Zus w Niemczech

0
Zus w Niemczech

System niemieckich ubezpieczeń społecznych jest podobny do polskiego systemu. Niewielka różnica tkwi w rodzajach ubezpieczeń. System podzielny jest tutaj na 5 filarów obejmujących standardowe i długoterminowe ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenie od wypadków przy pracy, ubezpieczenie emerytalne oraz ubezpieczenie na wypadek bezrobocia. Oprócz ubezpieczenia od wypadków przy pracy wszelkie inne pokrywane są częściowo przez pracodawcę i przez pracownika. Składki odprowadza pracodawca. W Niemczech około 40% wydatków z pensji to obowiązkowe ubezpieczenia.

Ubezpieczenie zdrowotne

Opłacana comiesięczna składka ubezpieczeniowa zdrowotna daje pracownikowi prawo do korzystania z usług opieki zdrowotnej. W Niemczech obowiązuje ponadto dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne długoterminowe. Jest ono zabezpieczeniem dla pracownika na wypadek, gdyby nie był on w stanie zadbać o siebie na starość, a jednocześnie wymagał opieki pielęgnacyjnej. Osoby zarabiające mniej niż 450 euro miesięcznie lub pracujące 2 miesiące w roku są zwolnione z opłat na ubezpieczenie zdrowotne. Niemniej jednak zachowują one prawo do korzystania z opieki zdrowotnej. Ubezpieczony pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego. Uzyskuje go, przedkładając w kasie chorych odpowiednie dokumenty oraz informując pracodawcę o swojej niezdolności do pracy.

Ubezpieczenie emerytalne

W Niemczech ubezpieczenie emerytalne jest obowiązkiem każdego pracownika. Nie obowiązuje osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, ponieważ w tym wypadku osoby te ubezpieczają się dobrowolnie. Na terytorium Niemiec mamy do czynienia z wieloma instytucjami, które oferują ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W Niemczech wiek emerytalny to 65 lat.

Zus w Niemczech

Istnieje możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę przed osiągnięciem określonego ustawą wieku. W tym wypadku należy jednak przepracować 5, 15 lub 35 lat. Do okresów wliczane są: ciąża, wychowywanie dziecka oraz nauka. Wysokość emerytury czy renty uzależniona jest od ilości lat składkowych oraz wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia.

Ubezpieczenie od wypadków przy pracy oraz na wypadek bezrobocia

Jeśli chodzi o ubezpieczenie od wypadków przy pracy, to jest ono w całości pokrywane przez pracodawcę. Jest to jedno z ubezpieczeń obowiązkowych dla wszystkich pracowników. Gwarantuje ono opiekę, gdyby pracownik uległ wypadkowi w trakcie pracy, ale też w drodze do niej lub w drodze z pracy. Poza tym ubezpieczenie od wypadków przy pracy zapewnia pracownikowi ewentualne przekwalifikowanie się po wypadku, jak również opiekę, w razie gdy rozwinie się u niego choroba zawodowa.

Na szczególną uwagę zasługuje w Niemczech ubezpieczenie, którego nie ma w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Jest to ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, które opłacane przez minimum rok uprawnia ubezpieczonego do uzyskiwania zasiłku w przypadku utraty pracy. Jest to ubezpieczenie w wysokości 6,5% płacy.

W Niemczech obowiązuje również ubezpieczenie na wypadek bezrobocia (w wysokości 6.5% płacy). Jeżeli jest opłacane przez minimum rok, ubezpieczony może liczyć na zasiłek w przypadku utraty pracy.

Firma w Niemczech – koszty prowadzenia działalności

0
Firma w Niemczech – koszty prowadzenia działalności

Kosztów prowadzenia działalności w Niemczech nie da się ujednolicić. W zależności od rodzaju działalności, na jaką się zdecydujemy, będziemy zmuszeni ponieść inną kwotę ubezpieczeń, ale też kosztów związanych stricte z prowadzeniem firmy. W Niemczech z całą pewnością mamy do czynienia z szerszym zakresem świadczeń na wysokim poziomie. Podejmując działalność na terytorium Niemiec, możemy zarejestrować firmę na miejscu lub w Polsce, świadcząc usługi transgraniczne. Przyjrzyjmy się zatem temu, co najważniejsze, czyli składkom ubezpieczeniowym, jak wyglądają w naszym kraju, a jak w Niemczech.

Polskie realia – ubezpieczenia społeczne

W Polsce właściciele firm muszą naliczać składki ubezpieczeniowe od podstawy miesięcznej, która jest z góry narzucona. Jest to obecnie minimum 2704,31 zł, co przekłada się na składki ubezpieczeniowe w comiesięcznej kwocie 840,76 zł. To kwota obejmująca ubezpieczenia: zdrowotne, emerytalne, rentowe oraz wypadkowe. Składkę zdrowotną można odliczyć od podatku. Do kast ZUS-u płacimy ostatecznie 517,68 zł miesięcznie. Koszty ubezpieczeń są w Polsce niższe, jeśli rejestrujemy działalność po raz pierwszy lub od zawieszenie poprzedniej działalności minęło co najmniej 5 lat. Tu koszt będzie wynosił nieco ponad 300 zł.

Niemieckie realia – koszty ubezpieczeń

Od 1 stycznia 2009 roku wprowadzono w Niemczech obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, które można opłacać do państwowej lub prywatnej kasy ubezpieczeniowej.

Przykładowe wyliczenia składek na prywatne ubezpieczenie zdrowotne:

 • mężczyzna, samotny, 31 lat przy wkładzie własnym w wysokości 3000 euro zapłaci 170 euro
 • mężczyzna, samotny, 31 lat bez wkładu własnego zapłaci 400 euro
 • mężczyzna, samotny, 40 lat zapłaci 210 euro
 • mężczyzna, 40 lat z żoną i trójką dzieci zapłaci 634 euro

Jak widać obowiązuje zasada, że opłaty na ubezpieczenie są wyższe, im osoba jest starsza. Za dzieci i niepracującą żonę składki ustalaneindywidualnie.

