Księgowość w Niemczech

Jeśli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech, to wiąże się ona z obowiązkami podatkowymi oraz księgowymi. Przedsiębiorcy koniecznie muszą prowadzić rachunkowość przedsiębiorstwa. Plan kont, prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz złożenie deklaracji podatkowych to obowiązek, którego nijak nie da się pominąć. Co więcej, po zakończeniu roku obrotowego należy pamiętać o sporządzeniu specjalnego rocznego sprawozdania finansowego, którym jest bilans, rachunek zysków i strat, jak również rachunek przepływów finansowych. Koniecznością jest złożenie drogą elektroniczną deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego. Aby nie zgubić się w gąszczu przepisów prawnych, jakie obowiązują w Niemczech, bardzo ważne jest więc zapoznanie się z zasadami, które obowiązują w Niemczech.

Firma w Niemczech – ważna decyzja

Obecnie mamy oczywiście o wiele więcej możliwości niż wcześniej. Dzięki przepisom, które ułatwiają nam dostęp do zakładania firm na terenie państw UE, możemy liczyć na zarobek rzeczywiście zdecydowanie wyższy niż w naszym kraju. Zanim jednak podejmiemy decyzję o firmie w Niemczech, koniecznie należy dowiedzieć się, jaka jest procedura jej założenia, ale też, co jest ważne w ramach jej prowadzenia.

Jeśli chodzi o system podatkowy czy księgowość, to różnią się one w Niemczech od tych, z jakimi mamy styczność w Polsce. Różnice nie są bardzo znaczące, ale niestety są i trzeba mieć świadomość, że są, jak również poznać je dokładnie. Sprawdźmy więc, jakie są te różnice.

Niemiecki system podatkowy – jakie różnice?

Pierwszą różnicą, na jaką należy zwrócić uwagę jest trwanie pierwszego roku obrotowego, który jet okresem rozliczeniowym. W Niemczech trwa on zwykle 12 miesięcy. W Polsce może być to nawet 18 miesięcy, ale nie krócej niż 12 miesięcy. W Niemczech okres rozliczeniowy może być krótszy niż 12 miesięcy. Jednak nigdy nie ulega on skróceniu.

Jeśli mamy wątpliwości co do powyższych kwestii, które rzeczywiście mogą okazać się na samym początku prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech, dobrym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług którejś z profesjonalnych firm współpracujących z renomowanymi kancelariami, a jednocześnie świadczącymi jakościowe usługi. Na starcie firmy może pojawić się wiele problemów, dlatego w tym wypadku warto korzystać z pomocy profesjonalistów z zakresu rachunkowości, księgowości, jak i systemu podatkowego.

Przyjrzyjmy się teraz kwestii sprawozdania finansowego, jakie trzeba wykonać w Niemczech tak samo jak w przypadku polskich realiów. Tu również mamy do czynienia z pewnymi różnicami. W Niemczech księgowość wymaga, aby każdy przedsiębiorca, którego zysk firmy został w danym roku kalendarzowym przekroczony powyżej 60 tysięcy euro, wykonał bilans zysków i strat. To samo dotyczy spółek kapitałowych. W tym wypadku również można skorzystać z pomocy firmy, która taki bilans wykona, jak również podpowie, jak uporać się z wszelkimi innymi formalnościami z zakresu księgowości w Niemczech, która wygląda nieco inaczej niż polska księgowość.

Sprawozdanie finansowe w Niemczech

W Niemczech mamy zdecydowanie więcej czasu na przygotowanie sprawozdania finansowego niż w Polsce. Przy pełnej księgowości w Polsce mamy około 3 miesięcy na dokonanie powyższego sprawozdania. W Niemczech mamy natomiast podział ze względy na rodzaj i wielkość firmy. Jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółki osobowe mają na wykonanie sprawozdania finansowego nawet rok.

Przechowywanie dokumentów księgowych

W przypadku polskich realiów od zamknięcia roku podatkowego przedsiębiorcy zobowiązani są do przechowywania dokumentów księgowych przez 5 lat. W Niemczech jest aż 10 lat. Biorąc pod uwagę tę, jak i jeszcze wiele innych różnic, jakie występują pomiędzy systemem polskim a niemieckim, prowadzenie księgowości warto powierzyć zaufanej profesjonalnie działającej firmie. Dzięki takiej decyzji będziemy w 100% pewni, że nic nie umknie nam w zakresie formalności i terminów. Na niemieckim rynku znajdziemy także szeroki wybór firm, które zajmują się archiwizowaniem dokumentów, z których usług również warto skorzystać.

Rozważając wybór profesjonalnej pomocy, przedsiębiorcy unikają kar związanych z nieprawidłowościami w zakresie formalności, ale też w ramach wielu innych kwestii związanych z prawidłowym prowadzeniem działalności gospodarczej. Kolejnym atutem takiego rozwiązania jest brak konieczności przyswajania skomplikowanych przepisów niemieckiego prawa podatkowego oraz terminów, które obowiązują wszystkich przedsiębiorców bez różnicy na wybór formy prawnej działalności.

Niemiecka podwójna księgowość

W ramach wielu form działalności gospodarczej w Niemczech, mamy do czynienia z tzw. podwójną księgowością. Spotkamy się w tym wypadku z nazwą doppelte Buchhaltung. W przedsiębiorstwach prywatnych dominuje ta forma prowadzenia księgowości finansowej, dlatego warto przyjrzeć się jej nieco dokładniej. Przede wszystkim chodzi w niej o to, że wszelkie transakcje takie jak usługi, sprzedaż towarów rejestrowane są podwójnie.

Każda czynność, a zarazem wartość w przypadku podwójnej księgowości musi zostać ujęta podwójnie. Musi zostać więc zaksięgowana po stronie „Ma” oraz po stronie „Winien”.

