Zwrot podatku Niemcy

Jak zarejestrować się do VAT w Niemczech?

0
Jak zarejestrować się do VAT w Niemczech?

Warto pamiętać, że dla polskich firm sprzedających towary do Niemiec lub świadczących usługi na rzecz niemieckich firm nie powstaje obowiązek rejestracji do VAT w Niemczech. Dostawa towarów jest rozliczana w tym wypadku jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Świadczenie usług natomiast rozliczane jest jako odwrotne obciążenie reverse charge. VAT jest podatkiem terytorialnym. Istnieją więc czynności, w ramach których miejscem opodatkowania będzie właśnie terytorium Niemiec.

Czynności opodatkowane na terenie Niemiec

W ramach powyższych czynności należy wymienić w pierwszej kolejności transport. Zasadą jest, że jest opodatkowywany zawsze w miejscu, gdzie się odbywa. Uwzględnia się w tym wypadku pokonane odległości. Co więcej, rozlicza się go proporcjonalnie do ogólnie pokonanej odległości, czyli całego przewozu. Kolejną branżą rozliczaną podatkiem VAT w Niemczech jest szeroko pojęta branża nieruchomości w tym również usługi budowlane. Należy wymienić w tym miejscu również sprzedaż wysyłkową na terytorium Niemiec powyżej rodznego limitu 100 tysięcy euro. Import towarów z odprawą celną na terenie Niemiec to kolejna opodatkowania czynność.

W powyższych przypadkach polska firma zobowiązana jest do rejestracji do VAT w Niemczech. Automatycznie zaczyna podlegać niemieckiej ustawie o VAT, a co za tym idzie, musi składać wstępne miesięczne lub kwartalne deklaracje podatkowe Umsatzsteuer-Voranmeldungen lub deklarację roczną Umsatzsteuererklärung.

Numery w celach podatkowych w Niemczech

W polskich realiach wygląda to tak, że firma otrzymuje wyłącznie numer NIP. Ten sam numer służy do celów podatkowych. W przypadku, gdy firma dokonuje wewnątrzunijnych transakcji, musi posługiwać się numerem zwany VAT-UE. Jest to numer NIP z przedrostkiem PL.

Na terytorium Niemiec posługiwać trzeba się dwoma różnymi numerami dla celów podatkowych. Pierwszym z nich jest Steuernummer (St.-Nr.). To numer do identyfikacji transakcji wewnątrzkrajowych – transakcji stricte niemieckich. Drugim numerem jest Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (Ust-IdNr.) służący podatnikom niemieckim do dokonywania wcześniej wspomnianych transakcji wewnątrzunijnych.

Steuernummer

Jeśli dokonujemy czynności, w ramach których uznani zostaniemy niemieckim podatnikiem VAT, musimy się zarejestrować we właściwym Urzędzie Skarbowym. Dla firm, które nie mają siedziby w Niemczech odpowiednie są 3 urzędy skarbowe Finanzamt: Urząd Skarbowy w Oranienburgu, Urząd Skarbowy w Cottbus oraz Urząd Skarbowy w Hameln.

Jak przebiega rejestracja do VAT w Niemczech?

Rejestracja do VAT w Niemczech w głównej mierze przebiega drogą elektroniczną. Należy pamiętać jednak, że przedsiębiorcy budowlani muszą wypełnić odpowiedni kwestionariusz oraz dostarczyć kopię wyciągu z rejestru KRS oraz certyfikat rezydencji. Pozostałe firmy muszą wysłać zgłoszenie na email danego urzędu skarbowego. W odpowiedzi firmy dostają odpowiednie dokumenty do przesłania.

Jak zarejestrować się do VAT w Niemczech?

Jeśli chodzi o czas trwania rejestracji do VAT w Niemczech, to jest on uzależniony od tego, jak szybko złożymy komplet dokumentów. Właśnie z tego powodu warto skorzystać z fachowej pomocy profesjonalistów, którzy pomogą dokonać rejestracji w relatywnie krótkim czasie. W ramach rejestracji do VAT w Niemczech należy liczyć się z czasem 4-6 tygodni trwania procedury.

O czym warto pamiętać w ramach rozliczeń podatkowych? Na pewno fakt, że rozliczenia podatkowe (deklaracje VAT) składa się w Niemczech wyłącznie w formie elektronicznej. W tym wypadku należy skorzystać ze specjalnej aplikacji ElsterFormular, do której trzeba się zarejestrować na stronie www.elster.de. Rejestracja na portalu jest darmowa.

USt-IdNr.

Jeśli będziemy chcieli dokonywać wewnątrzwspólnotowych transakcji, będziemy potrzebowali drugiego niemieckiego numeru VAT Ust-IdNr. Wniosek o nadanie tego numeru należy złożyć do Centralnego Federalnego Urzędu Podatkowego (Bundeszentralamt für Steuern). Wnioskować można również za pośrednictwem strony internetowej www.formulare-bfinv.de.

Czy samodzielna rejestracja do VAT w Niemczech jest prosta?

Rejestracja do VAT w Niemczech niestety wymaga znajomości języka niemieckiego. Nie każde bowiem informacje dostępne są w języku polskim, co sprawić może pewną trudność. Właśnie z tego powodu warto skorzystać z pomocy polskiego doradcy podatkowego, który specjalizuje się w sprawach polsko-niemieckich. W ten sposób z całą pewnością unikniemy niechcianych nieprawidłowości, a tym bardziej kosztów z popełnieniem istotnych błędów.

Koniecznie należy pamiętać, że czynności dokonane w Niemczech muszą współgrać z obowiązkami podatkowymi w Polsce. Na rynku znajdziemy szeroki wybór firm świadczących kompleksowe wsparcie podatkowe dla dla przedsiębiorców rejestrujących się do VAT w Niemczech. Pomoc specjalistów, prawników jest koniecznością, ponieważ błędy, jakie możemy popełnić w czasie procedury rejestracji mogą nas słono kosztować.

O samozatrudnianiu się polskich pracowników w Niemczech

0
O samozatrudnianiu się polskich pracowników w Niemczech

Jak można się naocznie przekonać, namawianie pracowników przez szefów do zakładania własnych działalności gospodarczych oraz praca niejako na własny rachunek, a więc wygodniej oraz taniej, nie jest jedynie domeną polskich pracodawców. Takie historie zdarzają się coraz częściej również u naszych zachodnich sąsiadów, u których pracuje wciąż pokaźna liczba naszych rodaków.

Część pracowników oczywiście podejmuje całkowicie świadome oraz samodzielne decyzje o założeniu własnej firmy, jednak jak pokazuje rzeczywistość – zwykle brutalna – nie zawsze jest to dobry pomysł.

Takich historii jest całą masa

Wzruszające historie o tym, jak nagle do młodych oraz niedoświadczonych ludzi uśmiecha się los i zsyła im na przykład pracę w charakterze kucharza w niewielkiej, prowadzonej przez rodzinę knajpce w jednej z części Niemiec, do wykonywania której nie jest potrzebna nawet znajomość języka choćby w stopniu komunikatywnym, a także dalszy ciąg tych historii, w których występuje tydzień pracy, nieduże i dzielone ze współlokatorem mieszkanie dla obniżenia kosztów niedaleko miejsca pracy, weekendy wolne.