Firma w Niemczech – koszty prowadzenia działalności

Rentenversicherung

Składka emerytalna to dodatkowa składka naliczana w Niemczech od dochodu brutto. Wynosi 19,9%. Osoby, które rozpoczynają dopiero działalność, przez 3 lata mogą skorzystać z okresu zwolnienia od składki. Składka emerytalna obowiązkowo dotyczy rzemieślników, opiekunki oraz osoby wykonujące prace chałupnicze. Pozostałe osoby mogą z tego ubezpieczenia zrezygnować. Niemniej jednak na starość nie będą wówczas uzyskiwały świadczenia emerytalnego.

Podsumowując w Polsce zmuszeni jesteśmy do odprowadzania do ZUS-u ponad 500 zł miesięcznie. W Niemczech może być to nawet koszt 100 euro, ale wówczas zmuszeni będziemy do indywidualnego leczenia. Jeśli co miesiąc będziemy płacić nieco ponad 400 euro, w Niemczech skorzystamy z wysokiej jakości opieki zdrowotnej, a na starość wysokiej emerytury, która zapewni nie tylko potrzeby pierwszego rzędu jak w wielu przypadkach wygląda to w naszym kraju. Wybór pozostaje oczywiście do nas. Warto go dokładnie przemyśleć.

Co to jest Gewerba?

0
Co to jest Gewerba?

Praca na Gewerbe to coraz częściej wybierana forma pracy w Niemczech. Nie można mylić jej jednak z tradycyjną pracą, ponieważ Gewerba to działalność gospodarcza na terytorium naszego zachodniego sąsiada. Przed 1 maja 2011 pracę w Niemczech można było wykonywać wyłącznie wtedy, gdy uzyskało się specjalne pozwolenie na pracę. Bez takiego pozwolenia można było prowadzić działalność gospodarczą, która była pewnego rodzaju obejściem przepisów. Gewerba zyskała pomimo tego jeszcze większą popularność już po zniesieniu obowiązku posiadania pozwolenia na pracę.

Uwaga na pozorowaną działalność na terytorium Niemiec

Warto pamiętać, że w niektórych branżach w Niemczech obowiązuje płaca minimalna. Chodzi tu o pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zwłaszcza w branży budowlanej można zauważyć proceder udzielania zlecenia podwykonawcy, który formalnie prowadzi działalność i wówczas płacić niższe stawki niż te przysługujące pracownikowi.

Warto pamiętać, że zarejestrowanie Gewerbe niesie ze sobą szereg korzyści. W przypadku, gdy jednak zdecydujemy się na działalność pozorowaną, musimy liczyć się z konsekwencjami. Z całą pewnością będą to:

 • kary dla pracodawcy za nieodprowadzanie składek do kas emetytalno-rentowych oraz zdrowotnych
 • konieczność odprowadzenia zaległych składek
 • kara dla pracodawcy za niewywiązywanie się z płacenia wynagrodzenia minimalnego
  obowiązek odprowadzenia zaległego podatku

Faktyczne prowadzenie działalności gospodarczej

Z faktycznym prowadzeniem działalności gospodarczej mamy do czynienia, gdy osoba prowadząca firmę: ustala samodzielnie czas, miejsce oraz wymiar czasu pracy, posiada kontrahentów i stara się pozyskiwać kolejnych, dysponuje własnym pomieszczeniem, narzędziami pracy, jak również roboczą odzieżą. Poza tym jest to osoba, która wcześniej nie była pracownikiem innego przedsiębiorstwa, dla którego świadczy obecnie usługi oraz nie jest organizacyjnie włączona w działalność innego przedsiębiorstwa. To ponadto osoba, która ponosi ryzyko prowadzenia działalności gospodarcze, a więc odpowiada z tytułu rękojmi za wykonywaną pracę.

Co to jest Gewerba?

Płaci wynagrodzenie, które naliczane jest od wykonanej pracy, a nie na podstawie ustalonej samodzielnie stawki godzinowej. Faktyczne prowadzenie działalności gospodarczej według niemieckiego orzecznictwa to również organizowanie przedsiębiorstwa samodzielnie, co ma odzwierciedlenie w samodzielnej rejestracji przedsiębiorstwa, najmie pomieszczeń, rachunkowości oraz wystawianiu faktur.

Pozorowane prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Niemiec

Orzecznictwo niemieckie określa dokładnie, kiedy mamy do czynienia z pozorowanym prowadzeniem działalności gospodarczej. Ma to miejsce wówczas, kiedy osoba zobowiązana do pracy wykonuje ją w czasie, miejscu i wymiarze wyznaczonym przez innych. Poza tym to osoba współpracujące jedynie z jednym kontrahentem i nie starająca się pozyskać nowych. Pozorowaną działalność gospodarczą prowadzą według orzecznictwa niemieckiego również osoby nieposiadające własnych pomieszczeń do pracy, korzystające z narzędzi pracy oraz odzieży roboczej udostępnionych przez zleceniodawcę.

To również osoby, które są organizacyjnie włączone w inne przedsiębiorstwo, wcześniej będące pracownikiem przedsiębiorstwa, dla którego obecnie świadczą usługi w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Poza tym orzecznictwo niemieckie jasno określa, że osoby prowadzące wyłącznie pozorowaną działalność gospodarczą to osoby nieponoszące ryzyka jej prowadzenia, a więc wyliczające wynagrodzenie na podstawie stawki godzinowej. Osoby prowadzące pozorowaną działalność gospodarczą to ponadto osoby, które nie zajmują się organizacją własnego przedsiębiorstwa, a takie, za które to niemiecki zleceniodawca załatwia wszelkie formalności.

Kto może założyć Gewerbe?

Każdy może założyć Gewerbe. Potrzebne do tego jest odpowiedni pomysł i silna wola, aby podjąć działania i kroczyć ku sukcesowi. Warto pamiętać, że Gewerbe to nie różni się znacząco od polskiej procedury zakładania firmy. W tym wypadku liczyć będzie się więc poświęcenie czasu, a dokładnie też zaangażowanie oraz wytrwałość. W ramach pomocy można skorzystać z firm, które udzielają w ramach świadczonych usług wszelkiego doradztwa i pomocy w założeniu działalności gospodarczej w Niemczech, ale też dopełnieniu wszelkich formalności, jak i pomoc w ramach prowadzenia biznesu na zagranicznym terytorium.

