Firma w Niemczech

Jeśli chodzi o firmy w Niemczech, to stanowią one silny składnik państwa. Prosperują dobrze, dlatego nie ma się co dziwić, że fakt ten zachęca Polaków do założenia własnej działalności na terytorium naszego zachodniego sąsiada. Naszym decyzjom z całą pewnością sprzyjają bliskie więzi gospodarcze, jak również to, że do Niemiec trafia około 30% krajowego eksportu.

Niemcy kuszą nas lepszymi zarobkami, wyższą płacą i możliwością życia na zdecydowanie lepszym poziomie. Co więcej, warto przy tej okazji wspomnieć, że samo zakładanie firmy w Niemczech jest szybsze i korzystniejsze. Prowadzenie biznesu natomiast o wiele prostsze niż w przypadku naszych polskich realiów. Sprawdźmy, co jeszcze warto wiedzieć na ten temat.

Produktywna niemiecka gospodarka – co warto wiedzieć?

Obecnie dzięki szybkiemu rozwojowi gospodarczemu Polsce udało się nadrobić zaległości, dystans w stosunku do Niemiec. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Polska po wybuchu kryzysu gospodarczego nie wpadła w recesję. Niemniej jednak potrzeba byłoby jeszcze wielu długich lat, abyśmy mogli dogonić produktywną niemiecką gospodarkę. O takim stanie rzeczy świadczy porównanie PKB per capita w parytecie siły nabywczej z 2015 r.

Wynik Niemiec 48 042 USD jest ponad dwa razy wyższy od polskiego 26 862 USD. Warto pamiętać też o tym, że Niemcy posiadają niższą stopę bezrobocia niż nasz kraj. W grudniu 2016 roku odnotowano w Niemczech 4,1%, wynik Polski to 6%. Do kryteriów, dzięki którym możemy porównywać naszą gospodarkę do niemieckiej należy też z całą pewnością średni koszt godziny pracy dla pracodawcy. W 2015 roku dla Niemiec wynosił od 32,2 euro, dla Polski 8,6 euro.

O podatkach w Niemczech słów kilka

Rodzimi przedsiębiorcy mogą cieszyć się niskim obciążeniem pensji składkami. Pracodawcy niemieccy płacą za pracowników składki rzędu 19,33% wynagrodzenia brutto. Polskie realia są jeszcze bardziej zadowalające, ponieważ nasz wynik to 16,22%. Oba wyniki są jednak o wiele bardziej satysfakcjonujące niż w przypadku Czech 34% czy Słowacji 35,20%. Zachęcająca jest kolejno dla przedsiębiorców w Niemczech kwota wolna od podatku, gdzie podstawową stawką jest 8652 euro. Oto niemieckie progi podatkowe bez podatku solidarnościowego:

 • 0% do 8653 euro rocznie
 • stawka wzrastająca w zakresie 14% – 42% od 8 653 euro rocznie do 53 665 euro rocznie
 • 42% od 53 666 euro rocznie do 254 446 euro rocznie
 • 45% dla nadwyżki ponad 254 447 euro rocznie

VAT i CIT w Niemczech

Niemieckie stawki VAT wynoszą:

 • stawka podstawowa 19%
 • stawka preferencyjna 7%

Właśnie niska stawka podstawowa, jak również sprawniejsze rozliczanie podatków niż ma to miejsce w Polsce jest zachętą do założenia firmy w Niemczech.

Podatek CIT w Niemczech posiada niską stawkę podstawową 15%, która jest jednak powiększona o podatek solidarnościowy wynoszący 5,5%. Warto pamiętać, że w Niemczech funkcjonuje także podatek handlowy. Ten powiększa stopę opodatkowania zysku firm o dodatkowe 14-18 punktów procentowych.

System ubezpieczeń społecznych w Niemczech

Niemieckie państwo znane jest z dużego stopnia interwencji w zakresie sfery zabezpieczenia emerytalnego pracowników. Wśród koncepcji pojawia się z uwagi na dość szybkie starzenie się społeczeństwa wydłużenie wieku emerytalnego do 73 roku życia. Drugim pomysłem jest zwiększenie nakładów na automatyzację niemieckiej gospodarki.

