Własna firma w Niemczech

Aby rzeczywiście firma w Niemczech stała się naszym sukcesem, a przede wszystkim przynosiła zyski, potrzebujemy właściwej analizy rynku, a dokładnie też konkurencji. Bazujemy na własnych umiejętnościach, dlatego istotne będzie przygotowanie solidnego biznesplanu, który brany jest pod uwagę podczas rejestracji firmy. Biznesplan jest skuteczny również w ramach wyeliminowania słabych punktów czy błędów na etapie, gdy nie przyniosą one jeszcze firmie strat, nie wpłyną w sposób negatywny na jej działalność.

Pierwsze koszty założenia firmy w Niemczech

Już na wstępie naszych działań zmierzających do założenia firmy w Niemczech musimy posiadać określoną kwotę, która umożliwi nam dokonać opłat związanych z rejestracją, wynajęciem lokalu czy też skorzystaniem z usług księgowych.

Czy proces rejestracji firmy w Niemczech jest prosty?

Z całą pewnością proces ten wymaga znajomości języka niemieckiego, dlatego jeśli tylko mamy z tym problem, warto skorzystać z usług firm doradczych w tym również doradców podatkowych. Przejście wszelkich formalności urzędowych bez znajomości języka niemieckiego może okazać się wielką trudnością. O sposobach rejestrowania firm w Niemczech przeczytamy na wielu stronach internetowych. Na szczególną uwagę zasługuje portal www.gruenden-in-berlin.de. Do pierwszych decyzji, jakie należy podjąć należy decyzja o wyborze prawnej formy przedsiębiorstwa. Ma to ścisły związek również z kosztami zakładania firmy, odpowiedzialnością majątkową oraz procedurami i formalnościami, jakie jesteśmy zmuszeni dopełnić.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Podobnie jak w naszym kraju najprostszą formą działalności jest firma jednoosobowa (Einzelunternehmen, selbstständige Erwerbstätigkeit), czyli samodzielna działalność gospodarcza. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że założenie jednoosobowej firmy nie wymaga posiadania kapitału początkowego, prowadzenia pełnej księgowości, jak również charakteryzuje się minimum formalności, jakie należy dopełnić.

Jednoosobowa firma w Niemczech nie musi być wpisana do rejestru handlowego. Koniecznie jednak w tym wypadku musi zostać wpisana do rejestru gmin lub dzielnic, dokładnie w urzędzie do spraw gospodarki (Gewerbeamt). Wpis wymaga przedstawienia paszportu oraz posiadania rachunku bankowego. Niekiedy przedsiębiorcy proszeni są o przedstawienie biznesplanu czy umowy o wynajmie lokalu.

W ramach niektórych branż koniecznie potrzebne jest specjalne pozwolenie lub koncesja, a osoba zakładająca firmę może zostać poproszona o udokumentowanie swojego doświadczenia zawodowego. Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą w Niemczech poniesiemy koszty wahające się w granicach 15-30 euro.

Przedstawicielstwo

Przedstawicielstwo zwane w Niemczech również biurem przedstawicielskim (Betriebsstätte, unselbständige Zweigstelle) to dość popularna forma działalności na tym terytorium. Jest to inaczej filia polskiego przedsiębiorstwa działająca w Niemczech. Jedynym wymogiem w ramach decyzjo o tej formie działalności jest jest obowiązek zarejestrowania się w urzędzie (Gewerbeamt).

Spółki osobowe

W przypadku spółek osobowych w Niemczech mamy podobnie jak w Polsce więcej formalności i wymogów. Założenie spółki niesie ze sobą jednocześnie zdecydowanie większe nakłady finansowe niż założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Możemy zdecydować się na założenie spółki spośród 5 rodzajów, a mianowicie spółkę cywilną, komandytową, akcyjną, jawną lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Biorąc pod uwagę spółki osobowe, czyli cywilną, komandytową lub jawną, pamiętajmy, że różnią się one odpowiedzialnością wspólników, jak również wysokością wkładu własnego. Spółka cywilna jest dobrym rozwiązaniem dla osób nieprowadzących samodzielnie działalności gospodarczej. Spółka taka nie ma własnej osobowości prawnej i nie ulega rozwiązaniu w razie śmierci jednego ze wspólników. W Niemczech spółka ta nosi nazwę Gesellschaft bürgerlichen Recht w skrócie GbR.

Spółka komandytowa (Komannditgesellschaft, w skrócie KG) wymaga podziału wspólników na dwie grupy komplementariuszy i komandytariuszy. Komplementariusze odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim swoim majątkiem. Odpowiedzialność komandytariuszy ograniczona jest natomiast do wysokości wkładu własnego, jaki został przez nich wniesiony. Spółka komandytowa w Niemczech wymaga wpisu do rejestru handlowego prowadzonego w Sądzie Rejestrowym (Amtsgericht).

Własna firma w Niemczech

Spółka jawna podobnie jak komandytowa wymaga wpisania do rejestru handlowego. W jej przypadku może zostać założona przez wspólników, z których jeden prowadzi własną działalność gospodarczą. Spółka jawna w Niemczech zwana jest offene Handelsgesellschaft w skrócie OHG i nie wymaga wniesienia kapitały minimalnego. Należy pamiętać, że za zobowiązania spółki jawnej wspólnicy odpowiadają całym majątkiem osobistym.

Spółki kapitałowe

Rejestracja spółki kapitałowej w Niemczech wymaga wniesienia kapitału zakładowego. W przypadku spółek z o.o. jest to minimalna kwota 25 tysiecy euro. Spółki kapitałowe, a dokładnie akcyjna i z ograniczoną odpowiedzialnością mają własną osobowość prawną i majątek.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to w Niemczech Gesellschaft mit beschränkter Haftung, w skrócie: GmbH, spółka akcyjna natomiast to Aktiengesellschaft, w skrócie AG.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here