Warto pamiętać w tej sytuacji, że na samym założeniu firmy sprawa prowadzenia działalności się nie kończy, dlatego w tym wypadku najważniejsze to fakt posiadania wsparcia, partnera, który pomoże w zakresie wielu spraw, a dokładnie też nałożonych na nowego przedsiębiorcę zadań, formalności oraz obowiązków, którym często po prostu nie sposób sprostać bez właściwej pomocy. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w praktyce oznacza dużą odpowiedzialność, o czym należy bezwzględnie pamiętać zanim podejmie się tę ostateczną ważną życiową decyzję.

Działalność gospodarcza w Niemczech

0
Działalność gospodarcza w Niemczech

Państwo niemieckie znane jest z tego, że posiada jedną z największych gospodarek. Produkt krajowy Niemiec plasuje się w czołówce państw europejskich. To zupełnie doskonałe warunki do tego, aby zdecydować się na założenie firmy właśnie u naszych zachodnich sąsiadów, którzy są poza tym bardzo pozytywnie nastawieni do pojawiających się tutaj polskich przedsiębiorców.

Mieszkając na terenie Niemiec i chcąc otworzyć własny salon kosmetyczny czy fryzjerski, handel internetowy czy też rozpocząć zupełnie inny rodzaj działalności jak na przykład opiekunka osób starszych zmuszeni jesteśmy do zgłoszenia własnej działalności gospodarczej. Początki mogą wydawać się trudne, ale po zebraniu wszelkich ważnych i stosownych informacji, kwestia założenia firmy w Niemczech nie należy do najtrudniejszych. Każdemu, kto planuje działalność gospodarczą na terenie Niemiec, z całą pewnością przydadzą się poniższe informacje.

Kiedy zgłaszamy działalność gospodarczą?

Pracując w Niemczech na własny rachunek, zmuszeni jesteśmy zgłosić własną działalność gospodarczą i rozliczać się z urzędem skarbowym (das Finanzamt). Wyjątkiem od tej konieczności prawnej są osoby, które wykonują wolny zawód, o czym informacje znajdą się w kolejnej części artykułu.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane jako:

 • działalność wykonywana samodzielnie, jak również na własną odpowiedzialność
 • działalność o charakterze długofalowym i długoterminowym
 • zamiar osiągnięcia zysku
 • wykonywanie działalności, biorąc aktywny udział w kształtowaniu gospodarki

Gdzie zgłasza się własną działalność gospodarczą w Niemczech?

Aby zgłosić działalność gospodarczą w Niemczech, należy udać się do Urzędu Gospodarki (das Gewerbeamt). Urząd ten zwykle mieści się w urzędzie miasta lub ratuszu. Tam zobowiązani jesteśmy do wypełnienia stosownego formularza oraz uiszczenia opłaty meldunkowej, która wynosi około 20-30 euro i jest zależna od konkretnego regionu i miasta.

Formularz musi zawierać dane naszej firmy, a dokładnie rodzaj wykonywanej działalności, dane dotyczące firmy oraz własnej osoby. Potrzebny będzie też dowód tożsamości i ewentualny meldunek. Pamiętaj, że niektóre z zawodów głównie te rzemieślnicze uzależnione są od posiadania dyplomu mistrzowskiego.

Posiadając odpowiednie kwalifikacje, które zdobyte zostały w Polsce, można przedłożyć w urzędzie przetłumaczony dokument na język niemiecki. Może być to również uwierzytelniona kopia. Kolejnym rozwiązaniem tej kwestii jest przedłożenie zaświadczenia o 6-letnim doświadczeniu zdobytym w danym zawodzie. Potwierdzeniem mogą być świadectwa pracy.

Zgłaszając działalność gospodarczą, informowane są jednocześnie z automatu inne urzędy. Są to między innymi Izba Przemysłowo-Handlowa (IHK), Izba Rzemieślnicza (die Handwerkskammer) oraz urząd skarbowy. Przynależąc do danej izby przemysłowo-handlowej lub rzemieślniczej, należy liczyć się z konkretnymi składkami, jakie będzie trzeba ponieść. Z ich odprowadzania zwolnione są jedynie te firmy, których roczny dochód nie przekracza 5,2 tysięcy euro. Na taką ulgę mogą liczyć także firmy w pierwszym oraz drugim roku działalności, jeśli ich dochód nie przekroczy 25 tysięcy euro. Pamiętaj, że jeśli mowa o izbie rzemieślniczej, w drugim roku będziesz zmuszony zapłacić połowę wymaganej składki.

Wolny zawód w Niemczech – jakie korzyści?

Wykonywanie w Niemczech tzw. wolnego zawodu (freier Beruf) niesie ze sobą szereg korzyści. Warto przyjrzeć się im dokładnie, ponieważ zalety podjęcia takiego zawodu to przede wszystkim korzyści finansowe. Osobami reprezentującymi takie zawody są na przykład: dziennikarz, tłumacz, architekt, notariusz czy lekarz. Osoby te nie są w Niemczech traktowanie jak przedsiębiorcy, dlatego nie mają one obowiązku zgłaszania prowadzenia działalności gospodarczej. O jakich korzyściach mowa? Są nimi przede wszystkim:

 • zwolnienie z płacenia podatku od działalności gospodarczej
 • zwolnienie z członkostwa w izbie przemysłowo-handlowej, rzemieślniczej, a jednocześnie
 • zwolnienie z konieczności odprowadzania składek
 • niestosowanie się do reguły podwójnego zapisu

Decydując się jednak na działanie w powyższy sposób, czyli wykonywanie wolnego zawodu w Niemczech, trzeba wziąć pod uwagę fakt, że osoby wykonujące wolny zawód nie mogą trudnić się handlem. Co więcej, niektóre z tych zawodów są objęte obostrzeniami, jeśli chodzi o możliwości reklamy. Poza tym należy pamiętać, że zatrudnienie pracownika jest możliwe wyłącznie pod pewnymi warunkami.

