wymiar urlopu wypoczynkowego

Urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi w każdym roku kalendarzowym. Jest płatny i zapewnia okres odpoczynku od świadczenia pracy u danego pracodawcy. Podczas urlopu podwładny ma się zregenerować i nabrać siłę do dalszego współpracy. Jest to przywilej niezbywalny, którego pracownik nie może się zrzec, ani przekazać innej osobie zatrudnionej w firmie.

Jak wyliczyć urlop wypoczynkowy?

Każdy pracownik, który jest zatrudniony w danym przedsiębiorstwie na umowę o pracę, ma prawo do skorzystania z urlopu wypoczynkowego. Jego wymiar jest uzależniony od stażu pracy i może wynosić 20 lub 26 dni w roku kalendarzowym. Dłuższy wymiar urlopu wypoczynkowego dedykowany jest osobom, których staż pracy wynosi minimum 10 lat.

Do stażu pracy możemy wliczyć również okres nauki:

  • w przypadku ukończenia szkoły zawodowej – maksymalnie 3 lata,
  • w przypadku liceum ogólnokształcącego – 4 lata,
  • w przypadku średniej szkoły zawodowej – maksymalnie 5 lat,
  • w przypadku szkoły policealnej – 6 lat,
  • w przypadku ukończenia studiów wyższych – 8 lat.

Przeczytaj też: https://prawnieskuteczni.pl/jaka-pomoc-mozemy-uzyskac-w-urzedzie-pracy/

Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego

Aby otrzymać możliwość skorzystania z urlopu wypoczynkowego, pracownik najpierw musi złożyć pisemny wniosek. Pracodawca ma prawo do przesunięcia lub odwołania urlopu, ale tylko wtedy, gdy występują szczególne okoliczności, które były niemożliwe do przewidzenia wcześniej. W takiej sytuacji przełożony ma obowiązek wypłacenia pracownikowi kosztów, które powstały w wyniku anulowania urlopu wypoczynkowego.

Kiedy można skorzystać z pierwszego urlopu, u nowego pracodawcy?

Jeżeli zaczęliśmy pracę w trakcie trwania roku kalendarzowego, jako pracownik musimy wiedzieć, że nabywamy uprawnienia do 1/12 pełnego wymiaru urlopu, za każdy miesiąc który przepracujemy.

Urlop wypoczynkowy, a praca na niepełny etat

Jeżeli zostaliśmy zatrudnieni na niepełny etat, to wymiar urlopu wypoczynkowego obliczany jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Na przykład jeżeli nasz etat wynosi 1/2. Nasz staż pracy nie przekracza 10 lat, przysługuje nam 10 dni urlopu wypoczynkowego. Urlop wypoczynkowy jest zawsze udzielany w wymiarze godzinowym, który odpowiada dziennemu wymiarowi czasu pracy.

Źródło: https://www.praktycznyebiznes.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here