Biznes w Niemczech

0
Biznes w Niemczech

Jeśli tylko dysponujesz interesującym pomysłem na biznes, najlepiej wykorzystaj go natychmiast, aby nikt cię nie wyprzedził. Biznes w Niemczech to rzeczywiście szalenie intratny pomysł na to, aby zarabiać prawdziwe pieniądze.

Oczywiście w tym wypadku potrzebować będziesz szereg cennych wskazówek, ale też profesjonalnej pomocy ze strony profesjonalnego biura doradczego zapewniającego obsługę prawną, księgową czy notarialną. W Niemczech każdego roku pojawiają się na rynku nowe firmy z polskimi korzeniami. Jeśli tylko należysz do grona osób przedsiębiorczych, z całą pewnością poradzisz sobie w nowych realiach. Początki podobnie jak w Polsce mogą wydać ci się trudne, ale z czasem odnajdziesz się w nowym systemie i będziesz czuł się, jak ryba w wodzie. Zanim podejmiesz decyzję o działalności gospodarczej w Niemczech, koniecznie będziesz musiał rozważyć jej formę prawną.

Możesz zdecydować się na jednoosobową działalność gospodarczą, którą z czasem przekształcisz w spółkę. Na starcie w takiej sytuacji nie będziesz musiał posiadać wkładów pieniężnych, a z czasem, gdy przekształcisz swoją firmę w spółkę, możesz zatrudniać pracowników.

Firma w Niemczech – jakie kroki?

Po pierwsze musisz znaleźć odpowiedni lokal. Będzie on lokalem, w którym będziesz świadczyć swoje usługi, a jednocześnie siedzibą i adresem, pod którym zarejestrujesz firmę. Lokal z całą pewnością znajdziesz dzięki ofertom zamieszczanym w internecie oraz gazetach lokalnych. Jeśli charakter usług, jakie będziesz wykonywał, nie będą wymagały posiadania lokalu, możesz zdecydować się na wybór biura wirtualnego, które użycza adresu do rejestracji firmy, ale też zapewnia kompleksową pomoc w ramach założenia firmy, jak i jej prowadzenia. Możesz skorzystać z obsługi księgowości, obsługi korespondencji, rozmów telefonicznych oraz wielu innych. Oferty biur wirtualnych na terenie Niemiec najlepiej dokładnie przejrzeć i porównać, zanim podejmiesz tę ostateczną decyzję.

Jeśli zdecydujesz się jednak na zakup lub wynajęcie mieszkania, twoim drugim krokiem będzie meldunek. Będziesz musiał udać się do właściwego urzędu meldunkowego lub gminy. Masz na to czas 7 dni od momentu przyjazdu. Po upływie 3 miesięcy pobytu musisz złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do swobodnego przesiedlania się (Freizügigkeitsbescheinigung). W tym celu musisz posiadać paszport lub dowód osobisty. Jeżeli wcześniej zarejestrowałeś już działalność gospodarczą, pamiętaj, że do zgłoszenia pobytu będziesz musiał dołączyć zaświadczenie z urzędu do spraw działalności gospodarczej, które będzie dowodem uzasadnienia przesiedlenia.

Biznes w Niemczech

Trzecim krokiem będzie zarejestrowanie działalności. Jeśli już spełnisz obowiązek zameldowania w Niemczech, znajdziesz lokum dla firmy, mieszkanie, będziesz zobowiązany do wizyty w urzędzie do spraw działalności gospodarczej. Działalność gospodarczą zgłasza się osobiście, online lub drogą pocztową. Drogę elektroniczną będziesz mógł wybrać wyłącznie wtedy, gdy będziesz dysponował podpisem elektronicznym. Jeśli wykonujesz usługi, które są zbliżone do rzemiosła, zobowiązany jesteś do kolejnego kroku, czyli do wizyty w izbie rzemieślniczej. Tam zgłosić musisz swoją działalność. Może okazać się, że wykonujesz działalność, która będzie wymagała koncesji lub specjalnego zezwolenia. Ma to miejsce w przypadku na przykład usług gastronomicznych czy transportowych. Pamiętaj, że jeśli wykonujesz wolny zawód, nie musisz rejestrować działalności w urzędzie do spraw działalności gospodarczej. Wolnymi zawodami w Niemczech są: lekarze, notariusze, tłumacze, architekci, artyści oraz pisarze, jak również zawody związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub leśnego.

Urząd do spraw działalności gospodarczej zawiadomi następnie resztę urzędów, które koniecznie muszą zostać zawiadomione o powstaniu nowej firmy. Powiadomi więc: urząd skarbowy, urząd statystyczny kraju związkowego, izbę rzemieślniczą lub izbę przemysłowo-handlową.

Kolejno będziesz zobowiązany do wypełnienia formularza, który otrzymasz z urzędu skarbowego. To kwestionariusz, w którym musisz uwzględnić swoje dane osobowe oraz dane dotyczące firmy. Są to między innymi: data rejestracji firmy, przewidywany obrót oraz zysk w pierwszych 12 miesiącach, w których będziesz prowadził działalność gospodarczą.

W urzędzie skarbowym otrzymasz numer płatnika podatku dochodowego. Możesz wystąpić również o numer płatnika podatku niemieckiego VAT. Pamiętaj, że jeśli będziesz prowadził małą firmę, której roczny obrót nie przekroczy 17,5 tysiąca euro, będziesz zwolniony z naliczania podatku VAT.

Z Urzędu Statystycznego Kraju Związkowego otrzymasz kolejno numer statystyczny.

Twoja firma zostanie wpisana do właściwej izby rzemieślniczej lub przemysłowo-handlowej. W związku z wpisem zobowiązany będziesz do uiszczania składek. Wyłącznie małe firmy są z tego obowiązku zwalniane, ponieważ ich roczny zysk nie przekracza 5,2 tysiąca euro.

Kilka słów o ubezpieczeniach

Pamiętaj, że jesteś zwolniony z obowiązku ubezpieczenia rentowo-emerytalnego wyłącznie wtedy, gdy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą. Musisz jednak posiadać obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, które możesz opłacać w ramach publicznych świadczeń lub skorzystać z prywatnych ubezpieczalni. Na szczególną uwagę zasługuje jednak fakt, że jeśli nie zdecydujesz się na dobrowolne ubezpieczenie emerytalne, po powrocie do kraju, nie będziesz miał uwzględnionych lat pracy, gdy prowadziłeś firmę w Niemczech.

Firma w Niemczech – pomoc

Jak widzisz niektóre z przepisów są zawiłe, niektórych możesz po prostu nie zrozumieć, ponieważ nie jesteś prawnikiem. Właśnie z tego powodu młodym przedsiębiorcom zaleca się na starcie skorzystanie z usług profesjonalnych biur doradczych, którzy pomagają na każdym etapie planowania, rejestracji, jak i prowadzenia działalności gospodarczej. To firmy, które zapewniają pomoc profesjonalne usługi w tym również dokonują rozliczeń podatkowych.

Jak wybrać formę działalności gospodarczej?

Jedną z pierwszych decyzji, jaką będziesz zmuszony podjąć jest decyzja o jej formie prawnej. Warto dobrze przeanalizować tę kwestię lub poradzić się specjalistów, którzy ocenią twoją sytuację, jak i możliwości na starcie. Pamiętaj, że decydując się na spółkę, będziesz musiał liczyć się z koniecznością posiadania kapitału początkowego, jak i wspólników. Zdecydowanie najczęściej Polacy decydują się na jednoosobową działalność Gewerbe, którą z czasem przekształcają w spółkę. Poniżej znajdziesz najpopularniejsze formy działalności gospodarczej, na które możesz się zdecydować wraz z opisem najważniejszych kwestii, o których koniecznie musisz wiedzieć.

Spółka cywilna

Spółka cywilna charakteryzuje się minimum formalności, jak i kosztów. Tu jednak mamy do czynienia z dużym zakresem odpowiedzialności. Pamiętaj, że w przypadku spółki cywilnej każdy ze wspólników solidarnie odpowiada własnym majątkiem za całość zobowiązań. Zaletami spółki cywilnej z całą pewnością są: bezpłatna rejestracja i zgłoszenia, dowolność w wyborze formy rozliczenia podatku dochodowego, wkład w postaci kapitału, pracy i umiejętności. Co więcej, spółka cywilna nie jest podatnikiem.

Spółka jawna

Za szczególną zaletę spółki jawnej z całą pewnością można uznać niewielki koszt i łatwość w założeniu firmy. Niestety tu również mamy do czynienia z dużym zakresem odpowiedzialności. Do zalet należy zaliczyć także: podmiotowość spółki, prosty sposób rejestracji spółki, dużą swobodę w kształtowaniu postanowień umowy.

Spółka partnerska

Ten rodzaj spółki dotyczy osób wykonujących wolne zawody. Spółkę zakładają ci, którzy je wykonują, a jednocześnie w ramach tej formy działalności gospodarczej nie odpowiadają za błędy w sztuce innych partnerów. Koszty założenia spółki partnerskiej nie należą do wysokich. Jeśli chodzi o konieczność prowadzenia pełnej księgowości, to rzeczywiście można uznać, że w ramach tej spółki niesie ten fakt ze sobą dodatkowe koszty.