Osoby, które chcą wykonywać wolny zawód w Niemczech zobowiązane są zgłosić swoją działalność urzędowi skarbowemu. Od urzędu uzyskują decyzję dotyczącą przedpłaty podatku.

Otwarcie firmy w Niemczech – jakie koszty?

Nieodłącznymi kosztami, z jakimi należy się liczyć w ramach zatrudnienia w Niemczech są koszty związane z ubezpieczeniami. Od 2009 roku istnieje w Niemczech obowiązek opłacania ubezpieczenia zdrowotnego. W tym wypadku można zdecydować się na ubezpieczenie zdrowotne w prywatnej firmie lub państwowe ubezpieczenie zdrowotne.

Wysokość tego ubezpieczenia obliczana jest przez ubezpieczalnię indywidualnie dla każdej osoby. Jest ona zależna od stanu zdrowia, jak również konkretnej wybranej taryfy. Ze stałą stawką mamy do czynienia w ramach państwowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Obok ubezpieczenia zdrowotnego można opłacać ubezpieczenie emerytalne, które w przypadku Niemiec jest dobrowolne. Jeśli zdecydujemy się na państwowe ubezpieczenie emerytalne, będziemy odprowadzać składkę minimum 79,60 euro, maksymalnie 1 054, 70 euro.

Możemy wybrać także ubezpieczenie na wypadek bezrobocia. Obecnie wynosi ono 17,64 euro na terenie zachodnich Niemiec, a na wschodzie kraju 14,95 euro.

Nie można zapomnieć, że otwarcie firmy w Niemczech będzie wiązało się także z innymi wydatkami. Koniecznie należy mieć na uwadze koszty związane z reklamą, stroną internetową, ubezpieczeniem na wypadek niezdolności do pracy.

Jaka forma prawna działalności gospodarczej w Niemczech?

Rozważając działalność gospodarczą w Niemczech, musimy zdecydować się na jej konkretną formę prawną. Zdecydowana większość osób na początek wybiera jednoosobową działalność gospodarczą, którą z czasem przekształca w spółkę, niemniej jednak to tylko jedno z proponowanych rozwiązań. Możemy wybrać bowiem zupełnie inną prawną formę działalności gospodarczej, o których najważniejsze informacje znajdziesz poniżej.
Przedsiębiorstwo jednoosobowe (Einzelunternehmer)

Oczywiście jednoosobowe przedsiębiorstwo jest najpopularniejszą formą prawną wśród osób, a szczególnie Polaków decydujących się na zagraniczny biznes. Ta forma charakteryzuje się dużą swobodą, jeśli weźmiemy pod uwagę podejmowanie decyzji. Co więcej, na samym początku wystarczające jest złożenie w ramach oświadczenia podatkowego rachunku z nadwyżki przychodów. Jeśli łączny obrót w poprzednim roku kalendarzowym będzie niższy niż 17,5 tysięcy euro, a w roku aktualnym niższy niż 50 tysięcy euro, możemy skorzystać z regulacji, jakie dotyczą drobnych przedsiębiorców (Kleinunternehmerregelung). Wówczas nie musimy płacić podatku od towarów i usług VAT. W ramach odpowiedzialności cywilnej mamy tu do czynienia z majątkiem prywatnym, w ramach księgowości z rachunkiem z nadwyżki przychodów, a rejestr handlowy jest nieobowiązkowy.

Handlowiec (Kaufmann)

W myśl przepisów prawa zarejestrowany handlowiec to osoba, która prowadzi przedsiębiorstwo utworzone na wzór handlowy. W przypadku tego typu formy prawnej mamy do czynienia w ramach odpowiedzialności cywilnej z majątkiem prawnym, w zakresie księgowości z regułą podwójnego zapisu, jak również obowiązkowym rejestrem handlowym. Do tego typu przedsiębiorstw zalicza się nie tylko sklepy, ale też restauracje itp.

Osoby wykonujące wolny zawód (Freiberufler)

W Niemczech osoby wykonujące wolny zawód (architekci, tłumacze, lekarze, dziennikarze, notariusze) są uznawane podobnie jak jednoosobowe przedsiębiorstwa. Do odpowiedzialności cywilnej bierze się pod uwagę majątek prywatny, w ramach księgowości mamy do czynienia z regułą podwójnego zapisu, niemniej jednak rejestr handlowy jest tutaj nieobowiązkowy.

Spółka cywilna (Gesellschaft bürgerlichen Rechts)

Jeśli wykonując wolny zawód, chcemy założyć firmę, spółka jest najodpowiedniejszą formą prawną działalności gospodarczej w Niemczech. Należy pamiętać o konieczności posiadania wspólników. Tu w ramach odpowiedzialności cywilnej będziemy mieli do czynienia z majątkiem prywatnym, ale też odpowiedzialnością wspólnika. W zakresie księgowości stosuje się regułę podwójnego zapisu. Nie jest wymagany rejestr handlowy.

Spółka partnerska (Partnerschaftsgesellschaft)

To stosunkowo rzadko używana forma prawna działalności gospodarczej. Niemniej jednak należy o niej pamiętać, ponieważ została stworzona dla osób wykonujących wolne zawody. W ramach odpowiedzialności cywilnej mamy do czynienia z majątkiem prawnym, jak również odpowiedzialnością za wspólnika . W kwestii księgowości stosuje się regułę podwójnego zapisu. Tu jednak wymagany jest rejestr handlowy.

Spółka jawna (Offene Handelsgesellschaft)

Spółką jawną nazywa się spółkę partnerską dla handlowców. W jej przypadku mamy do czynienia z odpowiedzialnością cywilną w postaci majątku prywatnego, a w ramach księgowości z regułą podwójnego zapis. W spółce jawnej wymagany jest rejestr handlowy.