Aktywni zawodowo mieszkańcy Niemiec uczestniczą w publicznym systemie świadczeń, który składa się z następujących ubezpieczeń: emerytalnego, wypadkowego, rentowego, chorobowego, na wypadek bezrobocia.
Firma w Niemczech

Inne zasady świadczeń dotyczą wolnych zawodów, artystów oraz rolników. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że poza wyjątkami przedsiębiorcy nie są zobowiązani do uczestniczenia w publicznym systemie ubezpieczeń emerytalnych. Fakt ten jednak nie ogranicza uczestniczenia w systemie oszczędzania na emeryturę organizowanym przez państwo.

Z ubezpieczeń społecznych poza ubezpieczeniem zdrowotnym zwolnione są także osoby pracujące w roku mniej niż 50dni/2 miesiące kalendarzowe lub te, których miesięczny zarobek wynosi poniżej 450 euro.

Obciążenia pracowników i pracodawców związane z obowiązkowymi składkami

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że podział powyższych obciążeń jest prawie równy dla obu grup. W ramach umowy o pracę obowiązkowe składki wynoszą:

 • ubezpieczenie emerytalne 8,70% podstawy/pensji brutto (9,35% płacone przez pracodawcę i 9,35% płacone przez pracownika)
 • ubezpieczenie zdrowotne – 14,60% podstawy (7,30% płacone przez pracodawcę i 7,30% płacone przez pracownika)
 • ubezpieczenie na wypadek bezrobocia – 3,00% podstawy (1,50% płacone przez pracodawcę i 1,50% płacone przez pracownika)
 • ubezpieczenie rentowe – 2,55% podstawy (1,275% płacone przez pracodawcę i 1,275% płacone przez pracownika), w przypadku bezdzietnych pracowników w wieku powyżej 23 lat, stawka wzrasta o dodatkowe 0,25 punktu procentowego
 • ubezpieczenie wypadkowe – 1,19% podstawy (1,19% płacone przez pracodawcę)

Ubezpieczenia przedsiębiorców w Niemczech – co warto wiedzieć?

Temat ubezpieczeń przedsiębiorców w Niemczech zasługuje na szczególną uwagę. Przedsiębiorcy niekorzystający z publicznego systemu świadczeń muszą posiadać prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Koszt takiego ubezpieczenia waha się w przedziale 300-600 euro miesięcznie. Kolejnym obowiązkiem przedsiębiorców jest też posiadanie prywatnego ubezpieczenia rentowego. Koszt tych prywatnych ubezpieczeń można odliczyć od podatku dochodowego.

Rozpoczynamy biznes w Niemczech – jakie ułatwienia?

Biorąc pod uwagę naszych zachodnich sąsiadów, nietrudno zauważyć, że jest to kraj przyjazny dla startupów, małych i średnich firm. W Niemczech mamy naprawdę korzystne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwa mogą tutaj liczyć na przejrzysty system podatkowy zupełnie inny niż polski. Ciekawostką są wyniki, ile średnio czasu potrzebuje polski i niemiecki przedsiębiorca na dopełnienie wszelkich formalności związanych z systemem podatkowym. Polskiemu przedsiębiorcy zajmuje to 271 godzin rocznie, niemieckiemu natomiast 218 godzin rocznie.

Jakie formy działalności gospodarczej w Niemczech?

