co więcej, w takiej sytuacji spółka otrzymuje możliwość wykorzystania swoich nadwyżek w dowolnym celu.

Spółka UG – jakie dokumenty?

Każde zgłoszenie spółki UG do rejestru handlowego musi zawierać konkretne dokumenty. Są nimi:

  • umowa spółki wraz z odpisami pełnomocnictw poświadczonymi notarialnie, jeśli zawarta ona została przez pełnomocników
  • dokument, który będzie poświadczał legitymację członków zarządu, jeśli nie zostali ci członkowie powołani w umowie spółki
  • sposób reprezentacji spółki
  • wzoru podpisów
  • podpisana lista wspólników zawierająca nazwiska, imiona, daty urodzin, miejsca zamieszkania, jak również kwoty objęte udziałami
  • oświadczenie, że członkowie zarządu mają możliwość swobodnego dysponowania kwotą zakładowego kapitału
  • adres krajowy siedziby spółki

O przekształceniach spółek UG raz jeszcze

Ułatwienia związane z minimalną wysokością kapitału zakładowego są rzeczywiście w przypadku spółek UG doskonałym atutem dla przedsiębiorców. Niemniej jednak należy w tym wypadku liczyć się z dodatkowymi obowiązkami i ograniczeniami. Konieczna jest w tym wypadku wpłata całej kwoty kapitału przed rejestracją.

Co więcej, w ramach spółek UG istnieje zakaz pokrycia kapitału wkładami rzeczowymi, co ma miejsce również w przypadku chęci podwyższenia wysokości kapitału zakładowego. Warto pamiętać, że ustawa nie przewiduje możliwości utworzenia spółki UG w ramach obniżenia wysokości kapitału zakładowego tradycyjnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością GmbH, czyli poniżej kwoty 25 tysięcy euro.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here