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa jest szansą dla osób, które planują biznes, ale nie dysponują odpowiednimi funduszami. Uczestnicy spółki – komandytariusze odpowiadają za zobowiązania spółki jedynie do wysokości wkładu. Ciężar pełnej odpowiedzialności spoczywa na komplementariusza, którzy decydują o bieżących sprawach firmy.

Spółka komandytowo-akcyjna

W przypadku tej spółki istnieje doskonała możliwość pozyskania finansowania poprzez emisję akcji. W jej przypadku można więc posiadać pomysł na biznes, ale niekonieczny jest własny kapitał.

Biznes w Niemczech – podsumowanie

Aby podjąć powyższą decyzję o formie działalności gospodarczej, rzeczywiście warto wziąć pod uwagę szereg kwestii. Nie można skupiać się wyłącznie na bieżącej sytuacji, ale wybiec w nieco dalszą przyszłość. Jeśli nie mamy przy swoim boku odpowiednich osób, które mogłyby stać się naszymi zaufanymi wspólnikami, o wiele bezpieczniejsze będzie wybranie jednoosobowej działalności gospodarczej, która nie wymaga też posiadania wkładu początkowego.

Na szczególną uwagę zasługują na rynku niemieckim usługi doradcze, dzięki którym dowiemy się, co dokładnie w ramach naszej obecnej sytuacji będzie najkorzystniejsze. Firmom tym warto zlecić także obsługę prawną, ponieważ na starcie firmy w Niemczech można rzeczywiście pogubić się w gąszczu zawiłych przepisów. Aby mieć 100% pewność, że firma będzie rozwijała się prężnie i będzie to odpowiedni jej profil, warto śledzić rynek niemiecki na bieżąco, nawet jeśli decyzja o firmie jest jeszcze nieco odległa w czasie.

Niemcy to kraj o jednej z najsilniejszych gospodarek. Nie da się ukryć, że to właśnie w tym państwie od 2011 roku została otwarta furtka na zakładanie firm przez zagranicznych przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej. Ten fakt zasługuje na wykorzystanie, dlatego każdy z biznesów w twojej głowie, pomysłów jest warty przeanalizowania pod kątem założenia działalności w Niemczech. Korzyści finansowe są w przypadku realiów niemieckich pewne. Wymagają jednak czasu, cierpliwości oraz odpowiedniego profesjonalnego podejścia do sprawy założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Jednoosobowa firma w Niemczech

0
Jednoosobowa firma w Niemczech

Obecnie wielu Polaków decyduje się na otwarcie firmy w Niemczech. Nie chodzi tu tylko o firmę zarejestrowaną w Polsce, ale nową firmę z niemieckim numerem podatkowym, adresem niemieckim i niemiecką stroną internetową. Dlaczego? Ponieważ w takim wypadku firma staje się dla niemieckich kontbrahentów o wiele bardziej wiarygodna.

W tym miejscu pojawiają się kolejne pytania dotyczące formy prawnej działalności gospodarczej, ale też kosztów, procedury rejestracji, prowadzenia firmy w państwie, którego przepisy są nam przecież zupełnie nieznane choć podobne do tych, z którymi mamy do czynienia w naszych polskich realiach. Warto pamiętać jednak i mieć świadomość, że jako nowy przedsiębiorca na rynku niemieckim zostaniemy przychylnie przyjęci, co więcej czekać na nas tu będzie wiele atrakcyjnych ulg, dotacji, jak również korzystnych pożyczek.

Co należy zrobić w pierwszej kolejności, gdy w głowie pojawi się pomysł na firmę w Niemczech? Z pewnością warto w tym momencie od razu prześledzić rynek niemiecki i robić to regularnie, zanim podejmiemy tę ostateczną decyzję. Polacy najczęściej decydują się na starcie swoich planów co do zarabiania prawdziwych pieniędzy na działalność w formie jednoosobowej firmy. Sprawdźmy więc, z czym dokładnie w jej przypadku będziemy mieli do czynienia, na co należy zwrócić szczególną uwagę oraz jakie koszty będą nas czekać w ramach podjęcia decyzji o firmie w Niemczech.

Pierwszy krok – lokal w Niemczech

Aby mogło dojść do rejestracji firmy w Niemczech, potrzebne nam będzie zameldowanie na terenie tego państwa. Kolejno potrzebować będziemy siedziby, biura, gdzie będziemy pracować. W Niemczech istnieje możliwość założenia firmy na podstawie polskiego paszportu, ale w tym wypadku prędzej czy później czekać nas będzie kontrola lokalu. Z pierwszą należy liczyć się w przeciągu dwóch lat od założenia działalności gospodarczej. W ramach wystawienia pierwszego rachunku możemy być pewni, że niebawem zostaniemy skontrolowani. Właśnie z tego powodu od samego początku należy dbać o wiarygodność firmy, czyli jednocześnie też lokal, który będzie nadawał się na prowadzenie działalności gospodarczej o danym profilu, jaki zadeklarowaliśmy.

O ubezpieczeniu w Niemczech słów kilka

W Niemczech kwestia ubezpieczeń zupełnie inaczej wygląda niż w przypadku naszych polskich realiów. U nas obowiązkowa jest składka ZUS już od samego początku otwarcia firmy. Przepisy niemieckie mówią, że właściciel jednoosobowej firmy ma obowiązek posiadać przynajmniej ubezpieczenia zdrowotnego. Może to być więc ubezpieczenie opłacane w Polsce, ale też ubezpieczenie w ramach świadczeń publicznych na terenie Niemiec. Co więcej, możemy zdecydować się w Niemczech na ubezpieczania prywatne.

Jeśli chodzi o wysokość składki ubezpieczenia, to jest ona u naszych zachodnich sąsiadów uzależniona od wieku osoby ubezpieczającej się, jak również od stanu jego zdrowia. Jeśli więc jest się młodym człowiekiem, u którego ryzyko poważnej choroby jest zdecydowanie niższe niż u osób starszych, wypada myśleć, że składka może być niewysoka. Jej wysokość jest jednak ustalana przez firmy ubezpieczeniowe, dlatego może być ona zupełnie różna w innych firmach.

O niemieckich podatkach najważniejsze kwestie

Koszt zarejestrowania firmy w Niemczech nie należy do wysokich. Polacy, którzy chcą otworzyć jednoosobową działalność na terenie Niemiec powinni wiedzieć, że najlepiej zlecić tę kwestię profesjonalistom, dzięki czemu unika się jakichkolwiek nieprawidłowości. Co więcej, zlecając rejestrację firmy profesjonalistom oszczędzamy czas, który możemy wykorzystać na planowanie biznesu. Wszelkie kwestie formalne warto zlecić specjalistom, którzy na bieżąco śledzą przepisy prawne i mogą dzięki temu podpowiedzieć najlepsze rozwiązanie.

Jednoosobowa firma w Niemczech

Rejestrację podatkową również warto zlecić specjalistom. Doradca podatkowy podpowie polskiemu przedsiębiorcy również to, jak należy wystawiać rachunki, jak działać, aby było to najkorzystniejsze dla naszej kieszeni, a jednocześnie działać zgodnie z prawem. Z doradcą podatkowym warto skonsultować kwestię rozliczenia podatkowego, czy ma ono być miesięczne czy kwartalne.

Co więcej, istotne jest też to, aby poradzić się doradcy w ramach prowadzenia księgowości. Ta może rzeczywiście sprawić polskiemu przedsiębiorcy niemało kłopotu, zwłaszcza jeśli będzie to konieczna pełna księgowość.

Jeśli chodzi o koszty takich usług, to będą one rzeczywiście inaczej kształtowały się w każdej z firm, dlatego warto przed podjęciem ostatecznej decyzji porównać oferty, aby wybrać tę najkorzystniejszą.

Jeśli nasza firma będzie miała niskie obroty, z całą pewnością unikniemy składania comiesięcznych deklaracji, a co za tym idzie, obniżymy koszty obsługi księgowej. Przy większych obrotach mamy fundusze na opłatę doradcy podatkowemu, którego rzeczywiście warto w takiej sytuacji mieć zawsze pod ręką.

Należy pamiętać, że po zakończeniu roku obrotowego, czyli jednocześnie kalendarzowego zobowiązani jesteśmy złożyć roczną deklarację podatkową wraz z bilansem firmy. Terminem jest 31 maja, który od roku 2018 jest wydłużony do 31 lipca. Jeśli jednak naszą firmę reprezentuje doradca podatkowy, mamy wówczas czas do końca roku, czyli do 31 grudnia. Nawet z uwagi na ten termin opłacalne jest zlecenie obsługi podatkowej doradcy.

W ramach rozliczenia podatkowego i kosztów, musimy pamiętać, że przy wyższych obrotach doradca podatkowy będzie miał więcej pracy, a jednocześnie też będzie miał do czynienia z większym stopniem trudności. Cena za taką usługę nie bez powodów jest wyższa.

Otwarcie firmy w Niemczech – ważna decyzja

Argumentów na zwlekanie z decyzją o otworzeniu firmy w Niemczech można mieć wiele. Można do tej kwestii podejść jednak zupełnie z innej strony. Należy w tym wypadku zdecydować się jak najszybciej na swój pomysł i poszukać odpowiedniego wsparcia w postaci profesjonalnie działającej firmy doradczej, która zapewnia jednocześnie obsługę podatkową, księgową oraz rejestruje działalność gospodarczą zagranicznych przedsiębiorców.