Najczęściej w dalszej części takich historii następuje nagabywanie do zakładania własnych, jednoosobowych działalności gospodarczych oraz obietnica większych zarobków na rękę oraz mniejszą ilość formalności do wypełniania co miesiąc. Po przeliczeniu, wraz z domniemywanymi napiwkami, wychodzi znacznie więcej, niż w polskich realiach, dlatego decyzja zwykle nie jest długo „trawiona”.

Efekty zwykle są opłakane, gdyż w takich sytuacjach najczęściej zyskuje pracodawca, w zasadzie nielegalnie, a traci, zawsze i nieodmiennie, wykorzystany w ten sposób pracownik.
Niemiecki rynek pracy nie dla każdego?

Chociaż prawo przewiduje jednakowe traktowanie niemieckich oraz polskich pracowników, a także zapewnianie im identycznych form zatrudnienia, nie zawsze jest to respektowane. Dane statystyczne, przygotowywane przez Polską Radę Społeczną w Berlinie, są alarmujące – Polacy, wraz z innymi imigrantami pochodzącymi z krajów środkowoeuropejskich, wciąż są nagminnie wykorzystywani oraz oszukiwani. Najczęściej jednak dzieje się to na własne życzenie pracownika, ponieważ wygrywa jego niewiedza i nieznajomość niemieckiego prawa pracy. Samozatrudnienie wciąż jest jednym z najlepszych sposobów obejścia pewnych barier prawnych, które obowiązywały w i obowiązują nadal w kwestiach zatrudnienia.

Początki są proste

Samo założenie działalności gospodarczej przez Polaka w Niemczech nie jest skomplikowane, ponieważ wystarczy jedna wizyta we właściwym Urzędzie Skarbowym oraz zapłacenie jednorazowej opłaty w wysokości 26 euro. W rzeczywistości jednak zakładanie działalności gospodarczej w żadnym wypadku nie jest wymagane ani konieczne, ani tym bardziej opłacalne, ponieważ zatrudniony na etacie pracownik spełniał wszystkie wymagane kwestie, a więc wykonywał określone zadania jedynie dla jednego pracodawcy, miał określony czas oraz miejsce wykonywanej pracy.

Dla pracodawców jednak jest to najlepsza okazja do zaoszczędzenia niemałych pieniędzy, dlatego hurtem namawiają do tego polskich pracowników oraz innych imigrantów, szukających u nich szczęścia oraz wysokich zarobków.

Zostają pozory

Faktycznie na początku może nam się wydawać, że taka forma zatrudnienia pozostawia nam w kieszeni znacznie więcej pieniędzy niż w przypadku umowy o pracę. To jednak jedyne czyste złudzenie, ponieważ od naszego zarobku nie są potrącane ubezpieczenia społeczne ani żadne składki. W przypadku wykonywania pracy w oparciu o umowę o pracę te koszta są dzielone identycznie jak w Polsce, a więc połowę pokrywa pracodawca, połowę pracownik.

Samozatrudnienie posiada również inne, ciemne strony, takie jak brak przysługującego urlopu czy ubezpieczenia chorobowego, jeśli takie nie jest odprowadzane przez podatnika. Później wychodzą jednak pewne różnice między polskim a niemieckim prawem pracy, takie na przykład, jak konieczność opłacania ubezpieczenia zdrowotnego, odmiennego od turystycznego, które w momencie założenia firmy należy opłacić również w tył, od momentu zameldowania się w Niemczech.

O samozatrudnianiu się polskich pracowników w Niemczech

Żeby było ciekawiej, należy dodać do tego również odsetki. Ubezpieczenie jest wyliczane proporcjonalnie do wysokości zatrudnienia, zwykle jednak wynosi od 140 euro w górę. Tutaj pojawia się również alternatywna opcja w postaci prywatnych kas, ale te są konkurencyjne w stosunku do państwowych jedynie do momentu, kiedy mężczyzna jest w sile wieku, później wysokość składki może zostać wywindowana nawet do kwoty 600 euro, a powrót do kasy państwowej w zasadzie jest niemożliwe, chociaż teoretycznie taka szansa istnieje.

A może by tak zaoszczędzić na emeryturze?

W Niemczech obecnie dla przedsiębiorców opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalne nie jest obowiązkowe, chociaż ten stan rzeczy prawdopodobnie zmieni się decyzją rządu w najbliższym czasie, gdyż debaty nad tymi zmianami już trwają. Póki jednak stan prawny jest taki, a nie inny, samo zatrudnieniowcy starają się szukać oszczędności dosłownie wszędzie i znajdują je właśnie w tym miejscu. Tu są jednak pewne wyjątki, które, jak pech chciał, obejmują jedynie kilka zawodów, głównie zaś tych, w których pracują w Niemczech Polacy.

A więc murarze, wykończeniowcy wnętrz, stolarze, hydraulicy czy malarze pokojowi. Konieczność płacenia składek emerytalnych obowiązuje wszystkich, którzy potrzebują do wykonywania swojego zawodu posiadać odpowiednie uprawnienia oraz wpis do specjalnego rejestru. Warto o tym pamiętać, ponieważ wysokość takiej składki jest niebagatelna i w zależności od miejsca w Niemczech może wynosić od 459 do nawet 530 euro na miesiąc.

Tutaj jest niewielka luka prawna, z której starają się korzystać przedsiębiorcy, mówiąca o możliwości wyliczania tej składki proporcjonalnie do wysokości dochodów, wtedy wynosi ona 18,7 procent, jednak jej wysokość – nawet jeśli firma nie generuje absolutnie żadnych zysków – nie może być mniejsza niż 84 euro. Teraz porównując to do sytuacji, w której koszta takiej składki dzielone są po równo między pracownika oraz pracodawcę powinna rzucać lepsze światło na całą sytuację oraz powód, dla którego jak plaga pojawia się namawianie do zakładania własnych firm.

To nie koniec wydatków

Pracując na swój własny rachunek trzeba się liczyć jeszcze z innymi kosztami, na przykład związanymi z prowadzeniem księgowości czy wpisaniem do rejestru lub obowiązkowym członkostwem w tak zwanych izbach rzemieślniczych. To jednak nie koniec przykrych wiadomości. Kiedy pracujemy na podstawie umowy o pracę, automatycznie chroni nas prawo pracy, przysługuje nam ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków czy możliwość wykorzystania płatnego urlopu lub zachowania uzgodnionego okresu wypowiedzenia. Pracując jako podwykonawca nie masz dosłownie nic, ponieważ nie dotyczą cię również odgórne ustalenia dotyczące minimalnej wysokości zarobków, które wynoszą obecnie 8,5 euro brutto, jednak nie we wszystkich branżach.

Gdzie panuje taki trend?

Nie wolno jednak generalizować i mówić, że praca w Niemczech jest z wszech miar zła i trzeba się jej wystrzegać. Wykonując pewne zawody, zwykle tak zwane wolne, jak trener personalny, tłumacz czy księgowy, dobrowolnie oraz z pełną premedytacją zakładają swoje działalności gospodarcze. Inaczej jest w zawodach związanych z pracami budowlanymi czy wykończeniowymi, ponieważ tam pracownicy zwykle są jednak przymuszani w zasadzie brakiem alternatywy – albo ty założysz własną działalność gospodarczą, albo prawie natychmiast znajdziemy na twoje miejsce kogoś innego, kto będzie w stanie to zrobić. I zrobi. To samo tyczy się osób zatrudnianych w charakterze sprzątaczek czy popularnych niegdyś opiekunek osób starszych, ale także pracowników sektora gastronomicznego.

