Zwrot podatku Niemcy

Koszty uzyskania przychodu – Magiczny worek bez dna?

0
Koszty uzyskania przychodu – Magiczny worek bez dna

Koszty uzyskania przychdu (dla uproszczenia zwane dalej kosztami) to pojęcie, które budzi gorące emocje wśród przedsiębiorców, ale też doradców podatkowych. Organy podatkowe co chwila zmieniają interpretacje na temat tego, co kosztem być może, a co nie wprowadzając i jednych i drugich w konsternację tym głębszą im wydatek jest wyższy. Zagadnienie pozostaje o tyle istotne, że podatek jaki zapłacimy obliczany będzie od dochodu, a ten z kolei stanowi różnicę pomiędzy przychodem, a właśnie kosztami. Stąd już tylko krok do konkluzji, że wyższe koszty oznaczają niższy dochód, a ten z kolei oznacza niższy podatek.

Rejestracja firmy w Niemczech

0
Jak założyć firmę w Niemczech

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, każdy obywatel wspólnoty ma możliwość rozpoczęcia legalnej działalności na terytorium dowolnego z państw członkowskich. Wystarczy tylko spełnić wszystkie wymagania zawarte w przepisach danego kraju. Polscy przedsiębiorcy stosunkowo często decydują się na założenie firmy w Niemczech. W niniejszym tekście opowiemy więc, jak to zrobić.

Kto może zakładać działalność na terenie Niemiec?

Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, założyć firmę w Niemczech może właściwie każdy. Do rejestracji nie jest nawet konieczne posiadanie stałego zameldowania na terenie tego kraju. Choć oczywiście potrzebne jest do korzystania z niemieckiego systemu podatkowego i przewidzianych w nim ulg fiskalnych. Jeśli zaś o wymagania chodzi, będą one zależeć od typu działalności, którą chcemy założyć — podobnie jak ma to miejsce w naszym kraju.

zakładanie firmy niemcy

Potrzebne dokumenty

Niezależnie od tego, jaką działalność zamierzamy prowadzić, chcąc zarejestrować firmę, musimy mieć przy sobie dwustronną kopię dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, np. paszportu) oraz adres, pod którym firma będzie zarejestrowana. Ponadto, jeśli chcemy rozliczać się według niemieckiego systemu podatkowego, należy też przedłożyć potwierdzenie zameldowania w Niemczech. Oprócz tego dla zawodów, które tego wymagają, trzeba także przedstawić stosowne koncesje, zezwolenia i uprawnienia do ich wykonywania (dokładnie na tej samej zasadzie odbywa się to w Polsce). Część działalności wymagać będzie także wpisu do rejestru handlowego lub izby rzemieślniczej i przedłożenia stosownego zaświadczenia (listę zawodów rzemieślniczych można bez problemu znaleźć na stronie internetowej niemieckiego urzędu). Jeśli działalność tego wymaga, potrzebna będzie także umowa najmu lokalu, w którym będzie prowadzona. Niektóre zawody wymagają też zaświadczenia o niekaralności. Wszystkie dokumenty muszą być oczywiście przedstawione w języku niemieckim — jeśli wymagają tłumaczenia, musi być ono uwierzytelnione (czyli wykonane lub potwierdzone przez tłumacza przysięgłego).

Branże i zawody wymagające specjalnych pozwoleń

Jak już wspomnieliśmy, zakładanie firmy w Niemczech w niektórych przypadkach wymaga przedstawienia stosownych pozwoleń. Oto zestawienie tych branż wraz z potrzebnymi dokumentami:

