Jak wystawić fakturę dla Niemieckiego kontrahenta?

0
492

W prowadzeniu międzynarodowego biznesu kluczową rolę odgrywają faktury. To one stanowią nieodłączny element każdej transakcji handlowej. W artykule tym omówimy, jak wystawić fakturę dla niemieckiego kontrahenta, a także jakie elementy są istotne przy tym procesie. Poznasz także niezbędne informacje na temat podatków, formatów faktur oraz przechowywania dokumentów finansowych. Czy jesteś gotowy? Zaczynajmy.

Obowiązujący format faktury w Niemczech

Obowiązujący format faktury w Niemczech jest ściśle regulowany i musi spełniać konkretne wymogi, aby być zgodnym z niemieckim prawem podatkowym. Poniżej przedstawiam opis najważniejszych elementów formatu faktury obowiązującego w Niemczech:

 • Nagłówek faktury: Faktura musi zawierać widoczny nagłówek z informacją, że jest to faktura. W języku niemieckim używa się terminu „Rechnung.”
 • Unikalny numer faktury: Każda faktura musi posiadać unikalny numer, który ułatwia identyfikację dokumentu. Numer ten powinien być ciągły i nie może się powtarzać w okresie rozliczeniowym.
 • Data wystawienia: Faktura musi zawierać datę jej wystawienia, co jest kluczowe dla określenia terminu płatności.
 • Dane wystawcy faktury: Wszystkie dane identyfikujące wystawcę faktury muszą być jasno widoczne. Należą do nich nazwa firmy, adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub VAT UE oraz numer konta bankowego.
 • Dane odbiorcy faktury: Również dane kontrahenta muszą być dokładne i kompleksowe, w tym nazwa firmy, adres siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej kontrahenta, jeśli jest dostępny.
 • Opis towarów/usług: Faktura musi zawierać szczegółowy opis towarów lub usług, które zostały dostarczone. Warto uwzględnić ilość, cenę jednostkową i łączną cenę za każdy produkt lub usługę.
 • Stawki podatku VAT: Konieczne jest podanie stawek podatku VAT, które obowiązują w Niemczech. Niemiecki system podatkowy ma kilka różnych stawek, w zależności od rodzaju towaru lub usługi.
 • Suma faktury: Faktura musi wykazywać łączną kwotę do zapłaty, uwzględniając podatek VAT oraz ewentualne rabaty lub opłaty dodatkowe.
 • Termin płatności: Na fakturze powinien być określony termin płatności. W Niemczech standardowy termin płatności za fakturę wystawioną dla niemieckiego kontrahenta wynosi zazwyczaj 30 dni.
 • Dodatkowe informacje: Jeśli istnieją dodatkowe warunki lub informacje dotyczące transakcji, warto umieścić je na fakturze.

Faktura musi być wystawiona zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej, aby spełnić wymogi niemieckiego prawa. Ponadto, faktura powinna być sporządzona w języku niemieckim lub przynajmniej zawierać tłumaczenie na ten język, co ułatwia komunikację i unika potencjalnych nieporozumień.

Przestrzeganie tych wytycznych jest istotne, aby uniknąć problemów z niemieckimi organami podatkowymi oraz zabezpieczyć się przed ewentualnymi karami czy opóźnieniami w płatnościach od kontrahentów.

W przypadku niepewności co do formatu faktury, warto rozważyć skorzystanie z profesjonalnych programów do wystawiania faktur online. Dzięki nim, masz możliwość przetłumaczenia swojego dokumentu na język niemiecki w sposób precyzyjny i zgodny z obowiązującymi standardami.

Jakie są obowiązujące stawki podatku VAT w Niemczech?

Obowiązujące stawki podatku VAT w Niemczech podlegają zmianom i regulacje mogą ulegać modyfikacjom w odpowiedzi na decyzje rządu niemieckiego. Ogólna stawka VAT oraz obniżona stawka VAT w Niemczech wynoszą:

 • Ogólna stawka VAT (VAT-Regelsatz) w Niemczech wynosi 19%. Jest to standardowa stawka podatku VAT, która obejmuje większość towarów i usług.
 • Obniżona stawka VAT (VAT-Ermäßigt) w Niemczech wynosi 7%. Stawka ta obejmuje określone dobra i usługi, takie jak żywność, lekarstwa, usługi hotelarskie oraz usługi w zakresie opieki zdrowotnej.

Warto zaznaczyć, że stawki podatku VAT w Niemczech mogą ulegać zmianom w zależności od decyzji rządu i potrzeb gospodarczych kraju. Na przykład, w odpowiedzi na wydarzenia takie jak pandemia COVID-19, Niemcy wprowadziły tymczasowo obniżoną stawkę VAT, która obowiązywała od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. W ramach tej zmiany ogólna stawka VAT została obniżona z 19% do 16%, a obniżona stawka VAT z 7% do 5%.

Faktura zagraniczna a polska – rozważania odnośnie podatku VAT

Gdy wystawiamy fakturę zagraniczną, istnieje istotna różnica w kontekście podatku VAT w porównaniu do faktur krajowych. Kiedy fakturujemy usługę lub produkt zagranicznej firmie, w zdecydowanej większości przypadków obowiązek rozliczenia podatku VAT leży po stronie kraju, w którym ta firma ma swoją siedzibę.

