Audyt finansowy - ocena firmy pod kątem rozwoju

Jednym z ważniejszych celów każdego przedsiębiorcy jest jak największy rozwój prowadzonej przez siebie firmy. Ambitne plany wymagają jednak kompleksowej i drobiazgowej oceny zarówno bieżącego stanu pozostających w dyspozycji firmy aktywów, jak i pasywów. Dla dużych przedsiębiorstw takie działania są obligatoryjne.

Czym jest księgowa ocena całościowego obrazu firmy?

Wszystkie działania mające na celu ocenę faktycznego stanu księgowego przedsiębiorstwa składają się na audyt finansowy, prowadzony przez uprawnione osoby, posiadające certyfikat biegłego rewidenta.

Wysoko wykwalifikowani księgowi z różnych dziedzin finansów przedsiębiorstw dokonują bieżącej oceny całego majątku firmy, zarówno ruchomego, jak i nieruchomości, zobowiązań wobec kontrahentów oraz pracowników, a także stanu produktów gotowych w magazynach.

Każdy audyt finansowy jest dostosowany do specyfiki danej branży, jej otoczenia gospodarczego, a także możliwości rozwoju na tle innych podmiotów działających w podobnej gałęzi przedsiębiorczości.

W jaki sposób przeprowadzana jest kompleksowa kontrola finansowa firmy?

Biegli rewidenci rozpoczynają swoje czynności od zapoznania się ze specyfiką danego przedsiębiorstwa, co pozwala na sporządzenie szczegółowego planu przeprowadzenia audytu finansowego.

Przedsiębiorca dostarcza audytorom komplet dokumentów dotyczących zakupów, sprzedaży, kosztów stałych oraz inwestycyjnych, na podstawie których będą oni mogli zapoznać się ze stanem finansowym badanej firmy.

W końcowej fazie badania związanego z audytem biegły sporządza finalne raporty, zestawienia oraz analizy, które prowadzą do realnej oceny stanu faktycznego firmy, a także do wyciągnięcia konstruktywnych wniosków na przyszłość.

Dlaczego regularne prowadzenie badań finansowych jest ważne dla firm?

Co prawda nie wszystkie przedsiębiorstwa są zobligowane do prowadzenia okresowych audytów finansowych, a taki obowiązek dotyczy głównie dużych spółek w tym akcyjnych, tego rodzaju badanie jest dobrym narzędziem dla większości przedsiębiorców.

Audyt finansowy daje kompleksowy obraz stanu firmy, dzięki temu można skorygować błędną politykę działalności oraz przygotować dobry plan rozwoju oparty na realnych możliwościach rynkowych.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here