Spółka przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością (Unternehmergesellschaft)

Spółka ta często zwana jest „mini spółką z o.o.” Jest to dość młoda forma prawna spółki, a jej główną zaletą jest możliwość ograniczenia odpowiedzialności cywilnej. Początkowy kapitał to kwota 1 euro. Niemniej jednak w przypadku tej spółki z jednej strony ograniczona odpowiedzialność może odstraszać potencjalnych partnerów handlowych. W ramach odpowiedzialności cywilnej mamy tu do czynienia z majątkiem spółki, w zakresie księgowości stosuje się regułę podwójnego zapisu i obowiązkowy jest rejestr handlowy.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Ten rodzaj formy prawnej może być stosowany przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, ale też przez osoby, które wykonują wolny zawód. Tu wymagany jest kapitał zakładowy wynoszący 25 tysięcy euro. W zakresie odpowiedzialności cywilnej mamy majątek spółki, w ramach księgowości regułę podwójnego zapisu, jak również niezbędny rejestr handlowy.

Gewerbe w Niemczech bez meldunku

0
Gewerbe w Niemczech bez meldunku

Rejestracja firmy w Niemczech rzeczywiście może przysporzyć wielu problemów osobom, które zamierzają jednak prowadzić działalność na terenie Niemiec. Dzięki pomocy świadczonej przez specjalne firmy, procedurę założenia firmy u naszych zachodnich sąsiadów można przejść bez najmniejszych kłopotów, a co więcej relatywnie szybciej, ponieważ zajmują się tym specjaliści. Można wyszukać specjalnych firm, które zakładają działalność pod własnym adresem.

Firma w Niemczech bez meldunku

Aby rejestracja firmy w Niemczech bez meldunku przebiegła bez problemów, warto skorzystać z oferowanych usług. W ramach zakładania działalności gospodarczej niemiecki Urząd Skarbowy może bowiem wymagać posiadania telefonu stacjonarnego, który traktowany jest jako rodzaj dodatkowej weryfikacji rzeczywistej rejestracji firmy w Niemczech, ale też nawet w czasie jej prowadzenia. Polecane firmy zapewniają adres do rejestracji działalności, jak również fachowe doradztwo na każdym etapie współpracy, czyli dokładnie też prowadzenie księgowości, która może okazać się dla młodych przedsiębiorców mocno skomplikowana.

Samozatrudnienie w Niemczech

Jedyne, czego potrzebują Polacy, aby skorzystać z powyższych usług to posiadanie polskiego adresu zamieszkania. Usługodawcy kolejno umożliwiają założenie działalności gospodarczej w Niemczech i pracę na własny rachunek. Decydując się na tego typu usługi uzyskać można:

 • potrzebną pomoc w kompleksowej obsłudze i prowadzeniu firmy bez meldunku w Niemczech
 • wizytówki, pieczątki, jak również kartę do telefonu LEBARA umożliwiającą swobodny kontakt z rodziną
 • adres do rejestracji i prowadzenia własnej firmy na terenie Niemiec

Powyższe korzyści niosą ze sobą oszczędności przy zakładaniu jednoosobowych firm na terenie Niemiec. Usługi są warte szczególnej uwagi, gdy potrzebujemy samozatrudnienia w Niemczech, a nie posiadamy tam stałego meldunku.

Gewerbe w Niemczech bez meldunku

Firmy użyczające niemieckiego adresu dla firm – co jeszcze można zyskać?

Oprócz powyższych atutów wynikających ze skorzystania z usług firm użyczających niemieckiego adresu do założenia działalności, mamy zapewnione:

 • przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów w tym przede wszystkim adres dla siedziby naszej firmy
 • fachowe doradztwo dotyczące założenia działalności bez meldunku na terytorium Niemiec
 • pomoc w wypełnieniu dokumentacji wymaganych przez urzędy
 • obsługę korespondencji
 • dopilnowanie wszelkich formalności i terminów

Założenie i rejestracja firmy w Niemczech – czego potrzebujemy?

Do założenia oraz rejestracji firmy w Niemczech potrzebny jest przede wszystkim dowód osobisty. Korzystając z usług firm zapewniających adres do rejestracji, nie trzeba mieszkać na terenie Niemiec. Wszelkie sprawy urzędowe związane z meldunkiem załatwi za nas powyższa firma. Ta poza tym zapewni gwarantuje zainteresowanym wszelkie informacje na temat działalności opiekunki pracującej w firmie w Niemczech bez meldunku, ponieważ ten rodzaj działalności jest obecnie najbardziej powszechny.

Kuchnia niemiecka – czy stereotypy mówią prawdę?

0

Stereotypy są nieodłącznym elementem sposobu traktowania kraju, jego mieszkańców i potraw. Są one często nieprawdziwe, a jedynie potęgowane przez traktowanie charakterystycznych posiłków czy napojów, jako codzienność.

Kuchnia niemiecka jest, odmiennie do opinii mieszkańców innych krajów, bogata w przyprawy i liczne dania. Najczęściej jadanymi niemieckimi potrawami są golonka z kapustą i zupa z węgorza. Potrawy niemieckie łączą w sobie wiele cech, przede wszystkim pożywność, wartość energetyczna oraz kaloryczność.

Podstawowym dodatkiem spożywczym do innych posiłków jest bez wątpienia chleb, którego gatunków można napotkać około 300. Głównym artykułem spożywczym często będącym bazą do innych potraw jest kapusta, podobnie jak sałata, ogórki i korniszony, często traktowane też, jako przystawki.

Charakterystycznym napojem dla Niemiec jest piwo, którego liczne gatunki są pędzone głównie na podstawie bawarskiej receptury. Podsumowując, więc: stereotypy odnośnie kuchni niemieckiej są prawdą tylko w niewielkiej części, gdyż większość potraw niemieckich jest popularna także w Polsce, głównie w rejonie Śląska.

Spółka GmbH w Niemczech – koszty, plusy i zagrożenia

0
Spółka GmbH w Niemczech - koszty, plusy i zagrożenia

Myśląc o założeniu firmy u naszego zachodniego sąsiada, czyli w Niemczech zdecydowanie pierwszym krokiem jest otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej. Dopiero po czasie decydujemy się na powiększenie obszaru działania, zatrudnienie pracowników, czyli jednocześnie na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a dokładnie Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH).