 • Handel detaliczny — wymagana jest zgoda na obrót bronią i amunicją, lekami, kręgowcami oraz mięsem mielonym.
 • Pośrednictwo pracy — potrzebna jest zgoda Krajowego Urzędu Pracy na wysyłanie tymczasowych pracowników do wykonywania pracy zarobkowej.
 • Rzemiosło (Handwerk) — do otwarcia zakładu rzemieślniczego niezbędny jest wpis do rejestru rzemieślników. Ten z kolei wymaga zdania egzaminu mistrzowskiego lub uzyskania pozwolenia wyjątkowego. Wymóg wpisu do tego rejestru nie obejmuje zakładów „przemysłowych”, cechujących się np. produkcją ze stanami magazynowymi, seryjnym procesem produkcji, ponadregionalnym rynkiem zbytu lub dużym stopniem automatyzacji.
 • Przewóz osób — zezwolenie jest wymagane przy odpłatnym przewozie osób. Przy transporcie liniowym lub okolicznościowym można je uzyskać od organu właściwego dla zasięgu przewozów (np. od burmistrza lub prezydenta miasta). Przy transporcie taksówkami lub wypożyczonymi samochodami zezwoleń udziela wydział komunikacji niższego szczebla. W ich przypadku konieczne będzie też udowodnienie wykorzystywania samochodów w celu przewozów pasażerskich. Można to zrobić dzięki specjalistycznemu egzaminowi z ramienia odpowiedniej izby przemysłowo-handlowej (IHK), minimum trzyletniej udokumentowanej działalności w firmie trudniącej się drogowym transportem osób lub specjalnemu egzaminowi końcowemu w cenionym zakładzie, wymagającym dalszego kształcenia w tym kierunku albo określonych szkoleń. 
 • Przewóz towarów — do transportu towarów pojazdami przekraczającymi łączną wagę 3,5 tony konieczna będzie zgoda właściwego urzędu komunikacji. Transport zagraniczny w ramach UE i państw Europejskiej Wspólnoty gospodarczej (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) wymaga tzw. licencji wspólnotowej (EG-Lizenz). Aby uzyskać te pozwolenia, wnioskodawca musi wykazać odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub przedłożyć zaświadczenia zdania specjalistycznych egzaminów. Ponadto urzędy sprawdzają także wiarygodność petenta i finansowe możliwości prowadzonego przezeń zakładu.

firma w niemczech

Urzędy, do których należy się udać

Chcąc założyć działalność gospodarczą w Niemczech (Gewerbe), trzeba udać się do urzędu do spraw gospodarki (Gewerbeamt). Najczęściej mieści się on w urzędzie miasta (Bürgeramt) lub ratuszu (Rathaus) — dokładne informacje na ten temat można znaleźć na jego stronie internetowej. Na miejscu należy przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty i wypełnić stosowny formularz. Zazwyczaj robi to urzędnik na podstawie zadawanych petentowi pytań dotyczących jego danych i działalności, którą chce założyć. Trzeba przy tym pamiętać, że wymagane jest tutaj bardzo precyzyjne określenie działalności firmy w Niemczech — musi z niej jednoznacznie wynikać, czym firma będzie się zajmować (odpadają więc jednowyrazowe stwierdzenia, np. handel). Dane te są wprowadzane do systemu i następnie otrzymuje się wydruk, który należy sprawdzić pod kątem poprawności i podpisać, jeśli wszystko się zgadza. Ostatnim krokiem jest uiszczenie opłaty meldunkowej (20-30 euro zależnie od danego miasta). Można to zrobić na miejscu lub później przelewem, na rachunek wskazany przez urzędnika. Obowiązkowe jest także wykupienie ubezpieczenia w wybranym towarzystwie asekuracji.

Po zgłoszeniu firmy, o fakcie tym są automatycznie powiadamiane niektóre niemieckie urzędy. Wśród nich są urząd skarbowy (Finanzamt), izba przemysłowo-handlowa i izba rzemieślnicza (zależnie od charakteru działalności). Przynależność do izby jest obowiązkowa i niesie ze sobą konieczność opłacania składki członkowskiej. Wszelkich informacji na ten temat udzielają pisma, które przyślą poszczególne instytucje. Warto jednak wspomnieć tutaj, że ze składek zwolnione są firmy o rocznym dochodzie do 5200 euro oraz działające dopiero rok lub dwa, których roczny dochód nie przekracza 25000 euro (w drugim roku członkowie izby rzemieślniczej opłacają połowę składki). Od urzędu skarbowego zaś otrzymuje się formularz, który trzeba wypełnić i odesłać (czasem otrzymuje się go od razu przy zgłaszaniu działalności). Po jego otrzymaniu urząd wysyła niezbędny do rozliczeń podatkowych numer identyfikacji podatkowej.