Decydując się na takie rozwiązanie minimalizujemy ryzyko jakichkolwiek nieprawidłowości, jak również potknięć, które mogłyby nas sporo kosztować. W tej kwestii jednak pozostaje zasada, aby korzystać wyłącznie z faktycznie niemieckiego doradcy podatkowego, który zna bieżące przepisy prawne. Jest też poza tym świetnym konsultantem, który wyjaśni wszelkie wątpliwości i odpowie na nurtujące nas pytania. Decydując się na którąś z takich firm na rynku niemieckim, należy kierować się jej doświadczeniem, opiniami innych klientów, jak i zapytać o przedstawienie stosownych certyfikatów oraz uprawnień.

Pomoc zagranicznym przedsiębiorcom w Niemczech

Podjęta decyzja o starcie na niemieckim rynku ze swoją firmą, z całą pewnością nie pójdzie na marne. Korzyści finansowe wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech są rzeczywiście bardzo szybko widoczne, ale też zdecydowanie szybciej jesteśmy je w stanie odczuć, niż ma to miejsce w naszych polskich realiach. Jednak na szczególną uwagę zasługuje tu, co warto podkreślać na każdym kroku profesjonalne wsparcie.

Na rynku niemieckim znajdziemy szeroki wybór profesjonalistów, a jednocześnie usługodawców, którzy gwarantują wsparcie już w momencie rozpoczęcia działalności na rynku niemieckim. Dzięki nim możemy liczyć na szybką optymalizację działań firmy i rozwój. Zapewniają oni bowiem szereg korzystnych usług jak na przykład: usługi księgowe, doradztwo biznesowe, wirtualne biuro, tłumaczenia w tym również przysięgłe, świadczenia zdrowotne, rachunki bankowe dla osób fizycznych oraz firm, ubezpieczenia, jak również pomoc w poszukiwaniach pracowników oraz kontrahentów.

O zaletach firmy w Niemczech

Warto zwrócić uwagę, że założenie firmy w Niemczech naprawdę nie jest trudne. Jeśli chodzi o zasady jej funkcjonowania, są zbliżone do realiów polskich, dlatego decyzja nie powinna odwlekana w nieskończoność. Na szczególną uwagę, jak można zauważyć, jest fakt elastycznego rozliczania się z urzędem skarbowym, ale też to, że w ramach ubezpieczeń można w Niemczech liczyć na naprawdę korzystne warunki.

Nie zapominajmy o swobodzie przedsiębiorczości, przepływie kapitału i osób, co wiąże się kolejno z korzyściami, z jakich warto skorzystać bez namysłu. Polacy mogą tu działać na zasadach samozatrudnienia, jak również wykonywać tzw. wolne zawody. Mogą też otwierać oddziały swoich polskich firm lub korzystać z szeregu atrakcyjnych form spółek, które niosą ze sobą korzyści, o jakich nie ma mowy w naszym kraju.

Najważniejsze to, aby pamiętać w świetle wszelkich korzyści, jakie niesie ze sobą otwarcie firmy w Niemczech o kontrolach niemieckich instytucji. Jeśli tylko wykryją one jakiekolwiek nieprawidłowości, mogą nałożyć karę, jak również przerwać prowadzenie działalności. Dlatego tak ważne jest od samego początku zadbać o optymalną wiarygodność. Musimy więc zastosować się do ściśle określonych kolejnych kroków rejestracji działalności gospodarczej, zadbania o odpowiedni lokal w zakresie deklarowanych świadczonych usług. Co więcej, nie możemy zapominać, że do spraw najistotniejszych należeć będzie prawidłowo prowadzona księgowość i podatki.

Pamiętaj, że w ramach podjęcia działalności gospodarczej w Niemczech możesz zdecydować się nie tylko na jednoosobową firmę. Możesz wybrać też:

 • spółkę cywilną Gesellschaft bürgerlichen Rechts – GbR
 • spółkę jawną Gesellschaft bürgerlichen Rechts – GbR
 • spółkę komandytową Kommanditgesellschaft – KG
 • spółkę komandytową z komplementariuszem będącym spółką z o.o. – GmbH & Co. KG
 • spółkę z o.o. z niskim kapitałem zakładowym Unternehmergesellschaft – UG
 • tradycyjną spółkę z o.o. Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH
 • spółkę akcyjną Aktiengesellschaft – AG
 • spółkę komandytowo – akcyjną Kommanditgesellschaft auf Aktien – KgaA
 • samodzielny oddział firmy w Niemczech Niederlassung/Betriebsstätte

Kwestię wyboru formy prawnej firmy warto przeanalizować z biurem doradczym. To usługi, jak zostało już wspomniane kompleksowe, a więc również te, które pomogą wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie również pod kątem wyboru rodzaju działalności gospodarczej w Niemczech.

Jak zarejestrować się do VAT w Niemczech?

0
Jak zarejestrować się do VAT w Niemczech?

Warto pamiętać, że dla polskich firm sprzedających towary do Niemiec lub świadczących usługi na rzecz niemieckich firm nie powstaje obowiązek rejestracji do VAT w Niemczech. Dostawa towarów jest rozliczana w tym wypadku jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Świadczenie usług natomiast rozliczane jest jako odwrotne obciążenie reverse charge. VAT jest podatkiem terytorialnym. Istnieją więc czynności, w ramach których miejscem opodatkowania będzie właśnie terytorium Niemiec.

Czynności opodatkowane na terenie Niemiec

W ramach powyższych czynności należy wymienić w pierwszej kolejności transport. Zasadą jest, że jest opodatkowywany zawsze w miejscu, gdzie się odbywa. Uwzględnia się w tym wypadku pokonane odległości. Co więcej, rozlicza się go proporcjonalnie do ogólnie pokonanej odległości, czyli całego przewozu. Kolejną branżą rozliczaną podatkiem VAT w Niemczech jest szeroko pojęta branża nieruchomości w tym również usługi budowlane. Należy wymienić w tym miejscu również sprzedaż wysyłkową na terytorium Niemiec powyżej rodznego limitu 100 tysięcy euro. Import towarów z odprawą celną na terenie Niemiec to kolejna opodatkowania czynność.

W powyższych przypadkach polska firma zobowiązana jest do rejestracji do VAT w Niemczech. Automatycznie zaczyna podlegać niemieckiej ustawie o VAT, a co za tym idzie, musi składać wstępne miesięczne lub kwartalne deklaracje podatkowe Umsatzsteuer-Voranmeldungen lub deklarację roczną Umsatzsteuererklärung.

Numery w celach podatkowych w Niemczech

W polskich realiach wygląda to tak, że firma otrzymuje wyłącznie numer NIP. Ten sam numer służy do celów podatkowych. W przypadku, gdy firma dokonuje wewnątrzunijnych transakcji, musi posługiwać się numerem zwany VAT-UE. Jest to numer NIP z przedrostkiem PL.

Na terytorium Niemiec posługiwać trzeba się dwoma różnymi numerami dla celów podatkowych. Pierwszym z nich jest Steuernummer (St.-Nr.). To numer do identyfikacji transakcji wewnątrzkrajowych – transakcji stricte niemieckich. Drugim numerem jest Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (Ust-IdNr.) służący podatnikom niemieckim do dokonywania wcześniej wspomnianych transakcji wewnątrzunijnych.

Steuernummer

Jeśli dokonujemy czynności, w ramach których uznani zostaniemy niemieckim podatnikiem VAT, musimy się zarejestrować we właściwym Urzędzie Skarbowym. Dla firm, które nie mają siedziby w Niemczech odpowiednie są 3 urzędy skarbowe Finanzamt: Urząd Skarbowy w Oranienburgu, Urząd Skarbowy w Cottbus oraz Urząd Skarbowy w Hameln.

Jak przebiega rejestracja do VAT w Niemczech?

Rejestracja do VAT w Niemczech w głównej mierze przebiega drogą elektroniczną. Należy pamiętać jednak, że przedsiębiorcy budowlani muszą wypełnić odpowiedni kwestionariusz oraz dostarczyć kopię wyciągu z rejestru KRS oraz certyfikat rezydencji. Pozostałe firmy muszą wysłać zgłoszenie na email danego urzędu skarbowego. W odpowiedzi firmy dostają odpowiednie dokumenty do przesłania.

Jak zarejestrować się do VAT w Niemczech?

Jeśli chodzi o czas trwania rejestracji do VAT w Niemczech, to jest on uzależniony od tego, jak szybko złożymy komplet dokumentów. Właśnie z tego powodu warto skorzystać z fachowej pomocy profesjonalistów, którzy pomogą dokonać rejestracji w relatywnie krótkim czasie. W ramach rejestracji do VAT w Niemczech należy liczyć się z czasem 4-6 tygodni trwania procedury.

O czym warto pamiętać w ramach rozliczeń podatkowych? Na pewno fakt, że rozliczenia podatkowe (deklaracje VAT) składa się w Niemczech wyłącznie w formie elektronicznej. W tym wypadku należy skorzystać ze specjalnej aplikacji ElsterFormular, do której trzeba się zarejestrować na stronie www.elster.de. Rejestracja na portalu jest darmowa.

USt-IdNr.

