Kindergeld w Niemczech – zasiłek rodzinny na dzieci

Kindergeld jest rodzinnym zasiłkiem przyznawanym na dzieci, z którego korzysta wielu Polaków pracujących na terenie Niemiec. Sprawdź, komu przysługuje to świadczenie, jaka jest jego wysokość oraz jakie dokumenty należy złożyć do urzędu.

Kindergeld – komu przysługuje zasiłek rodzinny na dzieci?

Kindergeld jest zasiłkiem rodzinnym na dzieci przyznawanym osobom, które legalnie pracują w Niemczech. Zapomoga obejmuje podopiecznych, którzy pozostają pod opieką i są utrzymywani przez opiekunów prawnych. Prawo do wypłaty zasiłku mają rodzice dziecka do czasu ukończenia przez nie 18 lat lub 25 lat, jeśli podopieczny podejmuje dalszą naukę. Kindergeld przyznawany jest również na dzieci niepełnosprawne, które nie są przystosowane do samodzielnego życia. Zasiłek w takim wypadku jest wypłacany niezależnie od wieku – ważne jest jednak to, aby orzeczenie o niepełnosprawności dostarczyć przed ukończeniem 25. roku życia dziecka.

Kindergeld – kto jeszcze może skorzystać ze świadczenia?

Kindergeld przyznawany jest przez Niemiecką Kasę Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse). Prawo do zasiłku przysługuje wszystkim prawnym opiekunom dzieci. O świadczenie rodzinne starać mogą się, m.in. osoby z adoptowanymi dziećmi czy samotne matki. Kindergeld przysługuje również rodzicom, których dzieci są pełnoletnie i podejmują pracę w wymiarze nie większym niż 20 godzin tygodniowo, a ich zarobek nie przekracza 450 euro miesięcznie.

Kindergeld – jaka jest jego wysokość?

Wysokość przyznawanego zasiłku zależna jest od liczby dzieci. Od 1 lipca 2019 roku weszły w życie nowe stawki Kindergeld, które są korzystniejsze od poprzednich – każdy próg został zwiększony o 20 euro. Nowe kwoty wyglądają następująco:

  • 204 euro – pierwsze i drugie dziecko,
  • 210 euro – trzecie dziecko,
  • 235 euro – czwarte i każde kolejne dziecko.

Kindergeld – wymagane dokumenty i czas oczekiwania na decyzję

Niemiecki urząd sprawdza wniosek i wydaje oświadczenie przeważnie od dwóch do sześciu miesięcy. Zdarza się, że czas oczekiwania jest krótszy lub dłuższy – uzależnione jest to od tego, czy np. złożyłeś wniosek w wyznaczonym terminie lub dostarczyłeś wszystkie niezbędne dokumenty. Wśród potrzebnych druków znajdują się:

  • akt urodzenia dziecka,
  • zaświadczenie o wspólnym meldunku z dziećmi w Polsce,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu w Niemczech,
  • kopia umowy o pracę,
  • kopia dowodu osobistego,
  • decyzja o nieprzyznaniu zasiłku w innym kraju Unii Europejskiej.

W przypadku, w którym decyzja o przyznaniu Kindergeld znacznie się wydłuży, skorzystaj z pomocy profesjonalnych biur podatkowych, które udzielą Ci niezbędnego wsparcia i wyjaśnią wszelkie wątpliwości dotyczące przyznania zasiłku. 

Kindergeld a program Rodzina 500+

Osobom, które pobierają zasiłek rodzinny Kindergeld, przysługuje również prawo do korzystania z programu Rodzina 500+. Prawo unijne nie zezwala jednak na kumulowanie kwot z tych świadczeń. Oznacza to, że w przypadku korzystania Programu 500+ na dzieci w Polsce, przy jednoczesnym pobieraniu Kindergeld, zasiłek ten zostanie pomniejszony o kwotę 500 zł (w przeliczeniu na euro). Pamiętaj jednak, że przy pobieraniu obu świadczeń należy poinformować urzędy, tak aby nie narazić się na kary finansowe czy całkowite nieprzyznanie zasiłków. W razie wątpliwości, jak złożyć wniosek o przyznanie zasiłku, odwiedź stronę https://all-tax.pl/, na której otrzymasz profesjonalne porady.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here