Uważaj, co podpisujesz

Eksperci ostrzegają przed bezmyślnym podpisywaniem podsuwanych pod nos dokumentów, ponieważ zdarza się, że niektórzy z nich w ogóle nie przypuszczają, że podpisują czy wypełniają wniosek o założenie własnej działalności gospodarczej. Prawda wychodzi najczęściej dopiero po kilku miesiącach, w chwili kiedy przychodzi choroba, ma miejsce wypadek przy pracy czy nachodzi takiego delikwenta kontrola ze skarbówki. Wtedy wychodzi brutalna prawda o niepłaconych i nieodprowadzanych przez pracodawcę składkach oraz o konieczności wypłacenia wszystkich zaległych obciążeń wobec państwa. Nie ma więc często w takich chwilach ani przyrzeczonej umowy o pracę, ani składek, ani pieniędzy, aby pokryć dług. Zwykle również nie są to małe kwoty, gdyż mogą sięgać nawet kilku tysięcy euro.

Urzędy przeciwko pozornemu samo zatrudnieniu

W Niemczech coraz więcej jednostek oraz urzędów podejmuje walkę z tym procederem, uważanym tam za przestępstwo. Wśród jednostek mających im zapobiegać są urzędy celne, ale również związki zawodowe, na mocy których działają urzędnicy z kas emerytalnych.

Podczas kontroli sprawdzanych jest kilka podstawowych elementów, a więc przede wszystkim lista klientów, dla których wykonywane są usługi, ale także miejsce pracy czy użycie konkretnego sprzętu, a nawet ubrań czy oprogramowania. Jeśli pracodawca-oszust zostanie przyłapany na gorącym uczynku, to on ma obowiązek uiścić wszystkie zaległe opłaty nieświadomego samo zatrudnieniowca. Cały proceder kończy się zwykle przez przypadkowe kontrole, jakie czasem się zdarzają w miejscu pracy, ale także przez donos lub nawet skargi pracownika.

Chociaż złożenie zawiadomienia o przestępstwie czy nawet samej skargi czasem ratuje całą sytuację oraz nawet ją w jakiś sposób poprawia, mało który pracownik jest gotów odważyć się na taki krok względem swojego chlebodawcy. Efekty jednak zwykle są takie same w każdym przypadku – praca jest coraz cięższa, podobnie jak związany z całą sytuacją stres, zyski kurczą się niemal w oczach ze względu na konieczność pokrywania kosztów wysokich składek czy wynajmowania biura księgowego przez wzgląd choćby na nieznajomość niemieckiego prawa. Czy ta sytuacja ulegnie w ogóle zmianie, pokaże jedynie czas.

Wszystko będzie zależało również od odpowiedniego wyedukowania pracowników.

Firma jednoosobowa w Niemczech

0
Firma jednoosobowa w Niemczech

Jeśli chodzi o założenie własnej działalności gospodarczej w Niemczech, procedura nie jest skomplikowana. Zasady funkcjonowania są poza tym bardzo zbliżone do polskich. Różnica tkwi w rozliczeniach, które są u naszych zachodnich sąsiadów o wiele korzystniejsze, co przekłada się na dochodowość rozwiązania.

Dane Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Z danych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej wynika, że polscy przedsiębiorcy założyli w Niemczech około 100 tysięcy firm. Co więcej, aż 90 procent to jednoosobowe działalności gospodarcze. Największy procent stanowią firmy z branży remontowo-budowlanej, branży handlowej, gastronomicznej, fryzjerskiej oraz gastronomicznej. Kolejnymi branżami jest opieka nad osobami chorymi i starszymi. Należy jednak zwrócić uwagę, że coraz więcej jednoosobowych działalności gospodarczych pojawia się również w branżach: informatycznej, elektronicznej, dziennikarskiej, reklamowej, graficznej oraz promocyjnej.

Zakładamy działalność gospodarczą w Niemczech – co warto wiedzieć?

Zakładanie działalności gospodarczej odstrasza nowych potencjalnych przedsiębiorców. Obawami są oczywiście wszelkie formalności oraz biurokracja. W przypadku naszego zachodniego sąsiada okazuje się jednak, że sprawy mogą być załatwione nawet przez jednego urzędnika. W pierwszej kolejności należy wypełnić wniosek Gewerbe-Anmeldung. Czym jest dokładnie ten dokument? To nic innego jak dokument, w którym wpisujemy dane firmy, adres zameldowania, branżę, określenie wielkości naszego przedsiębiorstwa, jak również w przypadku większych firm ilość pracowników jakich będziemy zatrudniać. Dokument ten należy złożyć w odpowiednim miejscu, a dokładnie zanieść do Gewerbeamtu. Jest to urząd do spraw gospodarczych właściwy dla danego regionu.

Koszt rejestracji działalności gospodarczej w Niemczech

Koszt rejestracji firmy jest uzależniony od regionu, w którym chcemy założyć działalność gospodarczą. Jest to od 30 do 60 euro w zależności od ustaleń landu. Przy rejestracji firmy musimy posiadać dowód osobisty, dokument Gewerbekarte, który otrzymamy w urzędzie gospodarczym, ale też potrzebna nam będzie kopia umowy wynajmu bądź użyczenia lokalu w celu prowadzenia danej działalności gospodarczej.

Firma jednoosobowa w Niemczech

Rzemieślnicy muszą przedstawić podczas rejestracji działalności wszelkie certyfikaty i świadectwa, które upoważniają ich do prowadzenia działalności. Jeśli jednak do wykonywania pracy nie potrzebujemy konkretnego miejsca, wystarczające będzie przedstawienie umowy najmu mieszkania.

Numer identyfikacji podatkowej

Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej przedsiębiorcy otrzymują podobnie jak w polskich realiach numer identyfikacji podatkowej. Zostaje on zwykle przesłany pocztą na adres naszej firmy. Jeśli mamy czas, po numer identyfikacji podatkowej możemy udać się osobiście do urzędu skarbowego właściwego dla danego regionu. To z całą pewnością skróci czas oczekiwania.

Formularz rejestracji działalności gospodarczej

Przedsiębiorca zobowiązany będzie wypełnić w urzędzie skarbowym formularz rejestracji działalności. Wypełnia się w nim dane osobowe oraz wszelkie informacje, które dotyczą działalności gospodarczej. Są to między innymi: data rejestracji firmy, ale też przewidywania co do zysku i obrotu za okres pierwszych 12 miesięcy. Jest to potrzebne, aby urząd skarbowy ustalił, czy firma będzie płatnikiem podatku obrotowego. W Niemczech firmy uzyskujące roczny obrót nieprzekraczający 17,5 tysiąca euro zwolnione są z naliczania podatku.

Należy pamiętać, że przedsiębiorca może wystawiać rachunki za wykonane usługi dopiero po uzyskaniu numeru identyfikacji podatkowej. Wymagane jest też założenie konta bankowego oraz prowadzenie rachunkowości podatkowej, którą można zlecić Steuerberaterowi, czyli doradcy podatkowemu. W momencie rejestracji firmy przedsiębiorstwo zostaje automatycznie zgłoszone także do Urzędu Statystycznego.