Jeśli będziemy chcieli dokonywać wewnątrzwspólnotowych transakcji, będziemy potrzebowali drugiego niemieckiego numeru VAT Ust-IdNr. Wniosek o nadanie tego numeru należy złożyć do Centralnego Federalnego Urzędu Podatkowego (Bundeszentralamt für Steuern). Wnioskować można również za pośrednictwem strony internetowej www.formulare-bfinv.de.

Czy samodzielna rejestracja do VAT w Niemczech jest prosta?

Rejestracja do VAT w Niemczech niestety wymaga znajomości języka niemieckiego. Nie każde bowiem informacje dostępne są w języku polskim, co sprawić może pewną trudność. Właśnie z tego powodu warto skorzystać z pomocy polskiego doradcy podatkowego, który specjalizuje się w sprawach polsko-niemieckich. W ten sposób z całą pewnością unikniemy niechcianych nieprawidłowości, a tym bardziej kosztów z popełnieniem istotnych błędów.

Koniecznie należy pamiętać, że czynności dokonane w Niemczech muszą współgrać z obowiązkami podatkowymi w Polsce. Na rynku znajdziemy szeroki wybór firm świadczących kompleksowe wsparcie podatkowe dla dla przedsiębiorców rejestrujących się do VAT w Niemczech. Pomoc specjalistów, prawników jest koniecznością, ponieważ błędy, jakie możemy popełnić w czasie procedury rejestracji mogą nas słono kosztować.

O samozatrudnianiu się polskich pracowników w Niemczech

0
O samozatrudnianiu się polskich pracowników w Niemczech

Jak można się naocznie przekonać, namawianie pracowników przez szefów do zakładania własnych działalności gospodarczych oraz praca niejako na własny rachunek, a więc wygodniej oraz taniej, nie jest jedynie domeną polskich pracodawców. Takie historie zdarzają się coraz częściej również u naszych zachodnich sąsiadów, u których pracuje wciąż pokaźna liczba naszych rodaków.

Część pracowników oczywiście podejmuje całkowicie świadome oraz samodzielne decyzje o założeniu własnej firmy, jednak jak pokazuje rzeczywistość – zwykle brutalna – nie zawsze jest to dobry pomysł.

Takich historii jest całą masa

Wzruszające historie o tym, jak nagle do młodych oraz niedoświadczonych ludzi uśmiecha się los i zsyła im na przykład pracę w charakterze kucharza w niewielkiej, prowadzonej przez rodzinę knajpce w jednej z części Niemiec, do wykonywania której nie jest potrzebna nawet znajomość języka choćby w stopniu komunikatywnym, a także dalszy ciąg tych historii, w których występuje tydzień pracy, nieduże i dzielone ze współlokatorem mieszkanie dla obniżenia kosztów niedaleko miejsca pracy, weekendy wolne.

Najczęściej w dalszej części takich historii następuje nagabywanie do zakładania własnych, jednoosobowych działalności gospodarczych oraz obietnica większych zarobków na rękę oraz mniejszą ilość formalności do wypełniania co miesiąc. Po przeliczeniu, wraz z domniemywanymi napiwkami, wychodzi znacznie więcej, niż w polskich realiach, dlatego decyzja zwykle nie jest długo „trawiona”.

Efekty zwykle są opłakane, gdyż w takich sytuacjach najczęściej zyskuje pracodawca, w zasadzie nielegalnie, a traci, zawsze i nieodmiennie, wykorzystany w ten sposób pracownik.
Niemiecki rynek pracy nie dla każdego?

Chociaż prawo przewiduje jednakowe traktowanie niemieckich oraz polskich pracowników, a także zapewnianie im identycznych form zatrudnienia, nie zawsze jest to respektowane. Dane statystyczne, przygotowywane przez Polską Radę Społeczną w Berlinie, są alarmujące – Polacy, wraz z innymi imigrantami pochodzącymi z krajów środkowoeuropejskich, wciąż są nagminnie wykorzystywani oraz oszukiwani. Najczęściej jednak dzieje się to na własne życzenie pracownika, ponieważ wygrywa jego niewiedza i nieznajomość niemieckiego prawa pracy. Samozatrudnienie wciąż jest jednym z najlepszych sposobów obejścia pewnych barier prawnych, które obowiązywały w i obowiązują nadal w kwestiach zatrudnienia.

Początki są proste

Samo założenie działalności gospodarczej przez Polaka w Niemczech nie jest skomplikowane, ponieważ wystarczy jedna wizyta we właściwym Urzędzie Skarbowym oraz zapłacenie jednorazowej opłaty w wysokości 26 euro. W rzeczywistości jednak zakładanie działalności gospodarczej w żadnym wypadku nie jest wymagane ani konieczne, ani tym bardziej opłacalne, ponieważ zatrudniony na etacie pracownik spełniał wszystkie wymagane kwestie, a więc wykonywał określone zadania jedynie dla jednego pracodawcy, miał określony czas oraz miejsce wykonywanej pracy.

Dla pracodawców jednak jest to najlepsza okazja do zaoszczędzenia niemałych pieniędzy, dlatego hurtem namawiają do tego polskich pracowników oraz innych imigrantów, szukających u nich szczęścia oraz wysokich zarobków.

Zostają pozory

Faktycznie na początku może nam się wydawać, że taka forma zatrudnienia pozostawia nam w kieszeni znacznie więcej pieniędzy niż w przypadku umowy o pracę. To jednak jedyne czyste złudzenie, ponieważ od naszego zarobku nie są potrącane ubezpieczenia społeczne ani żadne składki. W przypadku wykonywania pracy w oparciu o umowę o pracę te koszta są dzielone identycznie jak w Polsce, a więc połowę pokrywa pracodawca, połowę pracownik.

Samozatrudnienie posiada również inne, ciemne strony, takie jak brak przysługującego urlopu czy ubezpieczenia chorobowego, jeśli takie nie jest odprowadzane przez podatnika. Później wychodzą jednak pewne różnice między polskim a niemieckim prawem pracy, takie na przykład, jak konieczność opłacania ubezpieczenia zdrowotnego, odmiennego od turystycznego, które w momencie założenia firmy należy opłacić również w tył, od momentu zameldowania się w Niemczech.

O samozatrudnianiu się polskich pracowników w Niemczech

Żeby było ciekawiej, należy dodać do tego również odsetki. Ubezpieczenie jest wyliczane proporcjonalnie do wysokości zatrudnienia, zwykle jednak wynosi od 140 euro w górę. Tutaj pojawia się również alternatywna opcja w postaci prywatnych kas, ale te są konkurencyjne w stosunku do państwowych jedynie do momentu, kiedy mężczyzna jest w sile wieku, później wysokość składki może zostać wywindowana nawet do kwoty 600 euro, a powrót do kasy państwowej w zasadzie jest niemożliwe, chociaż teoretycznie taka szansa istnieje.

A może by tak zaoszczędzić na emeryturze?

W Niemczech obecnie dla przedsiębiorców opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalne nie jest obowiązkowe, chociaż ten stan rzeczy prawdopodobnie zmieni się decyzją rządu w najbliższym czasie, gdyż debaty nad tymi zmianami już trwają. Póki jednak stan prawny jest taki, a nie inny, samo zatrudnieniowcy starają się szukać oszczędności dosłownie wszędzie i znajdują je właśnie w tym miejscu. Tu są jednak pewne wyjątki, które, jak pech chciał, obejmują jedynie kilka zawodów, głównie zaś tych, w których pracują w Niemczech Polacy.

A więc murarze, wykończeniowcy wnętrz, stolarze, hydraulicy czy malarze pokojowi. Konieczność płacenia składek emerytalnych obowiązuje wszystkich, którzy potrzebują do wykonywania swojego zawodu posiadać odpowiednie uprawnienia oraz wpis do specjalnego rejestru. Warto o tym pamiętać, ponieważ wysokość takiej składki jest niebagatelna i w zależności od miejsca w Niemczech może wynosić od 459 do nawet 530 euro na miesiąc.

Tutaj jest niewielka luka prawna, z której starają się korzystać przedsiębiorcy, mówiąca o możliwości wyliczania tej składki proporcjonalnie do wysokości dochodów, wtedy wynosi ona 18,7 procent, jednak jej wysokość – nawet jeśli firma nie generuje absolutnie żadnych zysków – nie może być mniejsza niż 84 euro. Teraz porównując to do sytuacji, w której koszta takiej składki dzielone są po równo między pracownika oraz pracodawcę powinna rzucać lepsze światło na całą sytuację oraz powód, dla którego jak plaga pojawia się namawianie do zakładania własnych firm.

To nie koniec wydatków

Pracując na swój własny rachunek trzeba się liczyć jeszcze z innymi kosztami, na przykład związanymi z prowadzeniem księgowości czy wpisaniem do rejestru lub obowiązkowym członkostwem w tak zwanych izbach rzemieślniczych. To jednak nie koniec przykrych wiadomości. Kiedy pracujemy na podstawie umowy o pracę, automatycznie chroni nas prawo pracy, przysługuje nam ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków czy możliwość wykorzystania płatnego urlopu lub zachowania uzgodnionego okresu wypowiedzenia. Pracując jako podwykonawca nie masz dosłownie nic, ponieważ nie dotyczą cię również odgórne ustalenia dotyczące minimalnej wysokości zarobków, które wynoszą obecnie 8,5 euro brutto, jednak nie we wszystkich branżach.

Gdzie panuje taki trend?

