spółka komandytowa

Spółka komandytowa, chociaż nie jest najpopularniejszym sposoby na prowadzenie działalności gospodarczej, to warto zapoznać się z nią, oraz z tym jakie posiada zalety. W skrócie, w takiej spółce odpowiedzialność jednego ze wspólników jest ograniczona, natomiast drugi odpowiada wobec wierzycieli w sposób nieograniczony. Wspólnicy spółki komandytowej chcą naturalnie zarobić pieniądze, jednak ich działalność ma nieco odmienny charakter od tej w przypadku firmy jednoosobowej czy też innych spółek. Czym dokładnie jest spółka komandytowa i w jaki sposób działa? 

Przeczytaj też: https://www.wsb.com.pl/spolka-komandytowa-co-to/

Spółka komandytowa – czym ona jest?

Spółka komandytowa Jest to forma spółki osobowej. Posiada ona zdolność prawną, sądową oraz procesową, choć jednocześnie nie posiada osobowości prawnej. Taka spółka nie posiada zarządu oraz innych organów i nie odpowiada za swoje długi. Takie długie muszą regulować wspólnicy. Firma może jednak nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania, kupować nieruchomości czy też pozywać i być pozwaną do sądu. 

Zawierając spółkę komandytową, umowa wspólników powinna być zawarta u notariusza w formie aktu notarialnego. W takiej umowie trzeba zawrzeć między innymi sumę komandytową, czyli oznaczono kwotowo zakres odpowiedzialności każdego z komandytariuszy. Taką spółka rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Można to zrobić przez internet lub osobiście.

Spółka komandytowa – skrót

Przepisy dopuszczają używanie skrótu „sp.k”. W nazwie firmy założonej w sposób spółki komandytowej musi się zawierać przynajmniej nazwisko i jednego komplementariusza oraz oznaczenie „spółka komandytowa”. W takim komplementariuszem jest osoba prawna. W takim wypadku jej nazwa znajduje się nazwy spółki komandytowej z dopiskiem „spółka komandytowa”.

Podatki – spółka komandytowa

Podatek dochodowy w spółce komandytowej płacą Wspólnicy. Skarbówka traktuje ich przychody tak jakby osiągnięte w ramach działalności gospodarczych. Jeżeli wspólnik jest to osoba prawna, to płaci podatek, w taki sam sposób jak osoba prawna. 

Jeżeli bowiem osoba fizyczna, która jest wspólnikiem w spółce komandytowej, płaci podatek jak każda inna osoba fizyczna. Może stanowić on 90% stawkę od dochodów, czyli podatek liniowy. Taka sytuacja nie jest możliwa, jeżeli wspólnik w ramach działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku podatkowym wykonywał bądź też wykonuje identyczną pracę jaką wykonywał na etacie u byłego lub też obecnego pracodawcy. Podczas rejestracji spółki NIP oraz REGON nadawane są automatycznie.

Zobacz też: https://prawnieskuteczni.pl/jaki-podatek-musi-placic-firma-jednoosobowa/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here