Działalność gospodarcza w Niemczech – co powinni wiedzieć rzemieślnicy?

Rzemieślnicy chcący pracować na własny rachunek, potrzebują posiadać specjalne potwierdzenia o dopuszczeniu do prowadzenia działalności gospodarczej. Te wydawane są przez izby rzemieślnicze tzw. Handwerksammer. W tym przypadku niezbędne będzie zlecenie tłumaczowi przysięgłemu tłumaczeń dyplomów, certyfikatów oraz świadectw.

W Niemczech funkcjonuje ustawa o rzemiośle. Określa ona uprawnienia wykonywania działalności gospodarczej dotyczące większości zawodów rzemieślniczych między innymi zawody wymagające tytułu mistrzowskiego Meisterbrief: ślusarz, mechanik precyzyjny, elektryk, blacharz, tapicer, stolarz, brukarz, zegarmistrz czy technolog robót wykończeniowych. Warto pamiętać, że w ramach samozatrudnienia rzemieślnicy nie mogą prowadzić własnej działalności w zawodach wymienionych w dodatku A do niemieckiej ustawy o rzemiośle bez odpowiedniego poświadczenia, jakie wydaje niemiecka izba rzemieślnicza.

Jakie dokumenty są potrzebne do założenia działalności gospodarczej w Niemczech?

 • wniosek o założeniu działalności Gewerbeanmeldung
 • poświadczenie zameldowania
 • dowód osobisty
 • umowa kupna, najmu lub dzierżawy lokalu, który jest wykorzystywany w ramach prowadzenia firmy
 • koncesje
 • zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej w izbie rzemieślniczej.

Rodzaje spółek w Niemczech

0
Rodzaje spółek w Niemczech

Nietrudno nie zauważyć, że Niemcy są krajem należącym do najbardziej rozwiniętych krajów świata. Właśnie z tego powodu na rejestrację firmy w tym państwie decyduje się coraz więcej Polaków szukających właściwej drogi na zarabianie prawdziwych pieniędzy. Oczywiście pewnymi ograniczeniami jest brak znajomości języka niemieckiego, jak również prawo podatkowe, księgowość oraz wiele innych przepisów, które są przecież obce. Na szczególną uwagę w tym momencie zasługuje pomoc, jaką niosą ze sobą specjalne firmy doradcze współpracujące na co dzień z kancelariami.

Można skorzystać z ich pomocy, dzięki czemu unikniemy wielu niepotrzebnych kłopotów, nieprawidłowości związanych z prowadzeniem działalności, jak i oszczędzimy czas, który możemy poświęcić na planowanie biznesu. Od 2011 roku rynek niemiecki został w całości otwarty na zagranicznych przedsiębiorców z państw należących do Unii Europejskiej. Najwyższy czas zdecydować się na którąś z form prawnych działalności gospodarczych i zacząć działać. W artykule przedstawimy wszelkie formy spółek wraz z opisem najważniejszych kwestii, które ich dotyczą.

Jednoosobowa działalność gospodarcza Gewerbe

W przypadku zasda prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, mamy podobne regulacje co w przypadku polskich zasad. Co więcej, ten rodzaj działalności jest powszechnie wybierany, jeśli chodzi o Polaków, ponieważ nie wymaga posiadania kapitału początkowego. W Niemczech mamy do czynienia nie tylko z typową Gewerbe, ale też GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts), gdzie można zarejestrować więcej osób. Osoby te jednak koniecznie muszą posiadać wspólne konto bankowe i ponosić wspólną odpowiedzialność. W przypadku Gewerbe wymagany jest wpis do rejestru działalności gospodarczej. Jeżeli chodzi o jednoosobową firmę, obowiązuje tutaj zasada odpowiedzialności osobistej przedsiębiorcy nawet własnym majątkiem.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GmbH

Spółka GmbH oraz jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niesie ze sobą konieczność minimalnego kapitału zakładowego. Wynosi on 25 tysięcy euro. Należy mieć na uwadze fakt, że do zgłoszenia, jak i wpisu spółki do rejestru wymagane jest wpłacenie połowy kapitału (12, 5 tysiące euro).

Wraz z rokiem 2008 mamy możliwość otwarcia w Niemczech zupełnie innego wariantu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a dokładnie spółkę z o.o. UG (Unternehmergesellschaft). Tutaj mamy do czynienia z bardzo niskim atrakcyjnym kapitałem zakładowym, który wynosić może nawet 1 euro. Do organów tej spółki należą: menadżer, zgromadzenie wspólników, rada nadzorcza. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mamy do czynienia z odpowiedzialnością za swoje zobowiązania własnym majątkiem. Biorąc pod uwagę odpowiedzialność wspólników, to jest ona ograniczona do wysokości zakładów.

Spółka akcyjna AG, spółka komandytowa KG oraz spółka komandytowo-akcyjna KgaA

Spółka akcyjna jest spółką kapitałową i należy pamiętać, że ma odrębną osobowość prawną, co znaczy, że odpowiada wyłącznie z majątku spółki, jak i z rozszczepionego kapitału zakładowego w akcjach. AG wymaga wpisu do rejestru handlowego. Jej minimalny kapitał zakładowy wynosi 50 tysięcy euro. Minimalną wartością akcji jest 1 euro. Jeśli chodzi o odpowiedzialność akcjonariuszy, to nie odpowiadają oni za zobowiązania spółki. Ponoszą jednak ryzyko do wysokości wniesionego kapitału.

Spółka komandytowa jest spółką osobową. Tworzą ją dwie lub więcej osób fizycznych lub prawnych. W przypadku spółki KG mamy więc do czynienia z osobą komplementariusza i osobą komandytariusza. Odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona do wysokości wkładu, a komplementariusz odpowiada całym swoim majątkiem. KG nie wymaga minimalnego wkładu.

Spółka komandytowo-akcyjna KgaA jest stosunkowo wygodną formą działalności gospodarczej z uwagi na fakt, że akcjonariusze mogą w jej przypadku zdecydowanie prościej obracać swoimi udziałami. Minimalny kapitał zakładowy wynosi tutaj 50 tysięcy euro, a wspólnikami spółki są komplementariusze odpowiadający za zobowiązania spółki osobiście w sposób nieograniczony oraz akcjonariusze odpowiadający swoimi wkładami.

Spółka jawna OHG

W przypadku spółki jawnej niewymagany jest kapitał początkowy. Spółkę OHG tworzą dwie lub więcej osób. Kapitał może zostać wniesiony, jeśli zostanie określone to w umowie. Kapitałem mogą być zarówno pieniądze, rzeczy, jak również usługi. Spółkę jawną prowadzą wszyscy wspólnicy. Za jej zobowiązania odpowiadają całym swoim majątkiem. Co więcej, wspólnik, który odstąpił od spółki nadal odpowiada za podjęte do tego czasu zobowiązania przez 5 lat. Jeśli chodzi o nowych wspólników, którzy dopiero dołączają do spółki, odpowiadają za zobowiązania od samego początku i za wszystkie już istniejące.

Spółka cywilna GbR

Spółka cywilna w Niemczech tworzona jest przez co najmniej dwie osoby. Prawo do jej prowadzenia przysługuje wszystkim wspólnikom. Mankamentem spółki cywilnej jest wyższy podatek od prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ kwota wolna od podatku jest taka sama jak w przypadku firmy osobowej. Jeśli w spółce cywilnej obrót roczny przekroczy kwotę 500 tysięcy euro, pojawia się obowiązek zbilansowania. Podział zysku, jeśli nie określa tego inaczej umowa, dokonywany jest w równych częściach między wspólników. Ta sama zasada dotyczy straty.