Nie wolno jednak generalizować i mówić, że praca w Niemczech jest z wszech miar zła i trzeba się jej wystrzegać. Wykonując pewne zawody, zwykle tak zwane wolne, jak trener personalny, tłumacz czy księgowy, dobrowolnie oraz z pełną premedytacją zakładają swoje działalności gospodarcze. Inaczej jest w zawodach związanych z pracami budowlanymi czy wykończeniowymi, ponieważ tam pracownicy zwykle są jednak przymuszani w zasadzie brakiem alternatywy – albo ty założysz własną działalność gospodarczą, albo prawie natychmiast znajdziemy na twoje miejsce kogoś innego, kto będzie w stanie to zrobić. I zrobi. To samo tyczy się osób zatrudnianych w charakterze sprzątaczek czy popularnych niegdyś opiekunek osób starszych, ale także pracowników sektora gastronomicznego.

Uważaj, co podpisujesz

Eksperci ostrzegają przed bezmyślnym podpisywaniem podsuwanych pod nos dokumentów, ponieważ zdarza się, że niektórzy z nich w ogóle nie przypuszczają, że podpisują czy wypełniają wniosek o założenie własnej działalności gospodarczej. Prawda wychodzi najczęściej dopiero po kilku miesiącach, w chwili kiedy przychodzi choroba, ma miejsce wypadek przy pracy czy nachodzi takiego delikwenta kontrola ze skarbówki. Wtedy wychodzi brutalna prawda o niepłaconych i nieodprowadzanych przez pracodawcę składkach oraz o konieczności wypłacenia wszystkich zaległych obciążeń wobec państwa. Nie ma więc często w takich chwilach ani przyrzeczonej umowy o pracę, ani składek, ani pieniędzy, aby pokryć dług. Zwykle również nie są to małe kwoty, gdyż mogą sięgać nawet kilku tysięcy euro.

Urzędy przeciwko pozornemu samo zatrudnieniu

W Niemczech coraz więcej jednostek oraz urzędów podejmuje walkę z tym procederem, uważanym tam za przestępstwo. Wśród jednostek mających im zapobiegać są urzędy celne, ale również związki zawodowe, na mocy których działają urzędnicy z kas emerytalnych.

Podczas kontroli sprawdzanych jest kilka podstawowych elementów, a więc przede wszystkim lista klientów, dla których wykonywane są usługi, ale także miejsce pracy czy użycie konkretnego sprzętu, a nawet ubrań czy oprogramowania. Jeśli pracodawca-oszust zostanie przyłapany na gorącym uczynku, to on ma obowiązek uiścić wszystkie zaległe opłaty nieświadomego samo zatrudnieniowca. Cały proceder kończy się zwykle przez przypadkowe kontrole, jakie czasem się zdarzają w miejscu pracy, ale także przez donos lub nawet skargi pracownika.

Chociaż złożenie zawiadomienia o przestępstwie czy nawet samej skargi czasem ratuje całą sytuację oraz nawet ją w jakiś sposób poprawia, mało który pracownik jest gotów odważyć się na taki krok względem swojego chlebodawcy. Efekty jednak zwykle są takie same w każdym przypadku – praca jest coraz cięższa, podobnie jak związany z całą sytuacją stres, zyski kurczą się niemal w oczach ze względu na konieczność pokrywania kosztów wysokich składek czy wynajmowania biura księgowego przez wzgląd choćby na nieznajomość niemieckiego prawa. Czy ta sytuacja ulegnie w ogóle zmianie, pokaże jedynie czas.

Wszystko będzie zależało również od odpowiedniego wyedukowania pracowników.

Firma jednoosobowa w Niemczech

0
Firma jednoosobowa w Niemczech

Jeśli chodzi o założenie własnej działalności gospodarczej w Niemczech, procedura nie jest skomplikowana. Zasady funkcjonowania są poza tym bardzo zbliżone do polskich. Różnica tkwi w rozliczeniach, które są u naszych zachodnich sąsiadów o wiele korzystniejsze, co przekłada się na dochodowość rozwiązania.

Dane Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Z danych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej wynika, że polscy przedsiębiorcy założyli w Niemczech około 100 tysięcy firm. Co więcej, aż 90 procent to jednoosobowe działalności gospodarcze. Największy procent stanowią firmy z branży remontowo-budowlanej, branży handlowej, gastronomicznej, fryzjerskiej oraz gastronomicznej. Kolejnymi branżami jest opieka nad osobami chorymi i starszymi. Należy jednak zwrócić uwagę, że coraz więcej jednoosobowych działalności gospodarczych pojawia się również w branżach: informatycznej, elektronicznej, dziennikarskiej, reklamowej, graficznej oraz promocyjnej.

Zakładamy działalność gospodarczą w Niemczech – co warto wiedzieć?

Zakładanie działalności gospodarczej odstrasza nowych potencjalnych przedsiębiorców. Obawami są oczywiście wszelkie formalności oraz biurokracja. W przypadku naszego zachodniego sąsiada okazuje się jednak, że sprawy mogą być załatwione nawet przez jednego urzędnika. W pierwszej kolejności należy wypełnić wniosek Gewerbe-Anmeldung. Czym jest dokładnie ten dokument? To nic innego jak dokument, w którym wpisujemy dane firmy, adres zameldowania, branżę, określenie wielkości naszego przedsiębiorstwa, jak również w przypadku większych firm ilość pracowników jakich będziemy zatrudniać. Dokument ten należy złożyć w odpowiednim miejscu, a dokładnie zanieść do Gewerbeamtu. Jest to urząd do spraw gospodarczych właściwy dla danego regionu.

Koszt rejestracji działalności gospodarczej w Niemczech

Koszt rejestracji firmy jest uzależniony od regionu, w którym chcemy założyć działalność gospodarczą. Jest to od 30 do 60 euro w zależności od ustaleń landu. Przy rejestracji firmy musimy posiadać dowód osobisty, dokument Gewerbekarte, który otrzymamy w urzędzie gospodarczym, ale też potrzebna nam będzie kopia umowy wynajmu bądź użyczenia lokalu w celu prowadzenia danej działalności gospodarczej.

Firma jednoosobowa w Niemczech

Rzemieślnicy muszą przedstawić podczas rejestracji działalności wszelkie certyfikaty i świadectwa, które upoważniają ich do prowadzenia działalności. Jeśli jednak do wykonywania pracy nie potrzebujemy konkretnego miejsca, wystarczające będzie przedstawienie umowy najmu mieszkania.

Numer identyfikacji podatkowej

Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej przedsiębiorcy otrzymują podobnie jak w polskich realiach numer identyfikacji podatkowej. Zostaje on zwykle przesłany pocztą na adres naszej firmy. Jeśli mamy czas, po numer identyfikacji podatkowej możemy udać się osobiście do urzędu skarbowego właściwego dla danego regionu. To z całą pewnością skróci czas oczekiwania.

Formularz rejestracji działalności gospodarczej

Przedsiębiorca zobowiązany będzie wypełnić w urzędzie skarbowym formularz rejestracji działalności. Wypełnia się w nim dane osobowe oraz wszelkie informacje, które dotyczą działalności gospodarczej. Są to między innymi: data rejestracji firmy, ale też przewidywania co do zysku i obrotu za okres pierwszych 12 miesięcy. Jest to potrzebne, aby urząd skarbowy ustalił, czy firma będzie płatnikiem podatku obrotowego. W Niemczech firmy uzyskujące roczny obrót nieprzekraczający 17,5 tysiąca euro zwolnione są z naliczania podatku.

Należy pamiętać, że przedsiębiorca może wystawiać rachunki za wykonane usługi dopiero po uzyskaniu numeru identyfikacji podatkowej. Wymagane jest też założenie konta bankowego oraz prowadzenie rachunkowości podatkowej, którą można zlecić Steuerberaterowi, czyli doradcy podatkowemu. W momencie rejestracji firmy przedsiębiorstwo zostaje automatycznie zgłoszone także do Urzędu Statystycznego.

Działalność gospodarcza w Niemczech – co powinni wiedzieć rzemieślnicy?

Rzemieślnicy chcący pracować na własny rachunek, potrzebują posiadać specjalne potwierdzenia o dopuszczeniu do prowadzenia działalności gospodarczej. Te wydawane są przez izby rzemieślnicze tzw. Handwerksammer. W tym przypadku niezbędne będzie zlecenie tłumaczowi przysięgłemu tłumaczeń dyplomów, certyfikatów oraz świadectw.

W Niemczech funkcjonuje ustawa o rzemiośle. Określa ona uprawnienia wykonywania działalności gospodarczej dotyczące większości zawodów rzemieślniczych między innymi zawody wymagające tytułu mistrzowskiego Meisterbrief: ślusarz, mechanik precyzyjny, elektryk, blacharz, tapicer, stolarz, brukarz, zegarmistrz czy technolog robót wykończeniowych. Warto pamiętać, że w ramach samozatrudnienia rzemieślnicy nie mogą prowadzić własnej działalności w zawodach wymienionych w dodatku A do niemieckiej ustawy o rzemiośle bez odpowiedniego poświadczenia, jakie wydaje niemiecka izba rzemieślnicza.

Jakie dokumenty są potrzebne do założenia działalności gospodarczej w Niemczech?

 • wniosek o założeniu działalności Gewerbeanmeldung
 • poświadczenie zameldowania
 • dowód osobisty
 • umowa kupna, najmu lub dzierżawy lokalu, który jest wykorzystywany w ramach prowadzenia firmy
 • koncesje
 • zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej w izbie rzemieślniczej.