Obowiązujące formy prawne działalności w Niemczech

Firma w Niemczech musi mieć konkretną formę prawną. Podczas zgłoszenia działalności przedsiębiorca jest więc zobowiązany do wyboru jednej z nich. Możliwości jest całkiem sporo, ale do grona najpopularniejszych należą przede wszystkim:

 • Einzelunternehmer (przedsiębiorstwo jednoosobowe) — bardzo popularna ze względu na swobodę decyzyjną i proste rozliczenia podatkowe na początku działalności (przy zyskach do 50000 euro i obrocie nieprzekraczającym 500000 euro wystarczy do tego rachunek z nadwyżki przychodów). Warto jednak pamiętać, że przy tej formie działalności zawsze trzeba podawać swoje imię i nazwisko w stosunkach handlowych (sama nazwa firmy nie wystarczy). Poza tym, przy niskich obrotach (do 17500 euro w roku poprzednim i do 50000 euro w bieżącym), można skorzystać z regulacji dla drobnych przedsiębiorców (Kleinunternehmerregelung). Zwalnia to z opłacania VAT-u, ale uniemożliwia jego potrącenie i odliczenie. O chęci skorzystania z tych regulacji należy poinformować urząd skarbowy podczas zgłaszania działalności gospodarczej.
 • Freiberufler (osoba wykonująca wolny zawód) — przedstawiciele tzw. wolnych zawodów (uznanych za takie przez urząd skarbowy) są traktowani podobnie do firm jednoosobowych.
 • Kaufmann (handlowiec) — według prawa, mianem tym tytułuje się osobę prowadzącą „przedsiębiorstwo utworzone na wzór handlowy”. Tyczy się to m.in. sklepów i restauracji. W teorii zarejestrowany handlowiec cieszy się większym zaufaniem potencjalnych partnerów biznesowych. Co ważne, w korespondencji handlowej może posługiwać się tylko nazwą firmy.
 • Partnerschaftsgesellschaft (spółka partnerska) — forma stworzona z myślą o przedstawicielach wolnych zawodów. Jej zaletą jest to, że nie odpowiada się własnym majątkiem za błędy partnera.
 • Offene Handelsgesellschaft (spółka jawna) — przeznaczona dla handlowców.
 • Gesellschaft bürgerlichen Rechts (spółka cywilna) — spółkę tego rodzaju mogą tworzyć osoby parające się wolnym zawodem lub prowadzące własną działalność gospodarczą. Warto jednak pamiętać, że w jej ramach odpowiedzialność majątkową ponosi się także za partnera.
 • Gesellschaft mit beschränkter Haftung (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) — mogą ją zakładać przedstawiciele wolnych zawodów i osoby prowadzące własną działalność. Spółka tego rodzaju dysponuje własnym majątkiem (którym odpowiada cywilnie), co wiąże z koniecznością wniesienia kapitału początkowego o wartości przynajmniej 25000 euro.
 • Unternehmergesellschaft (spółka przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością) — stosunkowo nowa forma, zwana też „mini spółką z.o.o.”. Podobnie jak jej „duża” wersja, również tutaj mamy do czynienia z ograniczoną odpowiedzialnością cywilną. Znacznie jednak zmniejszono próg kapitału początkowego — do założenia takiej spółki wystarczy 1 euro.