Spółka partnerka (Partnerschaft)

Spółka partnerska służy partnerom do wykonywania ich zawodu, ponieważ z zasady dotyczy wolnych zawodów. W spółce tej nie ma minimalnego kapitału zakładowego. Umowa musi być zawarta w formie pisemnej. Do reprezentowania spółki partnerskiej uprawnieni są wszyscy jej wspólnicy, którzy odpowiadają za jej zobowiązania osobiście.

Księgowość w niemieckich spółkach – to warto wiedzieć

W Niemczech nie ma obowiązku planu księgowego. Spółki same decydują o formie, walucie i języku. Jeśli chodzi o małe spółki, to są one zobowiązane do przygotowania sprawozdania finansowego w ciągu pół roku od końca roku podatkowego. Duże i średnie spółki mają na to czas trzech miesięcy od końca roku obrotowego.

Nietrudno domyślić się, że prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech wiąże się z wieloma obowiązkami księgowymi, jak również podatkowymi, o których napiszemy pokrótce w dalszej części artykułu. Prowadzenie rachunkowości przedsiębiorstwa jest wymogiem prawnym, dlatego warto do tej kwestii podejść odpowiedzialnie. Jeśli tylko widzimy, że rzeczywiście będziemy mieli problem z prowadzeniem księgowości, najlepiej zlecić te czynności doświadczonym profesjonalistom w tej dziedzinie. Za usługę będziemy musieli zapłacić, ale z całą pewnością to zdecydowanie lepsze rozwiązanie od borykania się samemu w gąszczu nieznanych nam niemieckich przepisów.
Jeśli chodzi o system księgowy, jak i podatkowy w Niemczech, to ma on wiele podobieństw do naszego polskiego. Niestety posiada też wiele różnic. Przede wszystkim więc z uwagi na nie, najlepiej podjąć decyzję co do profesjonalnie działającej firmy świadczącej w tej dziedzinie swoje usługi.

Kilka słów o systemie podatkowym

Biorąc pod uwagę założenie spółki w Niemczech, polscy przedsiębiorcy powinni szczególnie brać pod uwagę fakt, że przysługuje im tutaj sporo ulg, jak i ofert pożyczek na naprawdę atrakcyjnych warunkach. W niektórych regionach mamy do czynienia z korzystnymi dotacjami sięgającymi nawet 50% dla sektora MŚP.

W niemieckim systemie podatkowym w ramach osób prawnych mamy do czynienia z podatkami:

 • dochodowym od osób prawnych 19%
 • lokalnym od działalności gospodarczej
 • solidarnościowym
 • VAT
 • opłatami celnymi

Niemieckie spółki – podsumowanie

Niemcy są państwem przychylnym polskim przedsiębiorcom, dlatego tym bardziej warto zainteresować się założeniem tam nowej spółki lub oddziału polskiej firmy. Istnienie na rynku niemieckim niesie ze sobą szereg korzyści finansowych i rozwojowych, dlatego nad tą decyzją należy dokładnie się zastanowić, jak i przeanalizować start w zupełnie atrakcyjnym regionie. Niestety nasz kraj nie dorównuje państwu niemieckiemu pod kątem gospodarki, a co za tym idzie również nie zapewnia nam tak szerokich możliwości jak nasi zachodni sąsiedzi.

Rodzaje spółek w Niemczech

Rzeczywiście może okazać się dla wielu osób planujących firmę w Niemczech, że prawo nie jest na tyle sprzyjające, aby dokonać samodzielnej rejestracji, jak również dopełnić wszelkich formalności. Z tego powodu warto zdecydować się na usługi księgowe, prawne, rachunkowe, dzięki którym zapewnione są:

 • rejestracja różnych form spółek
 • pełna obsługa prawna oraz notarialna
 • otwarcie odpowiednich rachunków bankowych
 • obsługa podatkowa
 • obsługa biura
 • uzyskanie numeru podatkowego w tym również do transakcji wewnątrzwspólnotowych

Jeśli chodzi o kompleksową ofertę tego typu biur, to ich klienci mogą liczyć dodatkowo na wszelkie doradztwo zwłaszcza w zakresie: informacji na temat zakładania spółek w Niemczech, zwrotu podatku, odpowiedzialności wspólników oraz wielu innych kwestii, które mogą być ważne z uwagi na fakt przeprowadzenia się do Niemiec.

Zakładając spółkę w Niemczech, przedsiębiorcy zdecydowanie często decydują się po czasie sprowadzić do kraju rodzinę. W tym wypadku istotne będzie dowiedzenie się, z jakich świadczeń rodzinnych może korzystać obywatel Niemiec posiadający dzieci. Na uwagę zasługuje w tym momencie także kwestia ubezpieczeń. W Niemczech można korzystać z publicznego systemu lub ubezpieczać się prywatnie. W zależności od naszych konkretnych oczekiwań, jak i sytuacji, po poradę w tym zakresie również warto udać się do wykwalifikowanego doradcy, który na bieżąco śledzi sytuację w kraju i znajdzie najlepsze rozwiązanie.

W ramach założenia spółki w Niemczech istotne jest to, aby znaleźć choćby na samy starcie naszego biznesu odpowiednie wsparcie, dzięki któremu na nowym terenie będziemy czuli się w pełni bezpiecznie. Posiadając sprawdzonego partnera, bez problemu odnajdziemy się w gąszczu przepisów prawnych, ale też będziemy mieli gwarancję, że to profesjonaliści będą reprezentowali interesy naszej firmy również przed niemieckimi urzędami. Dzięki takiej pomocy bez problemu odnajdziemy się w zupełnie nowych dla nas realiach.

Wirtualne biuro w Niemczech

0
Wirtualne biuro w Niemczech

Wirtualne biuro jest usługą polegającą na udostępnieniu adresu dla siedziby firmy, jak również prowadzenie obsługi korespondencji przychodzącej. W zakres tej obsługi może wchodzić zdecydowanie więcej usług. Kwestia ta jest zależna od konkretnej firmy, która świadczy usługi biura wirtualnego oraz indywidualnych oczekiwań jej klientów. Może dotyczyć także tłumaczenia dokumentów lub odbieranie telefonów i przekierowywanie rozmów telefonicznych.

Niemieckie wirtualne biuro – co jeszcze warto wiedzieć?

Oprócz powyżej świadczonych usług, biuro wirtualne może rzeczywiście wynajmować własne biuro dla celów firm, którym udostępnia adres do rejestracji. Przedsiębiorcy mogą tam pracować, przyjmować petentów, kontrahentów, przechowywać dokumenty, jak również korzystać z zasobów biura.

W Niemczech można znaleźć szeroki wybór tego typu biur wirtualnych, które spełniają szereg kryteriów, jakimi firmy kierują się podczas wyboru. Większość z biur wirtualnych swoją ofertę kieruje do nowo rejestrowanych podmiotów w Niemczech. Biura wirtualne są jednak również odpowiedzią na oczekiwania firm już istniejących, które szukają nowej siedziby.