Rodzaje spółek w Niemczech

0
Rodzaje spółek w Niemczech

Nietrudno nie zauważyć, że Niemcy są krajem należącym do najbardziej rozwiniętych krajów świata. Właśnie z tego powodu na rejestrację firmy w tym państwie decyduje się coraz więcej Polaków szukających właściwej drogi na zarabianie prawdziwych pieniędzy. Oczywiście pewnymi ograniczeniami jest brak znajomości języka niemieckiego, jak również prawo podatkowe, księgowość oraz wiele innych przepisów, które są przecież obce. Na szczególną uwagę w tym momencie zasługuje pomoc, jaką niosą ze sobą specjalne firmy doradcze współpracujące na co dzień z kancelariami.

Można skorzystać z ich pomocy, dzięki czemu unikniemy wielu niepotrzebnych kłopotów, nieprawidłowości związanych z prowadzeniem działalności, jak i oszczędzimy czas, który możemy poświęcić na planowanie biznesu. Od 2011 roku rynek niemiecki został w całości otwarty na zagranicznych przedsiębiorców z państw należących do Unii Europejskiej. Najwyższy czas zdecydować się na którąś z form prawnych działalności gospodarczych i zacząć działać. W artykule przedstawimy wszelkie formy spółek wraz z opisem najważniejszych kwestii, które ich dotyczą.

Jednoosobowa działalność gospodarcza Gewerbe

W przypadku zasda prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, mamy podobne regulacje co w przypadku polskich zasad. Co więcej, ten rodzaj działalności jest powszechnie wybierany, jeśli chodzi o Polaków, ponieważ nie wymaga posiadania kapitału początkowego. W Niemczech mamy do czynienia nie tylko z typową Gewerbe, ale też GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts), gdzie można zarejestrować więcej osób. Osoby te jednak koniecznie muszą posiadać wspólne konto bankowe i ponosić wspólną odpowiedzialność. W przypadku Gewerbe wymagany jest wpis do rejestru działalności gospodarczej. Jeżeli chodzi o jednoosobową firmę, obowiązuje tutaj zasada odpowiedzialności osobistej przedsiębiorcy nawet własnym majątkiem.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GmbH

Spółka GmbH oraz jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niesie ze sobą konieczność minimalnego kapitału zakładowego. Wynosi on 25 tysięcy euro. Należy mieć na uwadze fakt, że do zgłoszenia, jak i wpisu spółki do rejestru wymagane jest wpłacenie połowy kapitału (12, 5 tysiące euro).

Wraz z rokiem 2008 mamy możliwość otwarcia w Niemczech zupełnie innego wariantu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a dokładnie spółkę z o.o. UG (Unternehmergesellschaft). Tutaj mamy do czynienia z bardzo niskim atrakcyjnym kapitałem zakładowym, który wynosić może nawet 1 euro. Do organów tej spółki należą: menadżer, zgromadzenie wspólników, rada nadzorcza. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mamy do czynienia z odpowiedzialnością za swoje zobowiązania własnym majątkiem. Biorąc pod uwagę odpowiedzialność wspólników, to jest ona ograniczona do wysokości zakładów.

Spółka akcyjna AG, spółka komandytowa KG oraz spółka komandytowo-akcyjna KgaA

Spółka akcyjna jest spółką kapitałową i należy pamiętać, że ma odrębną osobowość prawną, co znaczy, że odpowiada wyłącznie z majątku spółki, jak i z rozszczepionego kapitału zakładowego w akcjach. AG wymaga wpisu do rejestru handlowego. Jej minimalny kapitał zakładowy wynosi 50 tysięcy euro. Minimalną wartością akcji jest 1 euro. Jeśli chodzi o odpowiedzialność akcjonariuszy, to nie odpowiadają oni za zobowiązania spółki. Ponoszą jednak ryzyko do wysokości wniesionego kapitału.

Spółka komandytowa jest spółką osobową. Tworzą ją dwie lub więcej osób fizycznych lub prawnych. W przypadku spółki KG mamy więc do czynienia z osobą komplementariusza i osobą komandytariusza. Odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona do wysokości wkładu, a komplementariusz odpowiada całym swoim majątkiem. KG nie wymaga minimalnego wkładu.

Spółka komandytowo-akcyjna KgaA jest stosunkowo wygodną formą działalności gospodarczej z uwagi na fakt, że akcjonariusze mogą w jej przypadku zdecydowanie prościej obracać swoimi udziałami. Minimalny kapitał zakładowy wynosi tutaj 50 tysięcy euro, a wspólnikami spółki są komplementariusze odpowiadający za zobowiązania spółki osobiście w sposób nieograniczony oraz akcjonariusze odpowiadający swoimi wkładami.

Spółka jawna OHG

W przypadku spółki jawnej niewymagany jest kapitał początkowy. Spółkę OHG tworzą dwie lub więcej osób. Kapitał może zostać wniesiony, jeśli zostanie określone to w umowie. Kapitałem mogą być zarówno pieniądze, rzeczy, jak również usługi. Spółkę jawną prowadzą wszyscy wspólnicy. Za jej zobowiązania odpowiadają całym swoim majątkiem. Co więcej, wspólnik, który odstąpił od spółki nadal odpowiada za podjęte do tego czasu zobowiązania przez 5 lat. Jeśli chodzi o nowych wspólników, którzy dopiero dołączają do spółki, odpowiadają za zobowiązania od samego początku i za wszystkie już istniejące.

Spółka cywilna GbR

Spółka cywilna w Niemczech tworzona jest przez co najmniej dwie osoby. Prawo do jej prowadzenia przysługuje wszystkim wspólnikom. Mankamentem spółki cywilnej jest wyższy podatek od prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ kwota wolna od podatku jest taka sama jak w przypadku firmy osobowej. Jeśli w spółce cywilnej obrót roczny przekroczy kwotę 500 tysięcy euro, pojawia się obowiązek zbilansowania. Podział zysku, jeśli nie określa tego inaczej umowa, dokonywany jest w równych częściach między wspólników. Ta sama zasada dotyczy straty.

Spółka partnerka (Partnerschaft)

Spółka partnerska służy partnerom do wykonywania ich zawodu, ponieważ z zasady dotyczy wolnych zawodów. W spółce tej nie ma minimalnego kapitału zakładowego. Umowa musi być zawarta w formie pisemnej. Do reprezentowania spółki partnerskiej uprawnieni są wszyscy jej wspólnicy, którzy odpowiadają za jej zobowiązania osobiście.

Księgowość w niemieckich spółkach – to warto wiedzieć

W Niemczech nie ma obowiązku planu księgowego. Spółki same decydują o formie, walucie i języku. Jeśli chodzi o małe spółki, to są one zobowiązane do przygotowania sprawozdania finansowego w ciągu pół roku od końca roku podatkowego. Duże i średnie spółki mają na to czas trzech miesięcy od końca roku obrotowego.

Nietrudno domyślić się, że prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech wiąże się z wieloma obowiązkami księgowymi, jak również podatkowymi, o których napiszemy pokrótce w dalszej części artykułu. Prowadzenie rachunkowości przedsiębiorstwa jest wymogiem prawnym, dlatego warto do tej kwestii podejść odpowiedzialnie. Jeśli tylko widzimy, że rzeczywiście będziemy mieli problem z prowadzeniem księgowości, najlepiej zlecić te czynności doświadczonym profesjonalistom w tej dziedzinie. Za usługę będziemy musieli zapłacić, ale z całą pewnością to zdecydowanie lepsze rozwiązanie od borykania się samemu w gąszczu nieznanych nam niemieckich przepisów.
Jeśli chodzi o system księgowy, jak i podatkowy w Niemczech, to ma on wiele podobieństw do naszego polskiego. Niestety posiada też wiele różnic. Przede wszystkim więc z uwagi na nie, najlepiej podjąć decyzję co do profesjonalnie działającej firmy świadczącej w tej dziedzinie swoje usługi.

Kilka słów o systemie podatkowym

Biorąc pod uwagę założenie spółki w Niemczech, polscy przedsiębiorcy powinni szczególnie brać pod uwagę fakt, że przysługuje im tutaj sporo ulg, jak i ofert pożyczek na naprawdę atrakcyjnych warunkach. W niektórych regionach mamy do czynienia z korzystnymi dotacjami sięgającymi nawet 50% dla sektora MŚP.

W niemieckim systemie podatkowym w ramach osób prawnych mamy do czynienia z podatkami:

 • dochodowym od osób prawnych 19%
 • lokalnym od działalności gospodarczej
 • solidarnościowym
 • VAT
 • opłatami celnymi

Niemieckie spółki – podsumowanie

Niemcy są państwem przychylnym polskim przedsiębiorcom, dlatego tym bardziej warto zainteresować się założeniem tam nowej spółki lub oddziału polskiej firmy. Istnienie na rynku niemieckim niesie ze sobą szereg korzyści finansowych i rozwojowych, dlatego nad tą decyzją należy dokładnie się zastanowić, jak i przeanalizować start w zupełnie atrakcyjnym regionie. Niestety nasz kraj nie dorównuje państwu niemieckiemu pod kątem gospodarki, a co za tym idzie również nie zapewnia nam tak szerokich możliwości jak nasi zachodni sąsiedzi.