Podsumowanie

Zakładanie firmy w Niemczech, choć z pozoru skomplikowane i restrykcyjne, w rzeczywistości jest znacznie szybsze, niż mogłoby się wydawać. Fakt, niektóre formy działalności gospodarczej wymagają wielu formalności i dostarczenia licznych dokumentów, ale sporą część firm można założyć w mniej niż 30 dni. Ponadto jest to bardzo korzystna finansowo opcja — zarobki w euro i niższe podatki potrafią zrekompensować niedogodności, które przynosi ze sobą Gewerba w Niemczech.

Kindergeld w Niemczech – zasiłek rodzinny na dzieci

0
Kindergeld w Niemczech – zasiłek rodzinny na dzieci

Kindergeld jest rodzinnym zasiłkiem przyznawanym na dzieci, z którego korzysta wielu Polaków pracujących na terenie Niemiec. Sprawdź, komu przysługuje to świadczenie, jaka jest jego wysokość oraz jakie dokumenty należy złożyć do urzędu.

Auschwitz Birkenau – symbol ludobójstwa i Muzeum Pamięci

0
Auschwitz Birkenau – symbol ludobójstwa i Muzeum Pamięci

Nieopodal Krakowa, w Oświęcimiu znajduje się obóz Auschwitz Birkenau. Założony przez Niemców (nazistów w epoce panowania Hitlera) w czerwcu 1940 roku. Pochłonął 1,1 mln ofiar, najwięcej narodowości żydowskiej. Dziś postrzegany jako symbol ludobójstwa i zagłady człowieka. W początkowym okresie do obozu przywożono Polaków, Czechów, Jugosłowian i Niemców. Po dwóch latach funkcjonowania tego Miejsca Kaźni i Śmierci zaczęto sprowadzać Żydów, rozpoczynając tym samym ich masową zagładę (poprzez zmuszanie do uciążliwej, nieludzkiej, ponad siły człowieka pracy, przez komory gazowe, aż do pieców krematoryjnych, w których palono ciała.

Auschwitz-Birkenau Tour

Więźniowie Auschwitz pozbawieni zostali tożsamości, nadawano im numery identyfikacyjne, które umieszczano na ubiorze obozowym (na tzw. pasiakach) oraz na skórze (ręce) w formie tatuażu. Dzielono ich na różne kategorie: więźniowie polityczni, przestępcy, Żydzi itp. Zmuszano ich do ciężkiej pracy w obozie, wydzielano głodowe porcje żywności, stosowano ostre tortury i kary, a także prowadzono na nich nieetyczne eksperymenty medyczne. Mimo istniejących między więźniami różnic, próbowali się bronić przed okupantem. Niektórzy organizowali masowe ucieczki z obozu, ale tylko garstce z nich (ok. 300) udało się szczęśliwie zbiec z obozu.

Auschwitz Birkenau krakow

Jeżeli ktoś nie zwiedził jeszcze tego szczególnego dla Polaków i innych narodowości miejsca, musi to zrobić. Pobyt w Krakowie jest do tego najlepszą okazją, by zaplanować także zwiedzenie tego obozu zagłady. Istnieje możliwość wyboru różnych rodzajów zwiedzania: ogólne (2,5 godz.), ogólne (3,5 godz.), ogólne  w turach (3,5 godz.), studyjne jednodniowe (6 godz.), studyjne dwudniowe (4+4 godz.).

Wejść na teren Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau można bezpłatnie. Trzeba tylko zarezerwować sobie kartę wstępu na stronie visit.auschwitz.org. Turyści przyjeżdżający w grupach i indywidualnie zobowiązani są do skorzystania z usług przewodnika. Na terenie Muzeum należy zachować spokój i powagę. Do zwiedzania udostępnione są obiekty obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau. Można także wejść na Wieżę obozową. Może się to odbyć tylko pod opieką przewodnika. Jeżeli ktoś ma życzenie, może wypożyczyć zestaw słuchawkowy, dzięki któremu wzbogaci swoją wiedzę o Miejscu Pamięci. Należy również pamiętać o tym, że z większymi bagażami nie możemy poruszać się po obozie, tylko z podręcznymi małymi torebkami.