Na ten wybór decydujemy się oczywiście z wielu powodów, gdzie jednym z istotnych jest chęć większego zarobku czy renomy. Podjęcie decyzji o założeniu spółki z odpowiedzialnością gospodarczą powinno być poprzedzone dokładną analizą obecnej sytuacji finansowej firmy, ale też wiedzy, co dokładnie będzie nas czekać w ramach prowadzenia tej formy działalności. Z artykułu dowiedzą się Państwo, jak wyglądają koszty takiego przedsięwzięcia oraz na co należy zwrócić szczególną uwagę, decydując się na tego rodzaju krok.

Spółka GmbH w Niemczech – od czego należy zacząć?

Bezwzględnie potrzebne jest spotkanie się z udziałowcami, prezesem lub prezesami danej spółki GmgH. Taka narada wstępna jest koniecznością. Bez niej nie da się ustalić wszelkich najważniejszych kwestii związanych z założeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Niemczech. Na naradzie należy poruszyć temat nazwy firmy, siedziby, celu przedsiębiorstwa, które ma powstać, ale też temat prezesa firmy, umów zatrudnienia, oczekiwań, finansowania.

Do szczególnie ważnych kwestii należy również zaszeregowanie danej spółki do polskich firm ze statusem prawnym w Niemczech. Aby uniknąć kar związanych z możliwością popełnienia poważnych błędów te kwestie należy rozpatrzyć w pierwszej kolejności.

Zakładamy GmbH w Niemczech

Od listopada 2008 roku weszła w życie reforma ustawy o spółkach GmbH-Gesetz regulująca wiele przepisów o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Reforma dotyczy przed wszystkim ułatwien dotyczących procedury zakładania spółek w Niemczech, ale też wzmocnienia konkurencyjności na rynku międzynarodowym.

Spółka GmbH musi zostać wpisana do rejestru handlowego, w którym to momencie nabiera mocy jej ograniczenie odpowiedzialności. Założenie spółki odbywa się u notariusza, który sporządza odpowiednią umowę. Należy pamiętać, że to konieczność, ponieważ umowa spółki musi być udokumentowana notarialnie.

Do kolejnych istotnych spraw należy sporządzenie bilansu otwarcia spółki w Niemczech oraz złożenie go do rejestru handlowego. Mamy wówczas do czynienia z tzw. Gewerbe-Anmeldung, czyli zameldowaniem firmy w urzędzie skarbowym Finanzamt. Cała procedura jest podobna do procedury zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej, niemniej jednak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością GmbH niezwykle ważna jest narada, o której pisaliśmy powyżej.

O kosztach założenia spółki GmbH w Niemczech słów kilka

Przykład kosztów najlepiej przedstawić na liczbach. Jeśli kapitał zakładowy danej spółki będzie wynosił 25 tysięcy Euro, koszty będą oscylowały w granicach 1300 Euro. Do tego będzie należy doliczyć pewne dodatkowe opłaty. Ogólnie przyjmuje się, że założenie spółki GmbH to koszt około 5 procent jej kapitału zakładowego.

Spółka GmbH w Niemczech - koszty, plusy i zagrożenia

W ich skład wchodzą koszty notariusza, doradcy podatkowego, jak również koszt związany ze skorzystaniem z usług doradczych. W ostatnim przypadku mamy zwykle do czynienia z 85 Euro i VAT. O czym warto pamiętać, mówiąc o kosztach założenia GmbH. Na pewno bardzo ważne jest to, że co najmniej połowa kapitału zakładowego musi zostać wpłacona do momentu, w którym spółka zostanie zarejestrowana.

O umowie spółki GmbH

W kwestii umowy warto poradzić się notariusza, ponieważ to osoba znająca temat dogłębnie i potrafiąca udzielić właściwej pomocy. Wzory umów spółki niemieckiej można znaleźć ponadto na łamach wielu specjalistycznych portali internetowych.

Dzięki wzorom możemy dokładnie zapoznać się z tym, jak wygląda umowa, co powinna zawierać i jakie punkty są najważniejsze. Porada notariusza jest tak czy inaczej istotna, ponieważ każda spółka posiada własne zapisy charakterystyczne dla jej działalności. Założenie spółki GmbH wymagać będzie więc poświęcenia czasu na przygotowanie profesjonalnej umowy.

Specjalny wariant GmbH – UG Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)

Z powyższym wariantem wyboru HmbH mamy do czynienia od 2008 roku. Jest to niejaka alternatywa angielskiej Limited. W tym wypadku jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadająca bardzo niski kapitał zakładowy. Może on wynieść nawet 1 Euro.

Możemy spotkać się również z innymi nazwami Mini-GmbH lub 1-Euro-GmbH. Jest to wariant spółki dla osób, które mają rzeczywiście bardzo dobry plan działania. Jest on warty przemyślenia, ale warto zauważyć, że niewiele osób decyduje się na niego, co widać na przykładzie bardzo szybko znikających z rynku firm z niskim kapitałem zakładowym. Brak odpowiedniego zabezpieczenia finansowego to główny powód takiego stanu rzeczy. To forma działalności, na którą można zdecydować się, biorąc pod uwagę relatywnie szybkie i duże zyski.

Jaki podatek w Niemczech?

0
Jaki podatek w Niemczech?

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Niemczech (Einkommensteuer) powstaje z łącznej kwoty dochodów osiągniętych w danym roku podatkowym pomniejszonych o zwolnienia. Podatkowi temu podlegają dochody z gospodarki leśnej i rolnej, z pracy samodzielnej i niesamodzielnej, z prowadzenia działalności przemysłowej, najmu oraz dzierżawy. Podatkowi dochodowemu od osób fizycznych podlegają także udziałowcy spółek cywilnych, handlowych i komandytowych Osoby zatrudnione podlegają podatkowi od wynagrodzeń (Lohnsteue).

Niemieckie stopy podatku od dochodów osobistych

Przepisy dotyczące płacenia podatków zmieniają się w Niemczech bardzo szybko, dlatego w tym wypadku warto korzystać z pomocy biur księgowych. Tam można dowiedzieć się o bieżących niemieckich stopach podatku od dochodów osobistych. Z niemieckim urzędem skarbowym rozliczają ludzi specjalne stowarzyszenia. Jest to usługa odpłatna. Rozliczeń podatkowych można dokonać w Niemczech również on-line. Formularze z zeznaniami podatkowymi można wypełniać na stronach urzędów.