W związku z tym na fakturze skierowanej do zagranicznego klienta należy w miejscu stawki VAT umieścić skrót „np.” – oznacza to po prostu, że faktura nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce. To istotne, ponieważ podatek ten zostanie naliczony i odprowadzony w kraju, w którym znajduje się odbiorca usługi lub towaru.

Warto także dodać adnotację „odwrotne obciążenie / reverse charge” na fakturze zagranicznej. Ten zapis oznacza, że to na nabywcy spoczywa obowiązek naliczenia podatku od towarów i usług. Innymi słowy, zagraniczny klient musi samodzielnie obliczyć i uregulować odpowiedni podatek w swoim kraju.

Jednak istnieje ważna uwaga: jeśli nabywcą usługi jest zagraniczna osoba fizyczna, zapis dotyczący odwrotnego obciążenia oraz braku opodatkowania podatkiem VAT w Polsce (skrót „np.”) nie jest stosowany. W takim przypadku konieczne jest wystawienie faktury z polską stawką VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami

Wystaw fakturę dla niemieckiego kontrahenta w programie – Tłumaczenie na 31 języków

Program afaktury.plW dzisiejszym świecie biznesu elektroniczne rozwiązania są kluczowe dla efektywnego zarządzania firmą, zwłaszcza w międzynarodowych relacjach handlowych. Program afaktury.pl to wszechstronne narzędzie, które ułatwia wystawianie faktur dla niemieckich kontrahentów oraz innych dokumentów finansowych, a co więcej, przetłumaczy je na 31 różnych języków. 

Oto, dlaczego warto rozważyć korzystanie z programu afaktury.pl:

 1. Zgodność z obowiązującymi przepisami: Program afaktury.pl oferuje szeroki wybór dokumentów, w tym fakturę, proformę, rachunek, paragon, korektę faktury, wydanie zewnętrzne, zamówienie, ofertę, fakturę zaliczkową i wiele innych. Każdy z tych dokumentów jest zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi, co jest kluczowe przy wystawianiu faktur dla niemieckich kontrahentów.
 2. Bezpieczeństwo i prywatność: Program zapewnia bezpieczne przechowywanie Twoich danych finansowych. Dane są szyfrowane i przechowywane na zabezpieczonych serwerach, a program posiada certyfikat SSL, co gwarantuje ochronę Twoich informacji.
 3. Bogaty wybór faktur: Afaktury.pl oferuje szeroki wybór faktur w różnych językach, co ułatwia dostosowanie dokumentów do potrzeb międzynarodowych klientów, w tym niemieckich kontrahentów.
 4. Przyjazne zarządzanie kontrahentami: Program umożliwia zapisywanie danych kontrahentów w wewnętrznej bazie. Możesz przypisać im parametry handlowe, co ułatwia zarządzanie relacjami biznesowymi.
 5. Statystyki i raportowanie: Dzięki funkcji statystyk masz pełen przegląd wystawionych dokumentów sprzedażowych i kosztowych, co ułatwia śledzenie i analizowanie swoich finansów.
 6. Darmowa wersja: Program afaktury.pl oferuje możliwość wystawienia aż 3 dokumentów zupełnie za darmo każdego miesiąca. To doskonałe rozwiązanie dla małych firm oraz tych, które dopiero rozpoczynają działalność międzynarodową.

Dowiedz się więcej o profesjonalnym wystawianiu faktur dla niemieckich kontrahentów w programie afaktury.pl : www.afaktury.pl/faktura-po-niemiecku,0,2,-1,23/

To narzędzie, które pomaga w zarządzaniu finansami i ułatwia prowadzenie międzynarodowego biznesu, w tym transakcji z niemieckimi kontrahentami.

Jak długo należy przechowywać fakturę wystawioną dla kontrahenta niemieckiego?

Długość przechowywania faktur wystawionych dla kontrahentów niemieckich jest uregulowana przez niemieckie prawo podatkowe i może się różnić w zależności od rodzaju dokumentu i sytuacji. Oto ogólne wytyczne dotyczące okresu przechowywania faktur w Niemczech:

 • Podstawowy okres przechowywania: Ogólnie, faktury i dokumenty finansowe związane z transakcjami handlowymi w Niemczech powinny być przechowywane przez okres sześciu lat. Ten okres rozpoczyna się od końca roku, w którym faktura została wystawiona lub w którym transakcja została zakończona.
 • Dłuższy okres przechowywania: W niektórych przypadkach, niemieckie prawo podatkowe może nakładać dłuższy okres przechowywania, wynoszący nawet dziesięć lat, na niektóre dokumenty finansowe. Dotyczy to przede wszystkim dokumentów związanych z nieruchomościami i transakcjami długoterminowymi.

Niemieckie terminy płatności za faktury

Standardowy termin płatności za fakturę wystawioną dla niemieckiego kontrahenta wynosi zazwyczaj 30 dni. Jednak terminy płatności mogą być negocjowane i dostosowywane do umowy między stronami, co oznacza możliwość krótszych lub dłuższych terminów w zależności od sytuacji.

W niektórych przypadkach istnieją ograniczenia, takie jak maksymalny termin płatności wynoszący 60 dni w transakcjach międzyfirmowych, z wyjątkiem uzgodnień między stronami lub określenia innych terminów w umowie. Warto zawsze jasno określić termin płatności na fakturze lub w umowie, aby uniknąć niejasności i konfliktów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here