Auschwitz krakow

Dokładny ich rozmiar jest podany na stronie internetowej Muzeum. Warto też wiedzieć o tym, że na wejście do niektórych bloków (przede wszystkim do „Bloku Śmierci”) niekiedy trzeba czekać nawet pół godziny. Przeszkodę w poruszaniu się po Muzeum osób niepełnosprawnych mogą stanowić bariery architektoniczne, takie jak np. nierówne podłoże oraz specyficzne wejścia do budynków. Pewnym ułatwieniem dla osób z niepełnosprawnościami jest możliwość bezpłatnego wypożyczenia wózka inwalidzkiego. Jeżeli na wyjeździe są z nami nasze dzieci, to należy rozważyć, czy powinny z nami zwiedzać to szczególne miejsce, zwłaszcza, gdy mają mniej niż 14 lat. Dla zorganizowanych grup uczniów i studentów są zniżki. Ponadto młodzież szkolna zwiedza Muzeum zgodnie z programem opracowanym przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

Auschwitz tours

Karta Wstępu na zwiedzanie ogólne dla zorganizowanych grup (od 10 do 30 osób) waha się w przedziale cenowym od 460 do 610 zł.

Karta Wstęp na zwiedzanie indywidualne, w zależności od wyboru rodzaju zwiedzania, to koszt od 45 do 80 zł od osoby.

Muzeum jest czynne od godz. 7:30 do godzin popołudniowych (14 – 19), w zależności, czy zwiedzanie odbywa się w okresie letnim (wówczas dostępność obiektów dla zwiedzających jest dłuższa), czy zimowym (np. w grudniu do godz. 14:00).

Więcej znajdziesz tutaj: http://cracowvisit.com/auschwitz-birkenau-krakow-tours.html

Kombajn kosmetyczny to wsparcie dla pacjenta i kosmetologa

0
Kombajn kosmetyczny to wsparcie dla pacjenta i kosmetologa

Dziś salony piękności, które dbają o zadowolenie klientów, tworzą prawdziwą sztukę dzięki nowoczesnym wysokiej, jakości urządzeniom i wybranemu wykwalifikowanemu personelowi. Odwiedzający salony piękności coraz częściej wykazują zainteresowanie technikami sprzętowymi.

Trend ten stale rośnie, proporcjonalnie do pojawiania się nowych możliwości i technik w kosmetologii. Najpopularniejsze usługi kosmetologiczne wykonywane są przy użyciu innowacyjnych projektów. Dziś kosmetolodzy nie muszą osobno kupować urządzeń do określonej procedury, ponieważ zamiast kilku urządzeń można kupić wielofunkcyjny kombajn kosmetyczny.

Co to jest kombajn kosmetyczny?

Jest to specjalne urządzenie, które ma zestaw podstawowych funkcji potrzebnych w kosmetologii. Czy jest on naprawdę przydatny? Wszystko sprowadza się do praktyczności i oszczędności miejsca. Ponieważ w kombajnie kosmetycznym połączonych jest kilka funkcji jednocześnie, dzięki niemu kosmetolog może zorganizować swoje miejsce pracy. Zamiast nabywać wiele urządzeń kosmetycznych, właściciel salonu, może po prostu kupić jeden kombajn, który zastąpi różny sprzęt o podobnej funkcji.

Zalety kombajnu kosmetycznego

Najbardziej optymalną opcją dla każdego salonu są kombajny kosmetyczne. Jest to kompleksowy sprzęt, dzięki któremu można wykonać wiele poszukiwanych przez pacjentów zabiegów kosmetologicznych. Uniwersalne urządzenia wielofunkcyjne są ekonomiczne, bezpieczne i łatwe w obsłudze, mają nowoczesny design.

