Psychologiczny i społeczny wpływ Covid-19

0
1075

Niedawna pandemia Covid-19 miała znaczący psychologiczny i społeczny wpływ na populację. Badania podkreśliły wpływ na dobrostan psychiczny najbardziej narażonych grup, w tym dzieci, studentów i pracowników służby zdrowia, którzy są bardziej narażeni na wystąpienie zespołu stresu pourazowego, lęku, depresji i innych objawów niepokoju. Dystans społeczny i środki bezpieczeństwa wpłynęły na relacje między ludźmi i ich postrzeganie empatii wobec innych. Z tej perspektywy, telepsychologia i urządzenia technologiczne odgrywają ważną rolę w zmniejszaniu negatywnych skutków pandemii. Narzędzia te oferują korzyści, które mogą poprawić leczenie psychologiczne pacjentów online, takie jak możliwość spotkania z domu lub z miejsca pracy, oszczędność pieniędzy i czasu oraz utrzymanie relacji między terapeutami a pacjentami. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie danych empirycznych z ostatnich badań nad skutkami pandemii oraz refleksja nad możliwymi interwencjami opartymi na narzędziach technologicznych.

Pandemia Covid-19 doprowadziła do przedłużonego narażenia na stres. W konsekwencji badacze wykazali zwiększone zainteresowanie pomiarem niepokoju społecznego i społecznego w celu psychologicznego wsparcia populacji. Ta zwiększona uwaga może pomóc w zarządzaniu obecną sytuacją oraz innymi możliwymi epidemiami i pandemiami. Środki bezpieczeństwa przyjęte w ramach zarządzania pandemią miały różne konsekwencje dla jednostek, w zależności od pełnionej roli społecznej. Niektóre segmenty populacji wydają się być bardziej narażone na ryzyko wystąpienia objawów lękowych, depresyjnych i pourazowych, ponieważ są bardziej wrażliwe na stres.

Psychoterapeuci skupiają się obecnie przedewszystkim na: ocena psychologicznych i społecznych skutków pandemii dla populacji, głównie dzieci, studentów szkół wyższych i pracowników służby zdrowia; oraz identyfikacja nowych perspektyw interwencji opartych na urządzeniach cyfrowych i zgodnych ze środkami bezpieczeństwa społecznego oraz promocją zdrowia psychicznego. Telepsychologia, na przykład, jest ważnym narzędziem, skutecznym w radzeniu sobie z cierpieniem psychicznym spowodowanym pandemią i w zapobieganiu przewlekłości choroby. Przedłużający się stres może wiązać się z niepokojem, depresją i niezdolnością do opanowania traumatycznych i negatywnych emocji. Ponadto ciągły strach przed zarażeniem wpływa na życie codzienne i prowadzi do izolacji społecznej, modyfikując relacje międzyludzkie.

Powstało wiele nowych gabinetów psychologicznych, niemniej jeśli ktoś obawia się o swoje zdrowie, chciałby z kimś porozmawiać, warto korzystać ze sprawdzonych i doświadczonym psychoterapeutów, takich jak: psychoterapia Inowrocław, gdzie mamy pewność, że psychoterapeuta jest po skonczeniu odpowiednich kursów i posiada wiedzę i kwalifikację.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here