Rodzaje spółek w Niemczech

Rzeczywiście może okazać się dla wielu osób planujących firmę w Niemczech, że prawo nie jest na tyle sprzyjające, aby dokonać samodzielnej rejestracji, jak również dopełnić wszelkich formalności. Z tego powodu warto zdecydować się na usługi księgowe, prawne, rachunkowe, dzięki którym zapewnione są:

 • rejestracja różnych form spółek
 • pełna obsługa prawna oraz notarialna
 • otwarcie odpowiednich rachunków bankowych
 • obsługa podatkowa
 • obsługa biura
 • uzyskanie numeru podatkowego w tym również do transakcji wewnątrzwspólnotowych

Jeśli chodzi o kompleksową ofertę tego typu biur, to ich klienci mogą liczyć dodatkowo na wszelkie doradztwo zwłaszcza w zakresie: informacji na temat zakładania spółek w Niemczech, zwrotu podatku, odpowiedzialności wspólników oraz wielu innych kwestii, które mogą być ważne z uwagi na fakt przeprowadzenia się do Niemiec.

Zakładając spółkę w Niemczech, przedsiębiorcy zdecydowanie często decydują się po czasie sprowadzić do kraju rodzinę. W tym wypadku istotne będzie dowiedzenie się, z jakich świadczeń rodzinnych może korzystać obywatel Niemiec posiadający dzieci. Na uwagę zasługuje w tym momencie także kwestia ubezpieczeń. W Niemczech można korzystać z publicznego systemu lub ubezpieczać się prywatnie. W zależności od naszych konkretnych oczekiwań, jak i sytuacji, po poradę w tym zakresie również warto udać się do wykwalifikowanego doradcy, który na bieżąco śledzi sytuację w kraju i znajdzie najlepsze rozwiązanie.

W ramach założenia spółki w Niemczech istotne jest to, aby znaleźć choćby na samy starcie naszego biznesu odpowiednie wsparcie, dzięki któremu na nowym terenie będziemy czuli się w pełni bezpiecznie. Posiadając sprawdzonego partnera, bez problemu odnajdziemy się w gąszczu przepisów prawnych, ale też będziemy mieli gwarancję, że to profesjonaliści będą reprezentowali interesy naszej firmy również przed niemieckimi urzędami. Dzięki takiej pomocy bez problemu odnajdziemy się w zupełnie nowych dla nas realiach.

Wirtualne biuro w Niemczech

0
Wirtualne biuro w Niemczech

Wirtualne biuro jest usługą polegającą na udostępnieniu adresu dla siedziby firmy, jak również prowadzenie obsługi korespondencji przychodzącej. W zakres tej obsługi może wchodzić zdecydowanie więcej usług. Kwestia ta jest zależna od konkretnej firmy, która świadczy usługi biura wirtualnego oraz indywidualnych oczekiwań jej klientów. Może dotyczyć także tłumaczenia dokumentów lub odbieranie telefonów i przekierowywanie rozmów telefonicznych.

Niemieckie wirtualne biuro – co jeszcze warto wiedzieć?

Oprócz powyżej świadczonych usług, biuro wirtualne może rzeczywiście wynajmować własne biuro dla celów firm, którym udostępnia adres do rejestracji. Przedsiębiorcy mogą tam pracować, przyjmować petentów, kontrahentów, przechowywać dokumenty, jak również korzystać z zasobów biura.

W Niemczech można znaleźć szeroki wybór tego typu biur wirtualnych, które spełniają szereg kryteriów, jakimi firmy kierują się podczas wyboru. Większość z biur wirtualnych swoją ofertę kieruje do nowo rejestrowanych podmiotów w Niemczech. Biura wirtualne są jednak również odpowiedzią na oczekiwania firm już istniejących, które szukają nowej siedziby.

Z niemieckich biur wirtualnych mogą korzystać również polskie firmy szukające biur, magazynów, powierzchni handlowych oraz mieszkań. Niemieckie firmy świadczące usługi biur wirtualnych są posiadają bowiem mocno rozbudowaną ofertę.

Biura wirtualne w Niemczech – zalety

Do szczególnych zalet skorzystania z biura wirtualnego w Niemczech jest fakt oszczędności dla polskich przedsiębiorców, którzy w tym wypadku nie muszą wynajmować własnego biura, siedziby, a skorzystać z niższych cen niemieckich usługodawców.

Wirtualne biuro w Niemczech

Obok korzyści finansowych najważniejszą jest też fakt, że w tym wypadku niekonieczne jest posiadanie meldunku w Niemczech. Firmy w ten sposób mogą więc działać, oszczędzają niemałe pieniądze na wynajmie lokalu, ale też mieszkania. Co więcej, biura wirtualne mogą zajmować się także obsługą księgowości, z którą nowo powstałe podmioty zwłaszcza polskie lub zagraniczne mogą mieć problem z uwagi na brak znajomości niemieckiego prawa czy języka.

Do zalet tego rozwiązania należy obok obniżenia kosztów działalności, warto zaliczyć także oszczędność czasu oraz wizerunek. Większość biur wirtualnych ma swoje siedziby w prestiżowych lokalizacjach, co przekłada się także na taką samą lokalizację siedziby dla nowo powstałych podmiotów. Jeśli weźmiemy pod uwagę kolejny fakt reklamy, okazuje się, że nie ma dla polskich przedsiębiorców lepszego rozwiązania niż skorzystanie z prestiżowego adresu i renomy danej marki biura wirtualnego.

Biuro wirtualne to doskonałe rozwiązanie dla firm jednoosobowych, które nie muszą zatrudniać pracowników lub posiadają pracowników mobilnych. Decydując się na skorzystanie z usług biura wirtualnego, oszczędzimy, będziemy mieli więcej czasu na biznesowe kwestie i pracę, ponieważ wieloma kwestiami zajmie się biuro, któremu to powierzymy szereg obciążających nas obowiązków.

Konto firmowe w Niemczech

0
Konto firmowe w Niemczech

Osoby posiadające Gewerbe w Niemczech freelancerzy oraz osoby, które prowadzą inną działalność gospodarczą, mają problem dotyczący wyboru banku, w którym muszą założyć swój rachunek bankowy. Osoby te najbardziej martwią się kosztami. Niepotrzebnie, ponieważ na niemieckim rynku dostępnych jest szereg atrakcyjnych produktów bankowych.

Opłaty w ramach kont dla firm w Niemczech

Na niemieckim rynku można znaleźć wiele ofert, gdzie za prowadzenie rachunku firma nie musi ponosić regularnie opłat. Najważniejsze to porównanie produktów bankowych i wybranie najkorzystniejszej z możliwości. Obok ofert niemieckich darmowych konta bankowych zarezerwowanych dla osób prywatnych w Niemczech znajdziemy szeroki wybór alternatywnych rozwiązań dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które nie chcą ponosić wysokich, jak również regularnych kosztów w związku z rachunkiem bankowym.

Darmowe konto dla firm w Niemczech

Aby znaleźć najlepsze, a nawet darmowe konto bankowe w Niemczech należy skorzystać ze specjalnie przygotowanych porównywarek niemieckich kont firmowych. Szczególnie polecanym wyborem jest oferta banku N26. Mamy tutaj możliwość korzystania z biznesowego konta bez miesięcznej opłaty za prowadzenie. Bank ten oferuje klientom w ramach założenia konta firmowego również darmową kartę Mastercard oraz bezpłatną wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów.

Aby zapoznać się jednak z kolejnymi atrakcyjnymi ofertami banków w zakresie konta firmowego, należy skorzystać z wyszukiwarki. W wyszukiwarce konieczne jest wpisanie średnich miesięcznych dochodów na koncie, średniego salda oraz innych informacji. Te dotyczą kart płatniczych, chęci skorzystania z oferty banku tylko z oddziałami.

Konto firmowe w Niemczech

Korzystając z wyszukiwarki, będziemy poproszeni także o podanie formy prowadzonej działalności. Tu możemy wybrać Einzelunternehmer, jeśli prowadzimy Gewerbe lub Freiberufler, gdy wykonujemy wolny zawód jako freelancer. Wyszukiwarka po wybraniu konkretnego banku, przekieruje nas na stronę banku, gdzie dowiemy się znacznie więcej na temat danej oferty konta firmowego w Niemczech.

Zalety konta bankowego w Niemczech

Z uwagi na fakt, że Niemcy są niemalże gospodarczym centrum Europy, również w sektorze finansowym mamy zagwarantowane tutaj najlepsze warunki. Rozwój tego państwa widać również na przykładzie atrakcyjnych ofert banków, które zapewniają klientom produkty doskonałe pod kątem ich wysokich oczekiwań. Najbardziej popularnymi kontami bankowym są oczywiście bezpłatne konta online z całodobową obsługą, bezpłatnymi kartami oraz bezpłatnymi wypłatami z bankomatów.

Nawet jeśli chodzi o konta bankowe prowadzone w euro widać, że Niemcy świetnie radzą sobie, bo w tym wypadku inne waluty przeliczają po bardzo konkurencyjnych cenach, co dla klientów banków jest oczywiście najbardziej atrakcyjnym argumentem przemawiającym za tym, aby założyć firmowe konto bankowe w Niemczech. Aby jednak znaleźć ten najlepszy produkt bankowy, należy dokładnie zapoznać się z ofertami przygotowanymi w specjalnych rankingach.