   Kombajny kosmetyczne są kompaktowe, łatwe w użyciu i w zależności od modelu, mają niezbędny zestaw opcji. Urządzenia o minimalnej funkcjonalności są małe i można je zainstalować w dowolnym dogodnym miejscu. Urządzenia wielofunkcyjne mogą być instalowane na specjalnie zaprojektowanych stojakach, które w większości przypadków są wyposażone w kółka do poruszania się po salonie kosmetologicznym. Kombajn kosmetyczny pozwala wykonywać szeroki zakres skutecznych i bezpiecznych procedur. Z jego pomocą można przeprowadzić kurację antycellulitową, wykonać peeling ultradźwiękowy lub mezoterapię tlenową i wiele więcej.

Zakres funkcji kombajnu kosmetologicznego

   Kombajn kosmetyczny może być wyposażony w funkcje elektrokoagulacji, dermomasażu, złuszczania ultradźwiękowego, peelingu z infuzją tlenową, laserowej redukcji tkanki tłuszczowej i innych zabiegów kosmetologicznych w celu odmładzania, regeneracji i leczenia skóry. Oczywiście im bardziej funkcjonalne jest urządzenie, tym wyższa jest jego cena, ale jest to uzasadnione w porównaniu z kosztami urządzeń przeznaczonych do jednej procedury.

Kombajn kosmetyczny

Urządzenia wielofunkcyjne wyposażone są w wiele funkcji do pielęgnacji twarzy i ciała. Dzięki wyposażeniu salonu medycyny estetycznej w taki sprzęt kosmetolog może przeprowadzać zabiegi, w wyniku, których pacjent osiąga znaczną poprawę jakości skóry. Charakterystyczną cechą kombajnu kosmetycznego jest możliwość uwzględnienia indywidualnych cech: stanu i rodzaju skóry, wieku itp. Urządzenia są wyposażone w kombinację funkcji wybieranych indywidualnie dla każdego pacjenta.

Przeznaczenie kombajnu kosmetycznego

Ostatnie zmiany w urządzeniach kosmetologicznych i profesjonalnym sprzęcie medycznym mają na celu ułatwienie kosmetologom wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, liftingujących, odchudzających. Specjaliści stosujący kombajny kosmetyczne podczas zabiegów osiągają znakomite wyniki. Pod koniec procedury twarz pacjenta jest nasycona wilgocią, sucha skóra staje się bardziej nawilżona i młodzieńcza, a tłusta skóra jest znormalizowana. Osoby odwiedzające salony medycyny estetycznej zauważają, że ich twarz po zabiegach wygląda na wypoczętą i zdrową. Korzystając z urządzenia wielofunkcyjnego, kosmetolog pomaga od razu pozbyć się wielu problemów. Na przykład użycie mikroprądów i ultradźwięków pomaga osiągnąć efekt liftingu bez konieczności udawania się do chirurga plastycznego.

Funkcjonalny kombajn kosmetyczny

Urządzenie wielofunkcyjne to możliwość wykonywania wielu usług, takich jak:

 • Terapia przeciwstarzeniowa (likwidacja opadania tkanek miękkich, wzmocnienie szkieletu skóry, lifting konturu twarzy, likwidacja powierzchownych i zmniejszenie nasilenia głębokich zmarszczek).
 • Korekta zmian potrądzikowych (wygładzenie blizn, zmniejszenie plam pozapalnych).
 • Terapia cellulitu, wygładzenie rozstępów, eliminacja lokalnych złogów tłuszczu, modelowanie sylwetki.
 • Modelowanie figury po metodach lipolitycznych.
 • Zwiększenie jędrności i elastyczności, poprawa koloru skóry twarzy i ciała.

Kombajn kosmetyczny stanie się doskonałym asystentem kosmetologa w jego pracy. Pozwala na oczyszczanie, tonizowanie, różne zabiegi, takie jak mikroprądy, jonoforeza, sonoforeza. Aby zachować konkurencyjność, nowoczesny salon kosmetologiczny musi zapewnić pacjentom możliwość poddania się różnorodnym zabiegom. Biorąc pod uwagę szeroki zakres usług i ograniczony rozmiar salonów, wybór kombajnu kosmetycznego staje się bardzo ważnym zagadnieniem. W końcu nie tylko, jakość, ale także liczba usług, dzięki którym salon może zadowolić odwiedzających, zależy od tego, jak praktyczne i funkcjonalne będzie to urządzenie.

