Rejestracja polskiej firmy w Niemczech

Prawo podatkowe rozróżnia numer podatkowy Steuernummer, który jest numerem do identyfikacji transakcji wewnątrzkrajowych – transakcji stricte niemieckich oraz numer będący odpowiednikiem polskiego NIP służący dla celów podatku VAT UmsatzsteuerIdentifikationsnummer. Sprawdź, co koniecznie należy wiedzieć w temacie VAT-u w Niemczech, podatkowej rejestracji w Niemczech oraz numerów podatkowych na terytorium Niemiec.

Polska firma świadcząca usługi w Niemczech

Polskie firmy świadczące usługi w Niemczech podlegają przepisom polskiej ustawy o podatku VAT. Miejscem świadczenia usług może być w myśl ustawy Polska. Świadczenie usług może być rozliczane jako odwrotne obciążenie reverse charge. Należy pamiętać, że VAT jest podatkiem terytorialnym. Mamy więc czynności, w ramach których miejscem opodatkowania będzie terytorium Niemiec. Jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Niemiec, mając siedzibę w Polsce, podlega przepisom postępowania podatkowego w Niemczech. W takim wypadku musi zgłosić działalność w niemieckim Urzędzie Skarbowym.

  • Rejestracja podatkowa w niemieckim Urzędzie Skarbowym
  • Koniecznie ważne jest wiedzieć, kiedy rejestracja podatkowa w niemieckim Urzędzie
  • Skarbowym jest obowiązkowa. Oto następujące przypadki:
  • sprzedaż i kupno towaru na terytorium Niemiec
  • świadczenie usług na terytorium Niemiec na rzecz osób prywatnych
  • świadczenie usług sprzedaży wysyłkowej po przekroczeniu limitu dostaw do Niemiec w
  • wysokości 100 tysięcy euro

Jakie firmy mogą rejestrować się w Niemczech?

W Niemczech mogą rejestrować się przedsiębiorcy jednoosobowi, spółki kapitałowe oraz spółki osobowe.

Jednoosobowa działalność gospodarcza (Einzelunternehmen, selbstständige Erwerbstätigkeit) nie wymaga kapitału początkowego. Niewymagane jest w jej przypadku prowadzenie pełnej księgowości, a jej założenie charakteryzuje się minimum koniecznych formalności. Jednoosobową działalność należy wpisać do rejestru handlowego.

Spółki osobowe podobnie jak w przypadku naszego kraju wymagają już zdecydowanie więcej formalności oraz wymogów. Potrzebne w ich przypadku są również wyższe nakłady finansowe. Do charakterystycznych działalności w tym obszarze należą spółki: cywilna, komandytowa, akcyjna, jawna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rejestracja polskiej firmy w Niemczech

Decydując się na założenie spółki kapitałowej w Niemczech, potrzebne jest wniesienie kapitału zakładowego. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają określoną z góry minimalną kwotę 25 tysięcy euro. Do spółek kapitałowych zalicza się spółkę z o.o. Niemczech Gesellschaft mit beschränkter Haftung inaczej GMBH oraz spółkę akcyjną Aktiengesellschaft, w skrócie AG.

Na szczególną uwagę zasługuje również kolejny rodzaj działalności w Niemczech zwany przedstawicielstwem lub biurem przedstawicielskim (Betriebsstätte, unselbständige Zweigstelle). Jest to bardzo popularna forma działalności na rynku niemieckim. Przedstawicielstwo wymaga rejestracji w urzędzie (Gewerbeamt).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here