Zus w Niemczech

System niemieckich ubezpieczeń społecznych jest podobny do polskiego systemu. Niewielka różnica tkwi w rodzajach ubezpieczeń. System podzielny jest tutaj na 5 filarów obejmujących standardowe i długoterminowe ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenie od wypadków przy pracy, ubezpieczenie emerytalne oraz ubezpieczenie na wypadek bezrobocia. Oprócz ubezpieczenia od wypadków przy pracy wszelkie inne pokrywane są częściowo przez pracodawcę i przez pracownika. Składki odprowadza pracodawca. W Niemczech około 40% wydatków z pensji to obowiązkowe ubezpieczenia.

Ubezpieczenie zdrowotne

Opłacana comiesięczna składka ubezpieczeniowa zdrowotna daje pracownikowi prawo do korzystania z usług opieki zdrowotnej. W Niemczech obowiązuje ponadto dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne długoterminowe. Jest ono zabezpieczeniem dla pracownika na wypadek, gdyby nie był on w stanie zadbać o siebie na starość, a jednocześnie wymagał opieki pielęgnacyjnej. Osoby zarabiające mniej niż 450 euro miesięcznie lub pracujące 2 miesiące w roku są zwolnione z opłat na ubezpieczenie zdrowotne. Niemniej jednak zachowują one prawo do korzystania z opieki zdrowotnej. Ubezpieczony pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego. Uzyskuje go, przedkładając w kasie chorych odpowiednie dokumenty oraz informując pracodawcę o swojej niezdolności do pracy.

Ubezpieczenie emerytalne

W Niemczech ubezpieczenie emerytalne jest obowiązkiem każdego pracownika. Nie obowiązuje osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, ponieważ w tym wypadku osoby te ubezpieczają się dobrowolnie. Na terytorium Niemiec mamy do czynienia z wieloma instytucjami, które oferują ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W Niemczech wiek emerytalny to 65 lat.

Zus w Niemczech

Istnieje możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę przed osiągnięciem określonego ustawą wieku. W tym wypadku należy jednak przepracować 5, 15 lub 35 lat. Do okresów wliczane są: ciąża, wychowywanie dziecka oraz nauka. Wysokość emerytury czy renty uzależniona jest od ilości lat składkowych oraz wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia.

Ubezpieczenie od wypadków przy pracy oraz na wypadek bezrobocia

Jeśli chodzi o ubezpieczenie od wypadków przy pracy, to jest ono w całości pokrywane przez pracodawcę. Jest to jedno z ubezpieczeń obowiązkowych dla wszystkich pracowników. Gwarantuje ono opiekę, gdyby pracownik uległ wypadkowi w trakcie pracy, ale też w drodze do niej lub w drodze z pracy. Poza tym ubezpieczenie od wypadków przy pracy zapewnia pracownikowi ewentualne przekwalifikowanie się po wypadku, jak również opiekę, w razie gdy rozwinie się u niego choroba zawodowa.

Na szczególną uwagę zasługuje w Niemczech ubezpieczenie, którego nie ma w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Jest to ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, które opłacane przez minimum rok uprawnia ubezpieczonego do uzyskiwania zasiłku w przypadku utraty pracy. Jest to ubezpieczenie w wysokości 6,5% płacy.

W Niemczech obowiązuje również ubezpieczenie na wypadek bezrobocia (w wysokości 6.5% płacy). Jeżeli jest opłacane przez minimum rok, ubezpieczony może liczyć na zasiłek w przypadku utraty pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here