Co to jest Gewerba?

Praca na Gewerbe to coraz częściej wybierana forma pracy w Niemczech. Nie można mylić jej jednak z tradycyjną pracą, ponieważ Gewerba to działalność gospodarcza na terytorium naszego zachodniego sąsiada. Przed 1 maja 2011 pracę w Niemczech można było wykonywać wyłącznie wtedy, gdy uzyskało się specjalne pozwolenie na pracę. Bez takiego pozwolenia można było prowadzić działalność gospodarczą, która była pewnego rodzaju obejściem przepisów. Gewerba zyskała pomimo tego jeszcze większą popularność już po zniesieniu obowiązku posiadania pozwolenia na pracę.

Uwaga na pozorowaną działalność na terytorium Niemiec

Warto pamiętać, że w niektórych branżach w Niemczech obowiązuje płaca minimalna. Chodzi tu o pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zwłaszcza w branży budowlanej można zauważyć proceder udzielania zlecenia podwykonawcy, który formalnie prowadzi działalność i wówczas płacić niższe stawki niż te przysługujące pracownikowi.

Warto pamiętać, że zarejestrowanie Gewerbe niesie ze sobą szereg korzyści. W przypadku, gdy jednak zdecydujemy się na działalność pozorowaną, musimy liczyć się z konsekwencjami. Z całą pewnością będą to:

  • kary dla pracodawcy za nieodprowadzanie składek do kas emetytalno-rentowych oraz zdrowotnych
  • konieczność odprowadzenia zaległych składek
  • kara dla pracodawcy za niewywiązywanie się z płacenia wynagrodzenia minimalnego
    obowiązek odprowadzenia zaległego podatku

Faktyczne prowadzenie działalności gospodarczej

Z faktycznym prowadzeniem działalności gospodarczej mamy do czynienia, gdy osoba prowadząca firmę: ustala samodzielnie czas, miejsce oraz wymiar czasu pracy, posiada kontrahentów i stara się pozyskiwać kolejnych, dysponuje własnym pomieszczeniem, narzędziami pracy, jak również roboczą odzieżą. Poza tym jest to osoba, która wcześniej nie była pracownikiem innego przedsiębiorstwa, dla którego świadczy obecnie usługi oraz nie jest organizacyjnie włączona w działalność innego przedsiębiorstwa. To ponadto osoba, która ponosi ryzyko prowadzenia działalności gospodarcze, a więc odpowiada z tytułu rękojmi za wykonywaną pracę.

Co to jest Gewerba?

Płaci wynagrodzenie, które naliczane jest od wykonanej pracy, a nie na podstawie ustalonej samodzielnie stawki godzinowej. Faktyczne prowadzenie działalności gospodarczej według niemieckiego orzecznictwa to również organizowanie przedsiębiorstwa samodzielnie, co ma odzwierciedlenie w samodzielnej rejestracji przedsiębiorstwa, najmie pomieszczeń, rachunkowości oraz wystawianiu faktur.

Pozorowane prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Niemiec

Orzecznictwo niemieckie określa dokładnie, kiedy mamy do czynienia z pozorowanym prowadzeniem działalności gospodarczej. Ma to miejsce wówczas, kiedy osoba zobowiązana do pracy wykonuje ją w czasie, miejscu i wymiarze wyznaczonym przez innych. Poza tym to osoba współpracujące jedynie z jednym kontrahentem i nie starająca się pozyskać nowych. Pozorowaną działalność gospodarczą prowadzą według orzecznictwa niemieckiego również osoby nieposiadające własnych pomieszczeń do pracy, korzystające z narzędzi pracy oraz odzieży roboczej udostępnionych przez zleceniodawcę.

To również osoby, które są organizacyjnie włączone w inne przedsiębiorstwo, wcześniej będące pracownikiem przedsiębiorstwa, dla którego obecnie świadczą usługi w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Poza tym orzecznictwo niemieckie jasno określa, że osoby prowadzące wyłącznie pozorowaną działalność gospodarczą to osoby nieponoszące ryzyka jej prowadzenia, a więc wyliczające wynagrodzenie na podstawie stawki godzinowej. Osoby prowadzące pozorowaną działalność gospodarczą to ponadto osoby, które nie zajmują się organizacją własnego przedsiębiorstwa, a takie, za które to niemiecki zleceniodawca załatwia wszelkie formalności.

Kto może założyć Gewerbe?

Każdy może założyć Gewerbe. Potrzebne do tego jest odpowiedni pomysł i silna wola, aby podjąć działania i kroczyć ku sukcesowi. Warto pamiętać, że Gewerbe to nie różni się znacząco od polskiej procedury zakładania firmy. W tym wypadku liczyć będzie się więc poświęcenie czasu, a dokładnie też zaangażowanie oraz wytrwałość. W ramach pomocy można skorzystać z firm, które udzielają w ramach świadczonych usług wszelkiego doradztwa i pomocy w założeniu działalności gospodarczej w Niemczech, ale też dopełnieniu wszelkich formalności, jak i pomoc w ramach prowadzenia biznesu na zagranicznym terytorium.

Warto pamiętać w tej sytuacji, że na samym założeniu firmy sprawa prowadzenia działalności się nie kończy, dlatego w tym wypadku najważniejsze to fakt posiadania wsparcia, partnera, który pomoże w zakresie wielu spraw, a dokładnie też nałożonych na nowego przedsiębiorcę zadań, formalności oraz obowiązków, którym często po prostu nie sposób sprostać bez właściwej pomocy. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w praktyce oznacza dużą odpowiedzialność, o czym należy bezwzględnie pamiętać zanim podejmie się tę ostateczną ważną życiową decyzję.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here