Na poczet przyszłego podatku pracodawca pobiera zaliczki od wynagrodzenia brutto pracownika, a następnie odprowadza do urzędu skarbowego. Od podstawy opodatkowania można odliczyć koszty produktywne, czyli wydatki związane z wykonywaniem pracy. Są nimi: koszty dojazdów do pracy., środki robocze, ubrania robocze, składki na związki zawodowe. Od podstawy podatku pracownik ma również prawo odpisania wydatków niezwiązanych bezpośrednio z pracą na przykład koszty leczenia, gdy ulegnie wypadkowi w drodze do pracy. Może odliczyć także wydatki na szkolenia czy podróże służbowe, jeśli tylko te wydatki nie są pokrywane przez pracodawcę.

Klasy podatkowe w Niemczech

Wysokość podatku dochodowego w Niemczech uzależniona jest od tzw. klasy podatkowej, do której należy podatnik. Klasy te są corocznie określane na podstawie podatkowych kart, jakie wypełniają podatnicy.

Do klasy I należą osoby stanu wolnego, rozwiedzione oraz wdowcy, jeśli nie klasyfikują się oni do klasy II i III.

Do klasy II zaliczane są osoby stanu wolnego w gospodarstwach, w których zameldowane jest co najmniej jedno dziecko, za które otrzymywana jest kwota pomniejszenia podatku na dziecko lub zasiłek rodzinny Kindergeld.

Jaki podatek w Niemczech?

W klasie III znajdują się zamężni lub żonaci pracownicy.

Do klasy IV należą małżonkowie, jeśli oboje uzyskują dochody z pracy.

Klasa V jest klasą dla jednego z małżonków zamiast klasy IV, jeśli drugi z małżonków wybrał klasę III.

Do klasy VI kwalifikują się pracownicy pobierający wynagrodzenie jednocześnie z kilku źródeł zatrudnienia.

Gdzie rozlicza się podatek w Niemczech?

W przypadku gdy pracownik mieszka w Polsce, a pracuje na terenie Niemiec nie więcej niż 183 dni w roku lub gdy pracodawca nie mieszka i nie ma siedziby w Niemczech – obowiązek podatkowy należy spełnić w Polsce. W przypadku pozostałych obowiązuje zasada, że podatek należy płacić tam, gdzie się pracuje.

Jak założyć firmę w Niemczech krok po kroku?

0
Jak założyć firmę w Niemczech krok po kroku?

Kierunkiem rozwoju wielu polskich firm jest otwarcie się również na międzynarodowe rynki. Nie ma się więc co dziwić, że przedsiębiorcy decydują się na działalność gospodarczą na rynku niemieckim, który jest owszem wymagający, niemniej jednak niesie ze sobą korzyści finansowe. Zarówno polski, jak i niemiecki rynek są podobne pod względem prowadzenia biznesu. Atutów z posiadania działalności gospodarczej w Niemczech jest jednak zdecydowanie więcej.

Podatki w Niemczech a działalność gospodarcza

Z artykułu dowiedzą się Państwo, na czym polega założenie firmy od strony podatkowej. Te wskazówki z całą pewnością pomogą dobrze zaplanować krok po kroku realizację celu. W ramach zakładania działalności gospodarczej w Niemczech zarówno Gewerbe, jak i GmbH mamy styczność ze szczególnymi przepisami podatkowymi, o których należy bezwzględnie wiedzieć jak najwięcej.

Osoby zakładają działalność gospodarczą w Niemczech powinny mieć świadomość, że istnieją tutaj tzw. fazy podatkowe. Oto i one.

Faza I dotyczy kosztów związanych z zakładaniem firmy w Niemczech. Dotyczą one nie tylko stricte kosztów firmy, ale na początku kosztów doradztwa, dojazdów, telefonu, znaczków czy ksero, które należy przedstawić Urzędowi Skarbowemu w Niemczech jako wydatki na poczet działalności gospodarczej. To tzw. vorweggenommene Betriebsausgaben. Aby wydatki te rzeczywiście zostały uwzględnione przez Urząd Skarbowy Finanzamt, należy:

 • sporządzić listę wydatków i dołączyć do niej wszelkie potwierdzające faktury
 • na każdej z faktur dokonać notatki dotyczącej bezpośredniego związku z planowanym otwarciem własnej działalności gospodarczej
 • sumę wydatków poczynionych na poczet prowadzenia działalności gospodarczej podać w
 • odpowiednim załączniku do zeznania podatkowego
 • złożyć roczną deklarację podatkową VAT (Umsatzsteuererklärung) we właściwym niemieckim Urzędzie Skarbowym

Faza II dotyczy poinformowania urzędu gminy, w ramach którego koniecznie należy zwrócić szczególną uwagę na niektóre z przepisów podatkowych. Rozpoczynając oficjalnie prowadzenie działalności gospodarczej, należy dokonać zarejestrowania jej w gminie Gewerbe Anmeldung. Automatycznie w związku z rejestracją zostaje powiadomiony Finanzamt. W ramach samodzielnej działalności w wolnym zawodzie koniecznością jest osobiste powiadomienie Urzędu Skarbowego.

Zakładanie firmy w Niemczech – na co zwrócić uwagę?

Istotny w powyższej kwestii jest kwestionariusz z Finanzamtu. To właśnie w nim należy określić planowany zysk w pierwszym oraz drugim roku działalności. W tym miejscu warto wpisać 0, co oznacza, że przychody oraz wydatki będą miały podobną wysokość. W przeciwnym razie Urząd Skarbowy może ustalić obowiązkowe opłaty podatkowe z góry.

