Jak otworzyć firmę w Niemczech?

Dzięki swobodzie przedsiębiorczości, z jaką mamy do czynienia w całej Unii Europejskiej, możemy zdecydować się na otwarcie firmy w każdym z jej krajów. Na szczególną uwagę zasługują nasi zachodni sąsiedzi, którzy są otwarci na polskich przedsiębiorców, zapewniając im jednocześnie doskonałe warunki do zakładania działalności gospodarczej, ale też pomoc na każdym z etapów tej procedury, jak również już podczas prowadzenia firmy. Osoby fizyczne mogą na zasadzie samozatrudnienia założyć własną działalność gospodarczą w Niemczech, a polscy przedsiębiorcy mogą podjąć decyzję o otwarciu tutaj nowych oddziałów lub zostać wspólnikami nowo otwartych spółek.

Firma w Niemczech – pierwszy krok

Rozważając decyzję otwarcia firmy w Niemczech, przede wszystkim należy dokonać wyboru jej formy prawnej. Możemy wybierać pomiędzy:

 • jednoosobową działalnością gospodarczą Gewerbe
 • spółką cywilną Gesellschaft bürgerlichen Rechts – GbR
 • spółką jawną Gesellschaft bürgerlichen Rechts – GbR
 • spółką komandytową Kommanditgesellschaft – KG
 • spółką komandytową z komplementariuszem będącym spółką z o.o. – GmbH & Co. KG
 • spółką z o.o. z niskim kapitałem zakładowym Unternehmergesellschaft – UG
 • tradycyjną spółką z o.o. Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH
 • spółką akcyjną Aktiengesellschaft – AG
 • spółką komandytowo – akcyjną Kommanditgesellschaft auf Aktien – KgaA
 • samodzielnym lub m oddziałem firmy w Niemczech Niederlassung/Betriebsstätte

Jak przebiega rejestracja działalności na własny rachunek?

W pierwszej kolejności po zdecydowaniu o formie prawnej firmy należy sprawdzić zanim rozpoczniemy procedurę administracyjną, czy przypadkiem nie potrzebujemy uzyskać koncesji na prowadzenie danej działalności gospodarczej.

Warto pamiętać, że koncesje wymagane są w ramach prowadzenia między innymi działalności w branżach: transportowej, gastronomicznej, handlu obwoźnym, ubezpieczeniach oraz handlu bronią oraz materiałami niebezpiecznymi.

Poza tym należy mieć na uwadze fakt, że osoby mające zamiar prowadzić działalność gospodarczą na terenie Niemiec zobowiązane są do zameldowania się w urzędzie meldunkowym w miejscu zamieszkania. Dzięki meldunkowi uzyskujemy nie tylko dowód zarejestrowania firmy, ale też otrzymamy jednocześnie potwierdzenie pozwolenia na pobyt.

Firma w Niemczech – urząd do spraw gospodarczych oraz inne urzędy

Każda z działalności gospodarczych na terenie Niemiec musi zostać zarejestrowana w urzędzie do spraw gospodarczych właściwym dla adresu siedziby przedsiębiorstwa. W tym wypadku potrzebować będziemy niezbędnych następujących dokumentów: kopii paszportu, dowodu zameldowania, formularza z dokładnie opisaną działalnością gospodarczą, umowy kupna, wynajmu lub dzierżawy lokalu do prowadzenia danej działalności gospodarczej. W przypadku zawodów, które wymagają legitymowania się właściwym wykształceniem potrzebować będziemy dowodu o dopuszczeniu do działalności rzemieślniczej, który uzyskamy w izbie rzemieślniczej.

Po dokonaniu rejestracji w urzędzie do spraw gospodarczych urząd ten przesyła stosowną informację do urzędu skarbowego. Jeśli chodzi o wpis w urzędzie do spraw gospodarczych, to jest on konieczny i dotyczy każdego przedsiębiorcy. Należy pamiętać, że spółki kapitałowe są ponadto zobowiązane do dokonania wpisu do rejestru handlowego.