Wyniki przedsiębiorstwa w ramach podwójnej księgowości wykazywane są więc w dwojaki sposób przez porównanie kapitału własnego roku bieżącego z poprzednim bilansowy rokiem, jak również przy pomocy porównania kosztów i przychodów bieżącego roku w rachunku zysków i strat.

Księgowanie i konta księgowe

Każde zdarzenie gospodarcze ujęte na dwóch kontach powoduje zmianę co najmniej dwóch pozycji albo trzech. Inne pozycje bilansowe nie ulegają zmianie. Zamiast więc tworzyć nowy bilans po każdej z operacji gospodarczej, zdecydowanie wygodniejsza jest zmiana tylko tych pozycji, które dotyczą danych operacji gospodarczych.

Prawidłowa księgowość wymaga bilansu na konta aktywne i pasywne. Na nich następuje wprowadzanie stanów początkowych zgodnie z zasadą, że gdy wartości w bilansie znajdują się po lewej stronie, zostają przenoszone także na lewą stronę konta „Winien”. Wartości z prawej strony bilansu muszą znaleźć się w po prawej stronie konta „Ma”.

Księgowość w Niemczech

Wyróżnia się także neutralne zaksięgowania pojawiające się zarówno w bilansie, jak i w rachunku zysków i strat. Mamy w tym wypadku sytuacje takie jak: zmianę w aktywach, zmianę w pasywach, wzrost aktywów i pasywów, zmniejszenie aktywów i pasywów, pozytywny wpływ, negatywny wpływ,

O zasadach prowadzenia prawidłowej księgowości GOB

Zasady te można ująć w dwóch głównych postulatach „wiarygodności” oraz „zrozumiałości”. Jeśli chodzi o wiarygodność w księgowości, to oznacza ona to, że wszystko musi zostać księgowane w ten sposób, jak rzeczywiście miało miejsce w rzeczywistości. Fikcyjne księgowania są czynem zabronionym inaczej fałszerstwem. Zrozumiałość księgowania oznacza przejrzystość, jednoznaczność oraz czytelność.

Obowiązkowa dokumentacja w ramach zapisów księgowych

Postulaty wiarygodności i zrozumiałości oznaczają, że nie księgowanie nie może nastąpić bez odpowiednich dokumentów. Jeśli dowód księgowy nie powstał ze zdarzenia gospodarczego, konieczne jest przygotowanie dowodu własnego jak na przykład kopii rachunku wychodzącego, dowodu księgowego.

Przedsiębiorcy w Niemczech muszą liczyć się z faktem kontroli urzędu skarbowego. Muszą być na nią dobrze przygotowani. Warto pamiętać, że w Niemczech mamy do czynienia z obowiązkiem przechowywania dokumentów księgowych. Jeśli chodzi o listy handlowe, należy przechowywać je przez 6 lat. Dobwody księgowe jak na przykład rachunki muszą być przechowywane 10 lat.

Zasady uporządkowania i zasady rachunkowości

Podsumowując temat księgowości niemieckiej, która z jednej strony rzeczywiście może być dla osób niemających dotychczas styczności z tym obszarem, warto przedstawić kolejne zasady, czyli zasady uporządkowania oraz zasady rachunkowości.

W ramach pierwszych zasad uporządkowania musimy pamiętać, ze każde zdarzenie gospodarcze musi być ujęte w jednym dowodzie księgowym, a dowody księgowe należy pojmować w sposób ciągły, zupełny i chronologiczny. Co więcej, zdarzenia gospodarcze podlegają systematyzacji.

W ramach zasad rachunkowości mamy: zasadę dokumentacji, zrozumiałości i przejrzystości, bilans roczny sporządzony w języku niemieckim, zasadę kompletności, czytelność skrótów, zasadę prawdziwości oraz wiarygodności, czytelne zapisy oraz zasadę, że nie ma księgowania bez dowodu księgowego.

Niemiecka księgowość – podsumowanie

Jak widać niemiecka prowadzenie w prawidłowy sposób niemieckiej księgowości, która została ujęta w naprawdę wielu zasadach, może sprawić trudność polskim przedsiębiorcom. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę brak znajomości języka niemieckiego może okazać się, że bardzo szybko popełnimy błąd, który może nas dużo kosztować. W tym wypadku rozsądne jest znalezienie renomowanej firmy, która współpracując z kancelariami zapewni nam jakościowe usługi. Prowadzenie księgowości wymaga czasu, ale też odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Bez tego trudno poradzić sobie w gąszczu przepisów prawnych na przykład związanych z podatkami, które ulegają przecież zmianom.

Decyzja co do skorzystania z pomocy jest oczywiście najlepszym rozwiązaniem, ponieważ wtedy unikniemy jakichkolwiek nieprawidłowości. Poza tym, korzystając z usług firm w zakresie księgowości, zawsze będziemy dobrze przygotowani na ewentualną kontrolę niemieckiego urzędu skarbowego. Nie sposób być do takiej wizyty nieprzygotowanym, ponieważ to kwestia przyszłości naszej firmy na rynku niemieckim. Znalezienie firmy, która zajmie się powyższymi kwestiami od A do Z nie stanowi trudności. W Niemczech funkcjonuje wiele takich usługodawców. Przy wyborze warto kierować się doświadczeniem danych firm, jak i opiniami innych klientów zwłaszcza Polaków, którzy zlecili księgowość i mogą wypowiedzieć się na temat świadczonych przez firmę usług. Jeśli mamy poważne plany co do biznesu w Niemczech, koniecznie należy znaleźć tego rodzaju profesjonalne wsparcie, ponieważ będziemy w tym wypadku mieli do czynienie z zupełnie innymi przepisami i obowiązkami niż w naszym kraju.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here