Jaki podatek w Niemczech?

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Niemczech (Einkommensteuer) powstaje z łącznej kwoty dochodów osiągniętych w danym roku podatkowym pomniejszonych o zwolnienia. Podatkowi temu podlegają dochody z gospodarki leśnej i rolnej, z pracy samodzielnej i niesamodzielnej, z prowadzenia działalności przemysłowej, najmu oraz dzierżawy. Podatkowi dochodowemu od osób fizycznych podlegają także udziałowcy spółek cywilnych, handlowych i komandytowych Osoby zatrudnione podlegają podatkowi od wynagrodzeń (Lohnsteue).

Niemieckie stopy podatku od dochodów osobistych

Przepisy dotyczące płacenia podatków zmieniają się w Niemczech bardzo szybko, dlatego w tym wypadku warto korzystać z pomocy biur księgowych. Tam można dowiedzieć się o bieżących niemieckich stopach podatku od dochodów osobistych. Z niemieckim urzędem skarbowym rozliczają ludzi specjalne stowarzyszenia. Jest to usługa odpłatna. Rozliczeń podatkowych można dokonać w Niemczech również on-line. Formularze z zeznaniami podatkowymi można wypełniać na stronach urzędów.

Na poczet przyszłego podatku pracodawca pobiera zaliczki od wynagrodzenia brutto pracownika, a następnie odprowadza do urzędu skarbowego. Od podstawy opodatkowania można odliczyć koszty produktywne, czyli wydatki związane z wykonywaniem pracy. Są nimi: koszty dojazdów do pracy., środki robocze, ubrania robocze, składki na związki zawodowe. Od podstawy podatku pracownik ma również prawo odpisania wydatków niezwiązanych bezpośrednio z pracą na przykład koszty leczenia, gdy ulegnie wypadkowi w drodze do pracy. Może odliczyć także wydatki na szkolenia czy podróże służbowe, jeśli tylko te wydatki nie są pokrywane przez pracodawcę.

Klasy podatkowe w Niemczech

Wysokość podatku dochodowego w Niemczech uzależniona jest od tzw. klasy podatkowej, do której należy podatnik. Klasy te są corocznie określane na podstawie podatkowych kart, jakie wypełniają podatnicy.

Do klasy I należą osoby stanu wolnego, rozwiedzione oraz wdowcy, jeśli nie klasyfikują się oni do klasy II i III.

Do klasy II zaliczane są osoby stanu wolnego w gospodarstwach, w których zameldowane jest co najmniej jedno dziecko, za które otrzymywana jest kwota pomniejszenia podatku na dziecko lub zasiłek rodzinny Kindergeld.

Jaki podatek w Niemczech?

W klasie III znajdują się zamężni lub żonaci pracownicy.

Do klasy IV należą małżonkowie, jeśli oboje uzyskują dochody z pracy.

Klasa V jest klasą dla jednego z małżonków zamiast klasy IV, jeśli drugi z małżonków wybrał klasę III.

Do klasy VI kwalifikują się pracownicy pobierający wynagrodzenie jednocześnie z kilku źródeł zatrudnienia.

Gdzie rozlicza się podatek w Niemczech?

W przypadku gdy pracownik mieszka w Polsce, a pracuje na terenie Niemiec nie więcej niż 183 dni w roku lub gdy pracodawca nie mieszka i nie ma siedziby w Niemczech – obowiązek podatkowy należy spełnić w Polsce. W przypadku pozostałych obowiązuje zasada, że podatek należy płacić tam, gdzie się pracuje.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here