Kontrakty CFD

CFD, (ang. contracts for difference), czyli kontrakty na różnice kursowe, to specjalna forma handlu kontraktami różnic kursowych. Pozwala ona inwestorom na spekulowanie na zmiany cen rozmaitych instrumentów finansowych, np. akcji, walut lub surowców bez konieczności posiadania fizycznego danego aktywa. W poniższym artykule przedstawiamy szereg przydatnych informacji na temat kontraktów CFD. Zapraszamy do wnikliwej lektury.

Kontrakty CFD – zestaw najważniejszych informacji

Kontrakty CFD to specjalne rodzaje umów zawieranych między inwestorami a dostawcami usług finansowych, np. brokerami. W umowie tej jest mowa o różnicy między ceną otwarcia a ceną zamknięcia konkretnego instrumentu finansowego. Cechą charakterystyczną tych kontraktów jest fakt, iż inwestor nie staje się posiadaczem fizycznego aktywa, tylko spekuluje na temat wzrostu lub spadku ceny instrumentu bazowego. CFD pozwala inwestorom, aby mogli odnosić korzyści nie tylko na wzrostach, ale również spadkach cen rozmaitych instrumentów finansowych, co stanowi ogromną zaletę.

Wiele osób zastanawia się, co to CFD – warto wiedzieć, że nazwa ta pochodzi z języka angielskiego – contract for difference, czyli kontrakt na różnicę kursową. Umowa ta dotyczy rozliczenia kwoty równej różnicy między tym, jaka jest wartość pozycji otwarcia a ceną zamknięcia konkretnej pozycji. Istotna informacja jest taka, iż kontrakty CFD zalicza się do grona instrumentów pochodnych. Jest to równoznaczne z tym, że ich wartość uzależniona jest od ruchów stawek rozmaitych aktywów.

Chcąc osiągnąć sukces na ruchach cen, trzeba zdecydować się na to, aby zająć właściwą pozycję – zamkniętą lub otwartą. Wyróżnikiem tego typu kontraktów jest fakt, iż nie istnieje tutaj z góry określony termin zapadalności. Oznacza to, że każdy inwestor ma pełną dowolność w kontekście podejmowania decyzji o zamknięciu pozycji. Zazwyczaj kontrakty CFD wygadają po roku, jednak otwarte pozycje utrzymywane są przez wiele osób przez jedynie kilka tygodni.

Działanie kontraktów CFD w praktyce

Handel CFD jest oparty na mechanizmie dźwigni finansowej. Oznacza to, że inwestor ma możliwość kontrolowania większych pozycji na rynku przy jednoczesnym stosunkowo niskim wkładzie kapitału. Zysk bądź strata wynikająca z podejmowanych decyzji uzależniona jest od tego, jaka jest różnica między ceną otwarcia a ceną zamknięcia CFD w danym okresie. 

Inwestycja w CFD na akcje – co warto wiedzieć?

Jednym z instrumentów bazowych, który może dotyczyć kontraktów CFD, są akcje giełdowe. Jak wygląda inwestowanie w tym przypadku? Należy zaznaczyć, że wówczas kupujący kontrakt CFD nie jest właścicielem danego papieru wartościowego. Kontrakt CFD daje mu możliwość uzyskania ekspozycji z dźwignią finansową kursu akcji danej spółki. Przy standardowym procesie zakupu akcji nie ma takich możliwości. Strony kontraktu CFD wspólnie spekulują nad tym, czy w przyszłości ceny akcji danej spółki spadną, czy wręcz przeciwnie.

Stawiając na kupno kontraktów CFD na akcje można zyskać bardzo wiele. Przede wszystkim chodzi tutaj o szerokie możliwości spekulacji w zakresie wzrostów i spadków ich wartości. Kontrakt CFD jest też znacznie tańszy niż samodzielny zakup pakietu papierów wartościowych na giełdzie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here