Źródło: https://medikapoland.pl/pl/

Kompleksowe usługi transportu międzynarodowego

0
Kompleksowe usługi transportu międzynarodowego

Transport towaru na trasach międzynarodowych wiąże się z koniecznością podjęcia szeregu różnych czynności, których celem jest kompleksowa obsługa przewozu: od przygotowania planu transportu do jego realizacji, czyli dostarczenia ładunku na miejsce. Doświadczenie, rozbudowana flota pojazdów i stosowanie nowoczesnych rozwiązań, które ułatwiają wykonywanie wielu zadań z zakresu logistyki i spedycji to klucz do sukcesu w wymagającej i konkurencyjnej branży transportowej.

Spedycja międzynarodowa – szeroki zakres usług

Współczesna gospodarka w coraz większym zakresie opiera się na profesjonalnym transporcie towarów – zarówno na trasach krajowych, jak i międzynarodowych.

W związku z rosnącą popularnością tego rodzaju usług, konieczne jest wypracowywanie niezawodnych strategii spedycyjnych i logistycznych, tak aby każde zamówienie mogło być zrealizowane terminowo i kompleksowo.

Co oznacza kompleksowość w przypadku międzynarodowych usług spedycyjnych?

To realizacja wszelkiego rodzaju zamówień, m.in. przedmiotu załadunku, zakresu obsługi oraz kwestii formalno-prawnych. Każde zlecenie wiąże się z koniecznością przygotowania indywidualnego planu przewozu, obejmującego różne elementy, takie jak: dostosowanie środka transportu do charakteru ładunku (np. ładunek drobnicowy, całopojazdowy, specjalny), organizacja trasy, przygotowanie dokumentacji, załadunek, bieżący monitoring transportu, dostarczenie ładunku na miejsce, wyładunek – a to tylko podstawowe z punktów planów przewozowych.

Pod tym względem spedycja międzynarodowa może się różnić stopniem skomplikowania od usług spedycji krajowej. Stopień trudności realizacji usług transportu międzynarodowego jest uzależniony m.in. od: przepisów obowiązujących na terenie danego kraju, jak i od warunków technicznych (np. stanu dróg) ogólnej sytuacji w kraju (m.in. czasowe problemy związane ze strajkami albo złymi warunkami pogodowymi).

Doświadczony spedytor jest w stanie tak pokierować realizacją zlecenia, że zostanie ono wykonane terminowo nawet w najtrudniejszych warunkach.

Doświadczenie i stały rozwój

Aby firma spedycyjna mogła odnieść sukces, konieczne jest podejmowanie nowych wyzwań, których w warunkach dynamicznego rozwoju rynku usług transportowych, nie brakuje.

Każde ponadstandardowe zlecenie, które wymaga podjęcia szczególnych, a nawet nowatorskich działań to jednocześnie kolejny krok w budowaniu doświadczenia firmy spedycyjnej.

Im większe doświadczenie i efektywniejsze procedury, tym szerszy wachlarz proponowanych usług. 

Takie wieloletnie i różnorodne doświadczenie w zakresie logistyki, spedycji i transportu jest udziałem TSL NORDIC – firmy, której oferta wyróżnia się kompleksowością i zakresem proponowanych usług. 

TSL NORDIC realizuje nawet najtrudniejsze przewozy, w tym szczególnie wymagających ładunków, np. ponadgabarytowych czy specjalistycznych (m.in. dla firm działających w branży chemicznej, budowlanej, farmaceutycznej). 

TSL NORDIC wykonuje również typowe przewozy, o łatwiejszym profilu – na krótszych i dalszych trasach europejskich (także poza UE).

