Logistyka w Europie

Umiejscowienie hubów, centrów w łańcuchach dostaw oraz perspektyw transportowych jest coraz ważniejszą kwestią na rynku logistystycznym. Szczególnie wobec bardzo szybko rozwijającego się e-handlu, położenie ma szczególne znaczenie. Jakie kraje są pod tym względem uznawane za najbardziej atrakcyjne?

Logistyka w Europie podlega nieustannym zmianom; wyraźnie próbuje nadążyć za potrzebami, które kreuje rynek. Zawężenie geograficzne, namacalne poczucie, że świat stał się globalną wioską przekłada się również na usługi kurierskie. Liderzy tej branży przekształcają schematy łańcuchów dostaw pod kątem konkretnych potrzeb i oczekiwań odbiorców. Efekt to wyraźne zmiany na mapie najlepiej postrzeganych pod tym względem państw Europy. Jakie są najciekawsze miejsca pod tym względem jeśli wziąć pod uwagę dane Prologis Research? Firma badawcza przeanalizowała opinie niemal 300 operatorów – zarówno dużych firm kurierskich jak i mniejszych podmiotów lokalnych.

Główne kryteria wyboru – najlepsze lokalizacje w Europie

Za kluczową kwestię uważa się bliskość głównych centrów konsumpcji. Innymi słowy: centra logistyczne powinny znajdować się tam, gdzie potencjalny rynek zbytu jest największy. Chodzi o szybkie dostarczenie paczki do odbiorcy. Za kluczowe lokalizacje uznano w tym przypadku:

  • Niemcy
  • Holandię
  • Belgię
  • Wielką Brytanię
  • Francję.

Na to, ile kosztuje paczka do Niemiec w dużej mierze wpływ ma lokalizacja jej wysyłki – stąd tak istotne jest ulokowanie centrów logistycznych właśnie w tym kraju. Warto jednak zwrócić uwagę na bardzo duże znaczenie w tym względzie również państw Beneluxu.

Innym czynnikiem branym pod uwagę w badaniu było ogólne otoczenie regulacyjne – kwestia prawodawstwa oraz innych kwestii rzutujących na sprawną obsługę procesów logistycznych. Pod tym względem wyróżniono Holandię. Co ciekawe, drugie miejsce zajęły – po zgrupowaniu – wszystkie kraje Europy Środkowo-Wschodniej za wyjątkiem Polski, którą sklasyfikowano na trzeciej pozycji. Dopiero na kolejnych są liderzy gospodarczy Starego Kontynentu.

Najlepsze kraje Europy dla branży kurierskiej

Ważnym czynnikiem, który brano pod uwagę jest dostępność pracowników. Pod tym względem zdecydowanym liderem sektora KEP okazuje się Polska. Wyprzedza w rankingu Holandię, kraje Europy Środkowo-Wschodniej oraz Niemcy i Belgię. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że one w dużej mierze również bazują na pracownikach pochodzących z Polski.

Zdecydowanie inaczej ranking kształtuje się, jeśli pod uwagę wziąć infrastrukturę transportową. W tym przypadku zdecydowanie doceniane są rozwiązania drogowe zaproponowane kolejno przez:

  • Holandię,
  • Niemcy
  • Belgię
  • Francję.

Co ciekawe, piątą pozycję rankingową zajmuje Polska, która pod względem możliwości transportowych postrzegana jest jako kraj o coraz większych możliwościach szybkiego przewozu towarów.

Wnioski po badaniu logistyki w Europie

Wysnuć można cztery główne założenia w kontekście atrakcyjności logistycznej krajów Europy. Kluczową kwestią jest niewątpliwie bezpośredni dostęp do głównych centrów konsumpcyjnych. Stąd tak silna pozycja wyjściowa Niemiec jako potężnego rynku zbytu. Niewątpliwie też coraz większe znaczenie będą miały duże skupiska ludności – one generują najwyższe wskaźniki konsumpcji. Rosnąć będzie znaczenie dostępności pracowników, ale z uwzględnieniem kosztów pracy. W tym kontekście bardzo silną pozycję ma Polska, która w branży kurierskiej jest w stanie znacząco się rozwijać.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here