Jakie korzyści firmy jednoosobowej w Niemczech?

Do szczególnych zalet podjęcia decyzji o jednoosobowej firmie w Niemczech należy fakt, że jej właściciel może bez współudziału innych decydować o firmie. Należy pamiętać jednak, że w tym wypadku mamy do czynienia z obowiązującą zasadą o odpowiedzialności osobistej przedsiębiorcy łącznie z majątkiem własnym.

O oddziale przedsiębiorstwa słów kilka

Kolejną formą prawną, z której powszechnie korzystają polscy przedsiębiorcy jest oddział przedsiębiorstwa. W tym wypadku jego nazwa może być taką samą, jaka używana jest w Polsce. Do nazwy należy dodać dopisek „Zweigniederlassung”.

Co ważne, oddział podlega wpisowi do rejestru handlowego. Ten można uzyskać, składając wniosek w niemieckim sądzie rejestrowym. Wpis musi zawierać poniższe informacje:

 • adres siedziby oddziału
 • dane osoby, która kieruje oddziałem
 • dane przedsiębiorstwa
 • przedmiot działalności oddziału
 • informacje dotyczące formy prawnej przedsiębiorstwa
 • umowę spółki przetłumaczoną na język niemiecki
 • przedmiot działalności głównej firmy matki
 • dane osób, które są uprawnione do reprezentowania przedsiębiorstwa
 • wzory podpisów członków zarządu poświadczone notarialnie

Poniżej, znajdują się główne wymagania, jakie polscy obywatele muszą spełnić, aby prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w Niemczech.

Działalność musi być wykonywana samodzielnie, przy czym istnieje możliwość zatrudniania pracowników.

 • Prace koniecznie muszą być zlecane przez więcej niż jednego zleceniodawcę.
 • W ramach uzyskiwanych dochodów muszą one być wystarczające, aby utrzymać przedsiębiorstwo oraz opłacić składki ubezpieczeniowe.
 • Jeśli będzie wymagana koncesja, zezwolenie należy je bezzwłocznie uzyskać.
 • Koniecznie wymagana jest rejestracja działalności w odpowiednich urzędach.

Podatki w Niemczech – to warto wiedzieć

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w Niemczech na własny rachunek oraz spółki osobowe muszą liczyć się z tym, że ich zysk podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (Einkommensteuer). Spółki kapitałowe zobowiązane są natomiast do podatku kapitałowego od osób prawnych (Körperschaftsteuer). Oprócz osób wykonujących wolne zawody wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą muszą odprowadzać specjalny podatek od prowadzenia działalności zwany Gewerbesteuer. Nie można zapomnieć także o obowiązkowej opłacie solidarnościowej, której podstawą do naliczenia jest zawsze podatek dochodowy i wnosi 5,5% jego wysokości.

Dochody z jakich źródeł podlegają opodatkowaniu?

 • Działalność rolna i leśna.
 • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
 • Praca samodzielna (architekci, lekarze, adwokaci, tłumacze, notariusze).
 • Praca zależna.
 • Inwestycje kapitału.
 • Inne źródła wskazane w §22 Ustawy o podatku dochodowym

O wysokości podatku dochodowego decyduje w Niemczech nie tylko wysokość zarobków, ale też przynależność do konkretnej klasy podatkowej, jak również szereg możliwości, jeśli chodzi o odliczenia.

Co można odliczyć od podatku dochodowego w Niemczech?

Od podatku dochodowego w Niemczech można odliczyć przede wszystkim składki na ubezpieczenie zdrowotne, opiekuńcze, na wypadek bezrobocia, niezdolności do pracy. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że decydując się w Niemczech na prywatne ubezpieczenie zdrowotne, można odliczyć także składki opłacane za współmałżonka oraz dzieci.