Podobnie jak w Polsce w Niemczech mamy do czynienia z poniższymi rodzajami działalności gospodarczej:

 • jednoosobową działalnością gospodarczą Gewerbe
 • spółką cywilną Gesellschaft bürgerlichen Rechts – GbR
 • spółką jawną Gesellschaft bürgerlichen Rechts – GbR
 • spółką komandytową Kommanditgesellschaft – KG
 • spółką komandytową z komplementariuszem będącym spółką z o.o. – GmbH & Co. KG
 • spółką z o.o. z niskim kapitałem zakładowym Unternehmergesellschaft – UG
  tradycyjną spółką z o.o. Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH
 • spółką akcyjną Aktiengesellschaft – AG
 • spółką komandytowo – akcyjną Kommanditgesellschaft auf Aktien – KgaA
 • samodzielnym lub m oddziałem firmy w Niemczech Niederlassung/Betriebsstätte

Na szczególną uwagę na powyższej liście zasługuje spółka z o.o. z niskim kapitałem zakładowym. To rozwiązanie, dzięki któremu można ominąć tradycyjny limit wnoszonego kapitału dla niemieckich spółek GmbH, który wynosi 25 tysięcy euro. W przypadku spółek z niskim kapitałem zakładowym, który może wynieść nawet 1 euro występuje jednak obostrzenie, że właściciel spółki do momentu osiągnięcia limitu wynoszącego 25 tysięcy euro musi przeznaczać ¼ zysku na jego uzupełnianie.

Kolejną ważną informacją jest również ta, że osoby wykonujące niektóre z wolnych zawodów, mogą świadczyć swoje usługi na terytorium Niemiec bez rejestracji firmy. Są to między innymi: lekarze, inżynierzy, tłumacze oraz doradcy finansowi. Osoby te zobowiązane są jednak dokonać rejestracji w urzędzie skarbowym.

Działalność gospodarcza w Niemczech niezwiązana z wykonywaniem wolnego zawodu

Osoby, które zamierzają założyć działalność gospodarczą niezwiązaną z wykonywaniem wolnego zawodu, muszą zarejestrować firmę w urzędzie Gewerbeamt. W tym wypadku potrzebne jest niekiedy pozwolenie na wykonywanie zawodu czy zaświadczenie o niekaralności. Konieczne będzie też złożenie wizyty w urzędzie skarbowym i wybranie odpowiedniej formy opodatkowania działalności.

Spółki kapitałowe – co warto wiedzieć na ich temat?

W ramach założenia spółki innej niż spółka cywilna, przedsiębiorca zmuszony jest do dokonania rejestracji w specjalnym niemieckim rejestrze, który jest odpowiednikiem naszego polskiego KRS-u. Spółki osobowe ponoszą opłatę rejestracyjną w kwocie 250 euro, natomiast spółki z o.o. 400 euro, a akcyjne 500 euro.

Podsumowanie

Jeśli chodzi o formalności, jakich przedsiębiorca musi dopełnić w Niemczech, aby założyć własną firmę okazują się zdecydowanie mniej skomplikowane. Poświęcony czas jest krótszy, a co więcej, można uzyskać sporą pomoc doradców na każdym etapie zakładania własnej działalności gospodarczej. Na rynku niemieckim istnieje szeroki wybór firm z profesjonalnymi usługami doradczymi świadczonymi właśnie dla Polaków, co jest oczywiście niewątpliwie istotnym atutem. Prowadząc firmę w Niemczech można liczyć na o wiele większe zyski i lepsze prosperowanie firmy niż w Polsce.

Poza tym można współpracować tam na korzystnych warunkach z tamtejszymi podmiotami gospodarczymi, jak i polskimi firmami. Warto pamiętać, że decyzja o założeniu działalności gospodarczej w Niemczech, koniecznie powinna być podjęta po wcześniejszej analizie własnych możliwości, jak i analizie rynku oraz konkurencji. Istotną kwestią będzie też sporządzenie profesjonalnego biznesplanu, dzięki któremu sam przedsiębiorca będzie w stanie ocenić własne umiejętności oraz wyeliminować pewne błędy, które mogłyby mieć zły wpływ na całokształt funkcjonowania firmy.

Takim warto dokładnie przyjrzeć się już na samy starcie, aby nie dopuścić do pojawienia się poważnych problemów. Bardzo istotna jest też świadomość, że na wstępne działań, konieczne będzie posiadanie pewnej określonej sumy pieniędzy. Potrzebna będzie ona do zainwestowania w koszty rejestracji, wynajmu lokalu, usług księgowych czy też usług doradcy podatkowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here