Z niemieckich biur wirtualnych mogą korzystać również polskie firmy szukające biur, magazynów, powierzchni handlowych oraz mieszkań. Niemieckie firmy świadczące usługi biur wirtualnych są posiadają bowiem mocno rozbudowaną ofertę.

Biura wirtualne w Niemczech – zalety

Do szczególnych zalet skorzystania z biura wirtualnego w Niemczech jest fakt oszczędności dla polskich przedsiębiorców, którzy w tym wypadku nie muszą wynajmować własnego biura, siedziby, a skorzystać z niższych cen niemieckich usługodawców.

Wirtualne biuro w Niemczech

Obok korzyści finansowych najważniejszą jest też fakt, że w tym wypadku niekonieczne jest posiadanie meldunku w Niemczech. Firmy w ten sposób mogą więc działać, oszczędzają niemałe pieniądze na wynajmie lokalu, ale też mieszkania. Co więcej, biura wirtualne mogą zajmować się także obsługą księgowości, z którą nowo powstałe podmioty zwłaszcza polskie lub zagraniczne mogą mieć problem z uwagi na brak znajomości niemieckiego prawa czy języka.

Do zalet tego rozwiązania należy obok obniżenia kosztów działalności, warto zaliczyć także oszczędność czasu oraz wizerunek. Większość biur wirtualnych ma swoje siedziby w prestiżowych lokalizacjach, co przekłada się także na taką samą lokalizację siedziby dla nowo powstałych podmiotów. Jeśli weźmiemy pod uwagę kolejny fakt reklamy, okazuje się, że nie ma dla polskich przedsiębiorców lepszego rozwiązania niż skorzystanie z prestiżowego adresu i renomy danej marki biura wirtualnego.

Biuro wirtualne to doskonałe rozwiązanie dla firm jednoosobowych, które nie muszą zatrudniać pracowników lub posiadają pracowników mobilnych. Decydując się na skorzystanie z usług biura wirtualnego, oszczędzimy, będziemy mieli więcej czasu na biznesowe kwestie i pracę, ponieważ wieloma kwestiami zajmie się biuro, któremu to powierzymy szereg obciążających nas obowiązków.

Konto firmowe w Niemczech

0
Konto firmowe w Niemczech

Osoby posiadające Gewerbe w Niemczech freelancerzy oraz osoby, które prowadzą inną działalność gospodarczą, mają problem dotyczący wyboru banku, w którym muszą założyć swój rachunek bankowy. Osoby te najbardziej martwią się kosztami. Niepotrzebnie, ponieważ na niemieckim rynku dostępnych jest szereg atrakcyjnych produktów bankowych.

Opłaty w ramach kont dla firm w Niemczech

Na niemieckim rynku można znaleźć wiele ofert, gdzie za prowadzenie rachunku firma nie musi ponosić regularnie opłat. Najważniejsze to porównanie produktów bankowych i wybranie najkorzystniejszej z możliwości. Obok ofert niemieckich darmowych konta bankowych zarezerwowanych dla osób prywatnych w Niemczech znajdziemy szeroki wybór alternatywnych rozwiązań dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które nie chcą ponosić wysokich, jak również regularnych kosztów w związku z rachunkiem bankowym.

Darmowe konto dla firm w Niemczech

Aby znaleźć najlepsze, a nawet darmowe konto bankowe w Niemczech należy skorzystać ze specjalnie przygotowanych porównywarek niemieckich kont firmowych. Szczególnie polecanym wyborem jest oferta banku N26. Mamy tutaj możliwość korzystania z biznesowego konta bez miesięcznej opłaty za prowadzenie. Bank ten oferuje klientom w ramach założenia konta firmowego również darmową kartę Mastercard oraz bezpłatną wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów.

Aby zapoznać się jednak z kolejnymi atrakcyjnymi ofertami banków w zakresie konta firmowego, należy skorzystać z wyszukiwarki. W wyszukiwarce konieczne jest wpisanie średnich miesięcznych dochodów na koncie, średniego salda oraz innych informacji. Te dotyczą kart płatniczych, chęci skorzystania z oferty banku tylko z oddziałami.

Konto firmowe w Niemczech

Korzystając z wyszukiwarki, będziemy poproszeni także o podanie formy prowadzonej działalności. Tu możemy wybrać Einzelunternehmer, jeśli prowadzimy Gewerbe lub Freiberufler, gdy wykonujemy wolny zawód jako freelancer. Wyszukiwarka po wybraniu konkretnego banku, przekieruje nas na stronę banku, gdzie dowiemy się znacznie więcej na temat danej oferty konta firmowego w Niemczech.

Zalety konta bankowego w Niemczech

Z uwagi na fakt, że Niemcy są niemalże gospodarczym centrum Europy, również w sektorze finansowym mamy zagwarantowane tutaj najlepsze warunki. Rozwój tego państwa widać również na przykładzie atrakcyjnych ofert banków, które zapewniają klientom produkty doskonałe pod kątem ich wysokich oczekiwań. Najbardziej popularnymi kontami bankowym są oczywiście bezpłatne konta online z całodobową obsługą, bezpłatnymi kartami oraz bezpłatnymi wypłatami z bankomatów.

Nawet jeśli chodzi o konta bankowe prowadzone w euro widać, że Niemcy świetnie radzą sobie, bo w tym wypadku inne waluty przeliczają po bardzo konkurencyjnych cenach, co dla klientów banków jest oczywiście najbardziej atrakcyjnym argumentem przemawiającym za tym, aby założyć firmowe konto bankowe w Niemczech. Aby jednak znaleźć ten najlepszy produkt bankowy, należy dokładnie zapoznać się z ofertami przygotowanymi w specjalnych rankingach.

Własna firma w Niemczech

0
Własna firma w Niemczech

Aby rzeczywiście firma w Niemczech stała się naszym sukcesem, a przede wszystkim przynosiła zyski, potrzebujemy właściwej analizy rynku, a dokładnie też konkurencji. Bazujemy na własnych umiejętnościach, dlatego istotne będzie przygotowanie solidnego biznesplanu, który brany jest pod uwagę podczas rejestracji firmy. Biznesplan jest skuteczny również w ramach wyeliminowania słabych punktów czy błędów na etapie, gdy nie przyniosą one jeszcze firmie strat, nie wpłyną w sposób negatywny na jej działalność.

Pierwsze koszty założenia firmy w Niemczech

Już na wstępie naszych działań zmierzających do założenia firmy w Niemczech musimy posiadać określoną kwotę, która umożliwi nam dokonać opłat związanych z rejestracją, wynajęciem lokalu czy też skorzystaniem z usług księgowych.

Czy proces rejestracji firmy w Niemczech jest prosty?

Z całą pewnością proces ten wymaga znajomości języka niemieckiego, dlatego jeśli tylko mamy z tym problem, warto skorzystać z usług firm doradczych w tym również doradców podatkowych. Przejście wszelkich formalności urzędowych bez znajomości języka niemieckiego może okazać się wielką trudnością. O sposobach rejestrowania firm w Niemczech przeczytamy na wielu stronach internetowych. Na szczególną uwagę zasługuje portal www.gruenden-in-berlin.de. Do pierwszych decyzji, jakie należy podjąć należy decyzja o wyborze prawnej formy przedsiębiorstwa. Ma to ścisły związek również z kosztami zakładania firmy, odpowiedzialnością majątkową oraz procedurami i formalnościami, jakie jesteśmy zmuszeni dopełnić.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Podobnie jak w naszym kraju najprostszą formą działalności jest firma jednoosobowa (Einzelunternehmen, selbstständige Erwerbstätigkeit), czyli samodzielna działalność gospodarcza. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że założenie jednoosobowej firmy nie wymaga posiadania kapitału początkowego, prowadzenia pełnej księgowości, jak również charakteryzuje się minimum formalności, jakie należy dopełnić.