Własna firma w Niemczech

0
Własna firma w Niemczech

Aby rzeczywiście firma w Niemczech stała się naszym sukcesem, a przede wszystkim przynosiła zyski, potrzebujemy właściwej analizy rynku, a dokładnie też konkurencji. Bazujemy na własnych umiejętnościach, dlatego istotne będzie przygotowanie solidnego biznesplanu, który brany jest pod uwagę podczas rejestracji firmy. Biznesplan jest skuteczny również w ramach wyeliminowania słabych punktów czy błędów na etapie, gdy nie przyniosą one jeszcze firmie strat, nie wpłyną w sposób negatywny na jej działalność.

Pierwsze koszty założenia firmy w Niemczech

Już na wstępie naszych działań zmierzających do założenia firmy w Niemczech musimy posiadać określoną kwotę, która umożliwi nam dokonać opłat związanych z rejestracją, wynajęciem lokalu czy też skorzystaniem z usług księgowych.

Czy proces rejestracji firmy w Niemczech jest prosty?

Z całą pewnością proces ten wymaga znajomości języka niemieckiego, dlatego jeśli tylko mamy z tym problem, warto skorzystać z usług firm doradczych w tym również doradców podatkowych. Przejście wszelkich formalności urzędowych bez znajomości języka niemieckiego może okazać się wielką trudnością. O sposobach rejestrowania firm w Niemczech przeczytamy na wielu stronach internetowych. Na szczególną uwagę zasługuje portal www.gruenden-in-berlin.de. Do pierwszych decyzji, jakie należy podjąć należy decyzja o wyborze prawnej formy przedsiębiorstwa. Ma to ścisły związek również z kosztami zakładania firmy, odpowiedzialnością majątkową oraz procedurami i formalnościami, jakie jesteśmy zmuszeni dopełnić.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Podobnie jak w naszym kraju najprostszą formą działalności jest firma jednoosobowa (Einzelunternehmen, selbstständige Erwerbstätigkeit), czyli samodzielna działalność gospodarcza. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że założenie jednoosobowej firmy nie wymaga posiadania kapitału początkowego, prowadzenia pełnej księgowości, jak również charakteryzuje się minimum formalności, jakie należy dopełnić.

Jednoosobowa firma w Niemczech nie musi być wpisana do rejestru handlowego. Koniecznie jednak w tym wypadku musi zostać wpisana do rejestru gmin lub dzielnic, dokładnie w urzędzie do spraw gospodarki (Gewerbeamt). Wpis wymaga przedstawienia paszportu oraz posiadania rachunku bankowego. Niekiedy przedsiębiorcy proszeni są o przedstawienie biznesplanu czy umowy o wynajmie lokalu.

W ramach niektórych branż koniecznie potrzebne jest specjalne pozwolenie lub koncesja, a osoba zakładająca firmę może zostać poproszona o udokumentowanie swojego doświadczenia zawodowego. Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą w Niemczech poniesiemy koszty wahające się w granicach 15-30 euro.

Przedstawicielstwo

Przedstawicielstwo zwane w Niemczech również biurem przedstawicielskim (Betriebsstätte, unselbständige Zweigstelle) to dość popularna forma działalności na tym terytorium. Jest to inaczej filia polskiego przedsiębiorstwa działająca w Niemczech. Jedynym wymogiem w ramach decyzjo o tej formie działalności jest jest obowiązek zarejestrowania się w urzędzie (Gewerbeamt).

Spółki osobowe

W przypadku spółek osobowych w Niemczech mamy podobnie jak w Polsce więcej formalności i wymogów. Założenie spółki niesie ze sobą jednocześnie zdecydowanie większe nakłady finansowe niż założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Możemy zdecydować się na założenie spółki spośród 5 rodzajów, a mianowicie spółkę cywilną, komandytową, akcyjną, jawną lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Biorąc pod uwagę spółki osobowe, czyli cywilną, komandytową lub jawną, pamiętajmy, że różnią się one odpowiedzialnością wspólników, jak również wysokością wkładu własnego. Spółka cywilna jest dobrym rozwiązaniem dla osób nieprowadzących samodzielnie działalności gospodarczej. Spółka taka nie ma własnej osobowości prawnej i nie ulega rozwiązaniu w razie śmierci jednego ze wspólników. W Niemczech spółka ta nosi nazwę Gesellschaft bürgerlichen Recht w skrócie GbR.

Spółka komandytowa (Komannditgesellschaft, w skrócie KG) wymaga podziału wspólników na dwie grupy komplementariuszy i komandytariuszy. Komplementariusze odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim swoim majątkiem. Odpowiedzialność komandytariuszy ograniczona jest natomiast do wysokości wkładu własnego, jaki został przez nich wniesiony. Spółka komandytowa w Niemczech wymaga wpisu do rejestru handlowego prowadzonego w Sądzie Rejestrowym (Amtsgericht).

Własna firma w Niemczech

Spółka jawna podobnie jak komandytowa wymaga wpisania do rejestru handlowego. W jej przypadku może zostać założona przez wspólników, z których jeden prowadzi własną działalność gospodarczą. Spółka jawna w Niemczech zwana jest offene Handelsgesellschaft w skrócie OHG i nie wymaga wniesienia kapitały minimalnego. Należy pamiętać, że za zobowiązania spółki jawnej wspólnicy odpowiadają całym majątkiem osobistym.

Spółki kapitałowe

Rejestracja spółki kapitałowej w Niemczech wymaga wniesienia kapitału zakładowego. W przypadku spółek z o.o. jest to minimalna kwota 25 tysiecy euro. Spółki kapitałowe, a dokładnie akcyjna i z ograniczoną odpowiedzialnością mają własną osobowość prawną i majątek.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to w Niemczech Gesellschaft mit beschränkter Haftung, w skrócie: GmbH, spółka akcyjna natomiast to Aktiengesellschaft, w skrócie AG.

Niemiecki rejestr spółek

0
Niemiecki rejestr spółek

Rejestr handlowy w Niemczech to katalog publiczny, który służy do ewidencji podmiotów gospodarczych. Rejestr ten informuje o stosunkach gospodarczych podmiotów gospodarczych oraz przedsiębiorców. Rejestr prowadzony jest przez sąd rejonowy (Amtsgebricht). Jego celem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego.

KRS w Niemczech

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że ewidencja jest pod kątem formalnym jawna i dlatego każda zainteresowana osoba ma możliwość wglądu do umieszczanych tam informacji o podmiotach gospodarczych. Warto wiedzieć, że wpisy w rejestrze korzystają z ochrony zaufania, a dokładnie z domniemania prawdziwości wpisu w rejestrze. W razie niezgodności wpisu ze stanem faktyczny, konsekwencją obarczone są podmioty gospodarcze lub przedsiębiorca odpowiedzialny za dokonanie takiego wpisu. Z powyższych kwestii wynika fakt, że niemiecki rejestr handlowy pełni kilka ważnych funkcji, a przede wszystkim kontrolną, ochronną oraz dowodową.

Rejestr w Niemczech

Od 2007 roku rejestr handlowy w Niemczech prowadzony jest w formie elektronicznej. Jego regulacje należą do zakresu działań sądownictwa nieprocesowego. Niemiecki rejestr handlowy obsługują dokładnie 2 wydziały: A – dotyczący kupców rejestrowych oraz spółek osobowych, jednostek gospodarczych posiadających zdolność prawną. B – przeznaczony jest dla spółek kapitałowych, czyli GmbH oraz AG.

O wpisie do rejestru handlowego słów kilka

Należy zauważyć, że wpis do rejestru nie jest czynnością prawną, a obejmuje zarówno nowy wpis, zmianę, jak i wykreślenie podmiotu gospodarczego z rejestru. Wpis do rejestru jest prawno- procesowym oświadczeniem przed sądem, którego dokonuje się na wniosek.

Niemiecki rejestr spółek

Warto pamiętać, że w ramach niedopełnienia obowiązku zgłoszenia o wpis do rejestru przedsiębiorca, podmiot gospodarczy zostaje obciążony karą pieniężną w wysokości 5000 euro. Wpis może mieć charakter konstytutywny lub deklaratoryjny. W pierwszym wypadku chodzi o wpis tworzący stan prawny, w drugim natomiast o o potwierdzenie istniejącego już stanu prawnego.

Rejestr handlowy w Niemczech – jakie informacje się podaje?

Jeśli z przedmiotu lub zakresu działalności gospodarczej danego podmiotu wynika, że musi zostać on wpisany do rejestru handlowego, wpis jest koniecznością. W przeciwnym razie przedsiębiorca zostaje obciążony wysoką karą pieniężną. Wyjątek od tej zasady stanowią mali przedsiębiorcy. Ci rzeczywiście prowadzą działalność gospodarczą, lecz nie podlegają regulacjom, które dotyczą pozostałych przedsiębiorców.

Rejestr handlowy obejmuje najważniejsze informacje, a dokładnie należy podać we wpisie: nazwę firmy przedsiębiorcy, adres siedziby firmy, adresy oddziałów oraz filii firmy, jak również przedmiot wykonywanej działalności. We wpisie należy uwzględnić także osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, formę prawną przedsiębiorcy, dane komandytariuszy, informację o wysokości kapitału zakładowego, a także kapitały założycielskiego.

ZOBACZ TEŻ