Mały przedsiębiorca – podatek VAT w Niemczech (Umsatzsteuer)

O pewnych przepisach podatkowych obowiązujących w Niemczech warto wiedzieć jak najwięcej i to relatywnie wcześniej zanim zaczniemy wypełniać wszelkie dokumenty. Warto wiedzieć, że jeżeli w roku założenia firmy w Niemczech jej obrót nie wyniesie 17,5 tysiąca euro, firma zostanie uznana jako mały przedsiębiorca. Status Małego Przedsiębiorcy umożliwia w Niemczech niewykazywanie podatku VAT w fakturach wychodzących. Uzyskując ten status nie można jednak dokonywać odliczeń podatku z faktur wpływających. Należy pamiętać też, że jeśli na korzyść przedsiębiorcy zostanie dokonane odliczenie podatku na poczet prowadzenia działalności gospodarczej Gewerbe, przedsiębiorcę przestają obowiązywać uregulowania prawne dotyczące małych przedsiębiorców w Niemczech.

Obrót szacowany jest w przypadku małych przedsiębiorców w odniesieniu do wysokości obrotu rocznego.

W ramach działalności gospodarczej i podatków z nią związanych należy wiedzieć, że jeśli obrót firmy w roku założenia nie będzie przekraczał 500 tysięcy euro, można złożyć wniosek w Urzędzie Skarbowym właściwym dla danego regionu w tzw. Finanzamcie o rozliczenie podatku VAT metodą kasową. To nic innego jak uiszczanie podatku VAT z faktur firmy dopiero w momencie, gdy daną fakturę opłaci klient firmy, a nie w momencie jej wystawienia.

Jak założyć firmę w Niemczech krok po kroku?

Finanzamt szacuje w tym wypadku wysokość obrotu rocznego tak samo jak w przypadku uregulowań dotyczących małych przedsiębiorców w odniesieniu do pełnego roku.

Deklaracja dla podatku VAT w Niemczech (Umsatzsteuererklärung)

Podobnie jak w przypadku polskich realiów podatkowych przedsiębiorcy zmuszeni są na samym początku prowadzenie działalności gospodarczej do przesyłania miesięcznych deklaracji dla podatku VAT do niemieckiego Urzędu Skarbowego Finanzamtu. Można dokonywać tego metodą elektroniczną. Dopiero po okresie dwóch lat można wnioskować o składanie deklaracja dla podatku VAT kwartalnej lub deklaracji rocznej.

Założenie firmy w Niemczech dla wielu przedsiębiorców okazuje się doskonałym rozwiązaniem na zarabianie prawdziwych pieniędzy. Niemniej jednak należy przed podjęciem ostatecznej decyzji rozważyć wszelkie możliwości, porównać je, aby w efekcie sukces mógł pojawić się relatywnie szybko.

Polska firma jednoosobowa w Niemczech

0
Polska firma jednoosobowa w Niemczech

Wbrew ogólnemu przekonaniu założenie firmy w Niemczech nie należy do trudnych czynności. Jeśli weźmiemy pod uwagę zasady funkcjonowania firm na terenie naszych zachodnich sąsiadów, to należy pamiętać, że są one bardzo zbliżone do tych, które obowiązują w Polsce. Korzystniej niż u nas wygląda kwestia rozliczeń z fiskusem oraz ubezpieczeń społecznych. W świetle powyższych korzyści warto poważnie zastanowić się nad otworzeniem własnej działalności w Niemczech na zasadzie samozatrudnienia lub spółek bądź oddziałów przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce.

Własna firma w Niemczech – co warto wiedzieć?

W pierwszej kolejności należy podjąć decyzję o formie biznesu. Najprostszą będzie oczywiście samozatrudnienie. Niemniej jedna na rynku niemieckim możemy zdecydować się na inne formy przedsiębiorczości. Oto one:

 • spółka cywilna Gesellschaft bürgerlichen Rechts
 • spółka jawna oHG offene Handelsgesellschaft
 • spółka komandytowa KG Kommanditgesellschaft
 • spółka z o.o. KG Kommanditgesellschaft
 • samodzielny oddział eingetragene Zweigniederlassung
 • przedstawicielstwo Repräsentanz
 • działalność na własny rachunek Tätigkeit im eigenen Namen

Najmniej skomplikowaną jest oczywiście działalność jednoosobowa. Przed podjęciem decyzji o rejestracji tej formy działalności gospodarczej w Niemczech należy sprawdzić, czy wymagana jest w jej przypadku koncesja na prowadzenie biznesu. Koncesji wymagają przede wszystkim, astronomia, ubezpieczenia, handel obwoźny.

W ramach działalności na zasadzie samozatrudnienia potrzebne jest wypełnienie Gewerbe-Anmeldung, w którym to dokumencie należy podać dane firmy, branżę, adres zameldowania, wielkość przedsiębiorstwa oraz ilość zatrudnionych pracowników. Dokument składa się w Gewerbeamt.

Koszt rejestracji działalności gospodarczej w Niemczech

Powyższy koszt wynosi od 30 do 60 euro w zależności od landu, w którym rozpoczynamy działalność. Do rejestracji firmy na terenie Niemiec potrzebne są: dowód osobisty oraz kopia umowy wynajmu lub użyczenia lokalu, w którym wykonywana będzie dana działalność. Dowód osobisty tzw. Gewerbekarte uzyskuje się w urzędzie gospodarczym.

Polska firma jednoosobowa w Niemczech

Jeśli weźmiemy pod uwagę niemiecką biurokrację, wygląda ona podobnie jak nasza polska. Nie można powiedzieć, że jest trudniejsza.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt tego, że samozatrudnienie osób tzw. „złotych rączek” niesie ze sobą dla niemieckiego państwa szereg korzyści. Poszukiwani są tutaj ludzie z fachem w ręku, zawodem, a jednocześnie ogromnym doświadczeniem.

Osobom, które noszą się z zamiarem otwarcia biznesu w Niemczech, należy się istotna uwaga, że bezwzględnie należy przestrzegać w ramach prowadzenia działalności gospodarczej przepisów oraz ważnych terminów. Dzięki takiemu rozsądnemu działaniu bez najmniejszych problemów będzie można prowadzić swój biznes i korzystać z zalet niemieckiego rynku. To bardzo ważne, jeśli młodzi przedsiębiorcy nie chcą mieć poważnych problemów z prawem.

ZOBACZ TEŻ