Jednoosobowa firma w Niemczech nie musi być wpisana do rejestru handlowego. Koniecznie jednak w tym wypadku musi zostać wpisana do rejestru gmin lub dzielnic, dokładnie w urzędzie do spraw gospodarki (Gewerbeamt). Wpis wymaga przedstawienia paszportu oraz posiadania rachunku bankowego. Niekiedy przedsiębiorcy proszeni są o przedstawienie biznesplanu czy umowy o wynajmie lokalu.

W ramach niektórych branż koniecznie potrzebne jest specjalne pozwolenie lub koncesja, a osoba zakładająca firmę może zostać poproszona o udokumentowanie swojego doświadczenia zawodowego. Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą w Niemczech poniesiemy koszty wahające się w granicach 15-30 euro.

Przedstawicielstwo

Przedstawicielstwo zwane w Niemczech również biurem przedstawicielskim (Betriebsstätte, unselbständige Zweigstelle) to dość popularna forma działalności na tym terytorium. Jest to inaczej filia polskiego przedsiębiorstwa działająca w Niemczech. Jedynym wymogiem w ramach decyzjo o tej formie działalności jest jest obowiązek zarejestrowania się w urzędzie (Gewerbeamt).

Spółki osobowe

W przypadku spółek osobowych w Niemczech mamy podobnie jak w Polsce więcej formalności i wymogów. Założenie spółki niesie ze sobą jednocześnie zdecydowanie większe nakłady finansowe niż założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Możemy zdecydować się na założenie spółki spośród 5 rodzajów, a mianowicie spółkę cywilną, komandytową, akcyjną, jawną lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Biorąc pod uwagę spółki osobowe, czyli cywilną, komandytową lub jawną, pamiętajmy, że różnią się one odpowiedzialnością wspólników, jak również wysokością wkładu własnego. Spółka cywilna jest dobrym rozwiązaniem dla osób nieprowadzących samodzielnie działalności gospodarczej. Spółka taka nie ma własnej osobowości prawnej i nie ulega rozwiązaniu w razie śmierci jednego ze wspólników. W Niemczech spółka ta nosi nazwę Gesellschaft bürgerlichen Recht w skrócie GbR.

Spółka komandytowa (Komannditgesellschaft, w skrócie KG) wymaga podziału wspólników na dwie grupy komplementariuszy i komandytariuszy. Komplementariusze odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim swoim majątkiem. Odpowiedzialność komandytariuszy ograniczona jest natomiast do wysokości wkładu własnego, jaki został przez nich wniesiony. Spółka komandytowa w Niemczech wymaga wpisu do rejestru handlowego prowadzonego w Sądzie Rejestrowym (Amtsgericht).

Własna firma w Niemczech

Spółka jawna podobnie jak komandytowa wymaga wpisania do rejestru handlowego. W jej przypadku może zostać założona przez wspólników, z których jeden prowadzi własną działalność gospodarczą. Spółka jawna w Niemczech zwana jest offene Handelsgesellschaft w skrócie OHG i nie wymaga wniesienia kapitały minimalnego. Należy pamiętać, że za zobowiązania spółki jawnej wspólnicy odpowiadają całym majątkiem osobistym.

Spółki kapitałowe

Rejestracja spółki kapitałowej w Niemczech wymaga wniesienia kapitału zakładowego. W przypadku spółek z o.o. jest to minimalna kwota 25 tysiecy euro. Spółki kapitałowe, a dokładnie akcyjna i z ograniczoną odpowiedzialnością mają własną osobowość prawną i majątek.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to w Niemczech Gesellschaft mit beschränkter Haftung, w skrócie: GmbH, spółka akcyjna natomiast to Aktiengesellschaft, w skrócie AG.

Niemiecki rejestr spółek

0
Niemiecki rejestr spółek

Rejestr handlowy w Niemczech to katalog publiczny, który służy do ewidencji podmiotów gospodarczych. Rejestr ten informuje o stosunkach gospodarczych podmiotów gospodarczych oraz przedsiębiorców. Rejestr prowadzony jest przez sąd rejonowy (Amtsgebricht). Jego celem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego.

KRS w Niemczech

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że ewidencja jest pod kątem formalnym jawna i dlatego każda zainteresowana osoba ma możliwość wglądu do umieszczanych tam informacji o podmiotach gospodarczych. Warto wiedzieć, że wpisy w rejestrze korzystają z ochrony zaufania, a dokładnie z domniemania prawdziwości wpisu w rejestrze. W razie niezgodności wpisu ze stanem faktyczny, konsekwencją obarczone są podmioty gospodarcze lub przedsiębiorca odpowiedzialny za dokonanie takiego wpisu. Z powyższych kwestii wynika fakt, że niemiecki rejestr handlowy pełni kilka ważnych funkcji, a przede wszystkim kontrolną, ochronną oraz dowodową.

Rejestr w Niemczech

Od 2007 roku rejestr handlowy w Niemczech prowadzony jest w formie elektronicznej. Jego regulacje należą do zakresu działań sądownictwa nieprocesowego. Niemiecki rejestr handlowy obsługują dokładnie 2 wydziały: A – dotyczący kupców rejestrowych oraz spółek osobowych, jednostek gospodarczych posiadających zdolność prawną. B – przeznaczony jest dla spółek kapitałowych, czyli GmbH oraz AG.

O wpisie do rejestru handlowego słów kilka

Należy zauważyć, że wpis do rejestru nie jest czynnością prawną, a obejmuje zarówno nowy wpis, zmianę, jak i wykreślenie podmiotu gospodarczego z rejestru. Wpis do rejestru jest prawno- procesowym oświadczeniem przed sądem, którego dokonuje się na wniosek.

Niemiecki rejestr spółek

Warto pamiętać, że w ramach niedopełnienia obowiązku zgłoszenia o wpis do rejestru przedsiębiorca, podmiot gospodarczy zostaje obciążony karą pieniężną w wysokości 5000 euro. Wpis może mieć charakter konstytutywny lub deklaratoryjny. W pierwszym wypadku chodzi o wpis tworzący stan prawny, w drugim natomiast o o potwierdzenie istniejącego już stanu prawnego.

Rejestr handlowy w Niemczech – jakie informacje się podaje?

Jeśli z przedmiotu lub zakresu działalności gospodarczej danego podmiotu wynika, że musi zostać on wpisany do rejestru handlowego, wpis jest koniecznością. W przeciwnym razie przedsiębiorca zostaje obciążony wysoką karą pieniężną. Wyjątek od tej zasady stanowią mali przedsiębiorcy. Ci rzeczywiście prowadzą działalność gospodarczą, lecz nie podlegają regulacjom, które dotyczą pozostałych przedsiębiorców.