Toyota Andon system

0
Toyota Andon system

W Japonii całkiem nie tak dawno wynaleziono system o nazwie ”Andon”. Na co dzień korzystają z niniejszego systemu setki, a nawet tysiące osób tak naprawdę nie zdając sobie sprawy z tego, że taki system Andon powstał w Japonii w przedsiębiorstwie o wszystkim nam znanej nazwie – Toyota. Mało kto wie na czym tenże system polega.

Czy kredyty gotówkowe to dobre rozwiązanie?

0
Czy kredyty gotówkowe to dobre rozwiązanie

Każdy z nas jest w innej sytuacji życiowej. Niektórzy mają sporo pieniędzy i mogą pozwolić sobie na wszystko, o czym marzą. Innym natomiast ledwo starcza na niezbędne wydatki. Wiele zależy od tego, jakie mamy podejście do pieniędzy oraz do pracy.

Niektóre osoby z trudem utrzymują siebie i swoją rodzinę. Z pewnością trzeba stwierdzić, że jest to smutne, zwłaszcza dla rodziców, którzy mają dzieci. Takie okoliczności wynikają z wielu sytuacji. Czasami ktoś znajduje się w bardzo trudnej sytuacji nie ze swojej winy. Na wiele spraw jednak mamy wpływ i możemy tak podejmować decyzje, aby unikać wielu problemów. Przydaje się ostrożność w wydawaniu pieniędzy oraz rozsądek jeśli chodzi o gospodarowaniu domowym budżetem. Niektóre osoby chętnie biorą kredyt gotówkowy online na get-money.pl lub w placówce bankowej zaraz po tym, jak wpadną na pomysł, aby kupić sobie jakiś ekskluzywny upominek. Oczywiście może być to dużą pułapką, ponieważ łatwo w ten sposób wpaść w spiralę długów. Zobowiązania trzeba spłacać na czas i jeżeli na coś nas nie stać to lepiej jest z tego zrezygnować niż wpaść w kłopoty. Niektóre osoby myślą sobie, że skoro pożyczki gotówkowe są tak łatwo dostępne to warto wyciągnąć po nie rękę, nawet jeśli nie ma się pewności co do tego, czy spłata będzie możliwa.

Dobrze jest kilka razy zastanowić się zanim podejmiemy decyzję i ułożyć domowy budżet, który pozwoli nam oszacować na co rzeczywiście nas stać, a co tak naprawdę jest poza naszym zasięgiem. Trzeba pamiętać również o tym, że możemy być szczęśliwi dzięki zupełnie niezbędnym rzeczom, na które zazwyczaj mamy pieniądze. Może warto ograniczyć wydatki na paliwo i zamienić samochód na rower, choćby w niektórych sytuacjach, kiedy jest to możliwe. Dobrze jest również gotować w domu zamiast jeść na mieście.

Niektórzy chcą wziąć kredyty gotówkowe online na get-money.pl to interesująca strona internetowa, na której zbierzemy wiele interesujących nas informacji. Jeśli czegoś nie rozumiemy to dobrze jest zapytać doradcę, aby uniknąć ewentualnych wątpliwości.

Jak znaleźć dobrą kancelarię radcowską?

0
Jak znaleźć dobrą kancelarię radcowską?

Dla laików prawo jest trudne, a bardzo często wręcz niezrozumiałe. W związku z tym osoba, która nie ma na co dzień wiele wspólnego z tą dziedziną wiedzą nie umie odpowiedzieć sobie na pewne pytania. Dlatego większość ludzi szuka pomocy specjalisty.

Audyt finansowy – ocena firmy pod kątem rozwoju

0
Audyt finansowy - ocena firmy pod kątem rozwoju

Jednym z ważniejszych celów każdego przedsiębiorcy jest jak największy rozwój prowadzonej przez siebie firmy. Ambitne plany wymagają jednak kompleksowej i drobiazgowej oceny zarówno bieżącego stanu pozostających w dyspozycji firmy aktywów, jak i pasywów. Dla dużych przedsiębiorstw takie działania są obligatoryjne.

avoria.com.pl - praca dla opiekunek osób starszych w Niemczech

ZOBACZ TEŻ