Jak otworzyć firmę w Niemczech?

Poza tym odliczymy od podatku koszty związane z opieką, jeśli jako podatnik takiej właśnie wymagamy, koszty dodatkowych ubezpieczeń w tym także emerytalnego, koszt wychowania dzieci, wydatki związane z zakupem domu lub mieszkania.

Podatek od osób prawnych w Niemczech

Decydując się na spółkę kapitałową w Niemczech, zobowiązani będziemy do odprowadzania podatku od osób prawnych (Körperschaftsteuer), którego stawka wynosi 15%. Podstawą jego naliczenia są oczywiście uzyskiwane dochody w danym roku podatkowym. Zwolnionymi od podatku dochodami są w przypadku powyższej grupy dodatki inwestycyjne oraz dochody za granicą, a dokładnie zgodne z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania w Niemczech. Poza tym do dochodów zwolnionych z opodatkowania należą dochody z udziałów w krajowych i zagranicznych spółkach kapitałowych.

Specjalny podatek Gewerbesteuer

Jeśli chodzi o wysokość powyższego podatku, czyli podatku od prowadzenia działalności gospodarczej, to jest ona uzależniona terytorialnie, czyli jest różna w zależności od gminy i terenu, na którym prowadzona jest dana działalność.

Podstawą opodatkowania jest w tym wypadku zysk podatkowy. Podmiotem natomiast zakład bądź przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność gospodarczą w kraju przez osobę fizyczną lub prawną.

O VAT w Niemczech

Jeśli obroty przedsiębiorstwa w roku poprzednim nie przekroczyły 17, 5 tysiąca euro, a w roku bieżącym nie przekroczą 50 tysięcy euro, przedsiębiorca może być zwolniony z obowiązku naliczania VAT. Należy pamiętać jednak, że w takiej sytuacji przedsiębiorca nie może dokonać odliczeń VAT od zapłaconych rachunków
Co jest w Niemczech zwolnione od podatku, a co jeszcze opodatkowane?

Jeśli z jakichś powodów otrzymywać będziemy w Niemczech rentę, należy pamiętać, że nie są one dochodami w rozumieniu dochodów z pracy zależnej. Tak samo zasiłek dla bezrobotnych jest świadczeniem zastępczym, który jest w Niemczech zwolniony od podatku.

Opodatkowaniu podlegają jednak dochody, które są uzyskiwane za granicą, a dokładnie dochody z wynajmu domów oraz inwestycji kapitałowych. Opodatkowaniu nie podlegają dochody uzyskane ze spadków, zakładów czy też jakichkolwiek wygranych. Może zostać zastosowane względem tych ostatnich opodatkowanie od spadków i darowizn, ale tylko częściowo.

O podwójnym opodatkowaniu słów kilka

Należy pamiętać, że dochód z działalności gospodarczej w Niemczech podlega obowiązkowemu podatkowi w Niemczech. Jeśli uzyskujemy inne dochody w innych państwach, powinny one zostać opodatkowane właśnie tam, gdzie są uzyskiwane.

Kolejnym krokiem jest rozliczenie się ze wszystkich osiąganych dochodów w kraju, a dokładnie w tym, w którym podlega się nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Umowa o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania

Powyższe zagadnienia zostały szczegółowo omówione w Umowie o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania. Gwarantuje ona, że dochody uzyskiwane przez polskich pracowników w Niemczech nie mogą zostać opodatkowane podwójnie.

Niestety osoby uzyskujące dochody w obu państwach muszą liczyć się ze zdecydowanie wyższymi podatkami. Dlaczego? Choć dochody uzyskane w Polsce są wolne od podatku w Niemczech, wliczane zostają do podstawy opodatkowania w Niemczech. Zwiększają jednocześnie zarobek w Niemczech brutto, a co za tym idzie zwiększają podatek od dochodów uzyskanych w Niemczech.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here