Rejestr handlowy obejmuje najważniejsze informacje, a dokładnie należy podać we wpisie: nazwę firmy przedsiębiorcy, adres siedziby firmy, adresy oddziałów oraz filii firmy, jak również przedmiot wykonywanej działalności. We wpisie należy uwzględnić także osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, formę prawną przedsiębiorcy, dane komandytariuszy, informację o wysokości kapitału zakładowego, a także kapitały założycielskiego.

Spółka UG w Niemczech

0

Spółka UG w Niemczech jest szczególną formą spółki GmbH – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka UG (Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt), czyli niemiecka spółka przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością funkcjonuje na rynku od 2008 roku. Do jej utworzenia, jak również funkcjonowania stosuje się regulacje niemieckiej ustawy o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Sprawdźmy, czym różnią się te spółki od siebie.

Założenie spółki UG w Niemczech

Z uwagi na mniejszy minimalny wkład kapitałowy spółka UG jest zdecydowanie łatwiejsza w założeniu niż spółka GmbH. W przypadku spółek UG kapitał zakładowy może wynosić jedynie 1 euro. Przy okazji warto przypomnieć, że dla spółek GmbH kwota ta wynosi co najmniej 25 tysięcy euro.

Spółka UG w Niemczech

Istotą różnicą jest również fakt, że zamiast dopisku GmbH w ramach spółki UG musi znaleźć się dopisek „Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)” lub „UG (haftungsbeschränkt)”.

Spółka UG w Niemczech – co jeszcze warto wiedzieć?

Na szczególną uwagę zasługuje sprawa utworzenia rezerwy w wysokości minimum 25% rocznej nadwyżki, która wynika z bilansu końcowego. W przypadku spółek GmbH nie ma takich wymogów. Jeśli w spółce UG rezerwy wraz z kapitałem zakładowym wyniosą 25 tysięcy euro, spółka przekształci się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Może wówczas korzystać z dopisku GmbH. Co więcej, w takiej sytuacji spółka otrzymuje możliwość wykorzystania swoich nadwyżek w dowolnym celu.

Spółka UG – jakie dokumenty?

Każde zgłoszenie spółki UG do rejestru handlowego musi zawierać konkretne dokumenty. Są nimi:

 • umowa spółki wraz z odpisami pełnomocnictw poświadczonymi notarialnie, jeśli zawarta ona została przez pełnomocników
 • dokument, który będzie poświadczał legitymację członków zarządu, jeśli nie zostali ci członkowie powołani w umowie spółki
 • sposób reprezentacji spółki
 • wzoru podpisów
 • podpisana lista wspólników zawierająca nazwiska, imiona, daty urodzin, miejsca zamieszkania, jak również kwoty objęte udziałami
 • oświadczenie, że członkowie zarządu mają możliwość swobodnego dysponowania kwotą zakładowego kapitału
 • adres krajowy siedziby spółki

O przekształceniach spółek UG raz jeszcze

Ułatwienia związane z minimalną wysokością kapitału zakładowego są rzeczywiście w przypadku spółek UG doskonałym atutem dla przedsiębiorców. Niemniej jednak należy w tym wypadku liczyć się z dodatkowymi obowiązkami i ograniczeniami. Konieczna jest w tym wypadku wpłata całej kwoty kapitału przed rejestracją.

Co więcej, w ramach spółek UG istnieje zakaz pokrycia kapitału wkładami rzeczowymi, co ma miejsce również w przypadku chęci podwyższenia wysokości kapitału zakładowego. Warto pamiętać, że ustawa nie przewiduje możliwości utworzenia spółki UG w ramach obniżenia wysokości kapitału zakładowego tradycyjnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością GmbH, czyli poniżej kwoty 25 tysięcy euro.

Zakładanie spółki cywilnej GbR w Niemczech krok po kroku

0
Zakładanie spółki cywilnej GbR w Niemczech krok po kroku

Jedną z cieszących się największym zainteresowaniem spółek zakładanych w Niemczech i będących jednocześnie pierwszym solidnym krokiem na drodze do prowadzenia własnego interesu, jest założenie spółki GbR. Jak w każdej podobnej sytuacji, również tutaj musimy zadbać przede wszystkim o bezpieczeństwo ze strony prawnej, ale również o działanie zgodnie z planem czy dokładne przemyślenie wszystkich warunków oraz naszych możliwości.

Jakie warunki należy spełniać

Aby założyć własną spółkę cywilną, konieczne jest spełnianie określonych oczekiwań oraz warunków prawnych. Przede wszystkim musimy znać oraz posiadać listę przynajmniej kilku przedsiębiorców, którzy wspólnymi siłami pragną osiągnąć ten sam cel lub chcą poprowadzić wspólnie biznes. W tym przypadku nie może być prowadzona żadna działalność handlowa, która wymaga założenia spółki jawnej, tak zwanej OHG. Co ważne, jeśli założona spółka popadnie w tarapaty finansowe, każdy współpracownik jednakowo za nie odpowiada oraz poświadcza również własnym, całkowicie prywatnym majątkiem. Tak więc błędy naszych wspólników mogą okazać się naszymi błędami, często kosztownymi, trzeba więc uważać, z kim wchodzimy w interesy.

Kluczowe zagadnienia

W pierwszej kolejności należy zastanowić się dokładnie oraz określić, co będzie leżało u filaru zakładanej spółki. Przyszli wspólnicy muszą więc jasno określić cel prowadzonego przedsiębiorstwa, kto dokładnie będzie się składał na listę wspólników oraz kto będzie kierował firmą, a także w jaki sposób będą podejmowane decyzje w spółce. Konieczne jest również ustaleni wewnątrzfirmowego podziału zarówno strat, jak i zysków. To również czas na wyjaśnienie sobie wszystkich spornych kwestii.

Zakładanie spółki cywilnej GbR w Niemczech krok po kroku

Umowa spółki

Kiedy wszystkie kwestie zostaną objaśnione, następnym punktem powinno być spisanie umowy między wspólnikami, chociaż nie jest to wymagane prawnie. Dla bezpieczeństwa jednak warto to zrobić – co mamy na piśmie, zawsze jest pewniejsze w razie czyichkolwiek wątpliwości. Warto pamiętać, że nazwa spółki powinna zawierać imiona oraz nazwiska wszystkich wspólników, co można ograniczyć i skrócić do samych nazwisk, jeśli tak brzmiąca nazwa byłaby zdecydowanie za długa. Raczej nie ma co liczyć na wymyślanie nazw własnych takiej firmy.

Skorzystajcie z doradcy

Chociaż nie jest to wymagane ani konieczne, zaleca się podczas spisywania umowy skorzystać z pomocy doradcy prawnego. Dzięki temu unikniecie jakichkolwiek niejasności czy błędnie lub niejasno określonych reguł. Po ustaleniu wszystkich szczegółów umowa powinna zostać podpisana przez wszystkich wspólników. Od tej chwili założona spółka cywilna zaczyna żyć własnym życiem.

Zarejestrowanie w urzędzie

Każda założona firma musi zostać jeszcze zgłoszona do urzędu do spraw działalności gospodarczej. Działalność można rozpocząć w zasadzie natychmiast, ponieważ nie jest wymagane podejmowanie jakichkolwiek innych kroków. Trzeba pamiętać jedynie o składaniu deklaracji VAT w odpowiedniej chwili, konieczności prowadzenia księgowości, a także prowadzenia sprawozdań finansowych.

avoria.com.pl - praca dla opiekunek osób starszych w Niemczech

ZOBACZ TEŻ